background

Friskare medarbetare med ett systematiskt rehabiliteringsarbete

Hälsobloggen | Vård och Rehabilitering

Arbetsplatser med låga sjukskrivningstal har ofta tydliga system, goda rutiner och samsyn inom organisationen för …

Qurant och BlueCall skapar förutsättningar för proaktiv digital företagshälsovård

Hälsobloggen | Qurant nyheter

Qurant och Bluecall har ingått ett samarbete där Bluecall ingår i Qurants nätverk av oberoende …

Minskad sjukfrånvaro med smidigt digitalt verktyg

Hälsobloggen | Kundrecenssioner

”Vi har använt Qurant företagshälsa och app för sjuk- och friskanmälan i 6 månader nu och …

Bra stöd för både mig och mina medarbetare

Hälsobloggen | Kundrecenssioner

Jag rekommenderar varmt att använda Qurants företagshälsotjänst ”Som småföretagare är humankapitalet i form av medarbetarna mitt …

Minska sjukfrånvaron med en modern företagshälsa!

Hälsobloggen | Qurant nyheter

Hur går det med hälsoarbetet i din organisation? Sjukfrånvaron kostar i genomsnitt ett företag minst 10% av medarbetarens …