background

Hälsobloggen

Fyra prioriterade områden inom nya arbetsmiljöstrategin

Hälsobloggen

En ny arbetsmiljöstrategi som innebär fortsatt hög ambitionsnivå fattade Regeringen beslut om den 11 februari …

Nu förändras reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Hälsobloggen

Föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering har gällt sedan 1994 men nu förändras och förtydligas de …

Information till arbetsgivare under covid-19 pandemin

Coronavirus/covid-19 | Hälsobloggen

Vanligaste frågorna och viktiga länkar Det är viktigt att du som arbetsgivare följer utvecklingen och …

Mentala verktyg för att hantera nedstämdhet och depression

Hälsobloggen

Inte bara naturen går in i en ny fas, vi människor kan också uppleva en …

Förstadagsintyg vid upprepad och återkommande frånvaro

Hälsobloggen

Om en medarbetare varit sjuk flera gånger på kort tid kan arbetsgivaren besluta om att …

Jobb vs ledighet och vad som får oss att må bra

Hållbar Hälsa | Hälsobloggen

Har du känt dig stressad och sedan pressad att återhämta dig under lediga stunder så …

Så kan hälsostatistik förbättra arbetsmiljön

Arbetsmiljö | Hälsobloggen

Nästan en miljon svenskar mår dåligt på sin arbetsplats vilket påverkar verksamheters framgång och lönsamhet …