background

Faktorer i arbetslivet som ökar risken för utbrändhet

Psykisk ohälsa och Stress

När Maria Ergül drabbades av utmattningssyndrom för några år sedan, ville hon i sin iver …

Därför engagerar psykisk hälsa företaget KICKS

Psykisk ohälsa och Stress

Vårt tillstånd av psykiskt välbefinnande varierar genom hela livet. Det är svårt att förbereda sig …

Mentala verktyg för att hantera nedstämdhet och depression

Psykisk ohälsa och Stress

Inte bara naturen går in i en ny fas, vi människor kan också uppleva en …