background

Vilken nytta har byggföretag av en företagshälsa?

Frisk- och Hälsovård

Byggnadsarbetet är ofta tungt och risken för att råka ut för en arbetsskada är relativt …

Hur får man till en regelbunden och strukturerad träning?

Frisk- och Hälsovård

Att få till sin träning på riktigt har blivit extra viktigt nu i pandemitider när …

Träna på utegym med kollegorna

Frisk- och Hälsovård

Många företag säger att de vill arbeta mer förebyggande med hälsofrämjande aktiviteter. Att fylla det …