Hälsa och friskvård

Så ökar ni rörelseglädjen på jobbet

Kvinna går på löpband

Januari är en tid för nystart. Många vill hitta nya, hälsosammare vanor. Mer motion är ett vanligt nyårslöfte, och det finns goda skäl för arbetsgivare att uppmuntra rörelseglädjen.

Sverige har en av världens mest stillasittande befolkningar. 70 procent av vår vakna tid tillbringas sittande eller liggande. Siffran presenterades i slutbetänkandet av den statliga utredningen ”Varje rörelse räknas – hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet?”, i juni 2023.

Utredarna anser att arbetsgivarens ansvar för att främja variation, fysisk aktivitet och återhämtning under arbetsdagen behöver bli tydligare. På så sätt skulle Arbetsmiljöverkets inspektörer kunna genomföra inspektioner. Det i sin tur skulle uppmuntra fler arbetsgivare att investera i hälsofrämjande arbetsmiljöåtgärder, enligt utredarna.

Förebygg i stället för att åtgärda

Frida Bylinder är idrottsfysiolog och samtalsterapeut på Stjärnkliniken i Västerås och Stockholm. I sitt arbete möter hon privatpersoner och medarbetare från flera företag. Hon arbetar också med olika idrottslag, bland annat landslaget i bordtennis.
– Vi jobbar mycket med att främja rörelse och förebygga skador och sjukdom hellre än att åtgärda när det väl har inträffat.

Ökat välmående, ökad lönsamhet

Genom att arbeta proaktivt, öka rörelseglädjen och få fler på jobbet att aktivera sig fysiskt kan företag bana vägen för en rad positiva effekter.
– Det är smart att investera i hälsa och friskvård. Forskning visar att det ökar produktivitet och engagemang samt minskar sjukskrivningar. Ökat välmående ger alltså ökad lönsamhet. I ett större perspektiv kan arbetsgivare dessutom vara med och påverka folkhälsan i positiv riktning. Vi ser ju att folksjukdomar som diabetes typ 2 och högt blodtryck tyvärr ökar, säger Frida Bylinder.

I dagens ekonomiskt kärva läge finns det en risk att arbetsgivare drar in på friskvårdstimmar och hälsosatsningar. Men frågan är om det är rätt saker att dra in?
– Det handlar ofta om okunskap kring vinsterna med att satsa på hälsa. Gör man på det sättet så kommer man behöva ta tag i saker när de redan blivit till problem i stället.

Få fler att ta första steget

Så, om man vill öka intresset för och faktiskt få till mer fysisk aktivitet på arbetsplatsen, hur gör man? Frida Bylinder ger flera exempel.

Förutom att utbilda på gruppnivå om hälsa, kost och rörelse kan man införa friskvårdstimme så att personalen varje vecka kan träna på arbetstid. En del företag erbjuder medarbetarna gym på jobbet, andra skapar utmaningar eller tävlingar där man till exempel samlar in antal steg per arbetslag. Andra arbetsgivare inför promenadmöten eller obligatorisk rörelse eller stretch vid givna tidpunkter.

En återkommande satsning som Frida Bylinder förordar är att avsätta hela arbetsdagar en gång per år eller halvår där hela arbetsgruppen ägnar sig åt någon fysisk aktivitet och avslutar med att laga mat tillsammans, till exempel går en vandringsled och lagar mat tillsammans efteråt.
– Det är en väldigt bra sak att planera in i sitt årshjul. Det är skönt också att det inte behöver vara en prestation eller tävling utan att fokus ligger på att göra något annorlunda tillsammans, utomhus. Och det är så trevligt att laga mat över muurikkan efteråt!

Erbjud en palett av aktiviteter

För att hälsosatsningarna inte bara ska tilltala de redan frälsta råder Frida Bylinder att erbjuda en palett av aktiviteter och alternativ till rörelse. Hon rekommenderar också att arbetsgivare inkluderar en uppmuntran till hälsosam rörelse i policys och handlingsplaner – inte minst under arbetsdagarna, så att det blir en naturlig del av kulturen att ta små rörelsepauser under dagen. Ingen kan ändå vara fullt fokuserad när de sitter på sin kontorsstol flera timmar i sträck.

– Tipsa medarbetarna om att ta trappor i stället för hiss och ställ gärna bilen på en parkering längre bort och gå det extra varvet runt huset. Det handlar om att öppna upp det synsättet. Innan det har satt sig och blivit till en inre motivation kan man med fördel jobba med yttre motivatorer och belöningar, men målet bör vara att väcka den inre drivkraften. Kom ihåg att tävlingar och utmaningar kan skapa negativ stress för en del. Man behöver känna in gruppen och lägga det på en lagom nivå. Gör det prestigelöst och inte för hetsigt!

TIPS

Läs- och rörelsetips:

Prevent, en ideell organisation som drivs gemensamt av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, har tagit fram mycket bra material kring praktiskt arbetsmiljöarbete. Här hittar du mer att läsa och instruktionsvideor till rörelsepauser att göra på jobbet:

Rörelse och variation på jobbet (prevent.se)

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR