Kundcase | Toppartiklar

Trygga ledare sedan Circle K valde Qurant

Trygga chefer som vet vad de ska göra när medarbetare inte mår bra. Det skapar mer välmående organisationer. Circle K arbetar brett och med ledarna som motor i det hälsofrämjande arbetet. Det har gett goda resultat – och sänkta sjuklönekostnader.  

Circle K ska vara bäst i världen på service. För att uppfylla visionen prioriterar de medarbetarnas välmående. Sedan Circle K valde Qurant företagshälsovård har de sett ett flertal positiva effekter.  

Idag agerar ledarna i ett tidigare skede. HR kan bättre följa upp lokalt och centralt att företaget agerar i enlighet med lagens krav. Medarbetare får hjälp tidigare och av legitimerade sjuksköterskor. Det gör att mer omfattande sjukfrånvaro kan undvikas. Den regelbundna och kvalitativa uppföljningen med Qurant bidrar också till Circle K:s systematiska arbetsmiljöarbete. Det berättar Maria Thelin, HR Business Partner för Retail Sales Operation. Det är den del av Circle K:s organisation som driver företagets bemannade stationer.  

En stor skillnad märks bland cheferna. 
– Vi ser att de har blivit tryggare i att agera vid medarbetares ohälsa. Vi ser att de i högre grad håller kvalitativa hälsosamtal och genomför anpassningar.  

Många skäl att välja Qurant 

Maria Thelin anger flera skäl till att Circle K har valt Qurant företagshälsa: Fokuset på det förebyggande hälsoarbetet. Stödet till medarbetare i hälsofrågor både för medarbetare och deras barn. Ledarstöd i rehabfrågor och det digitala stödet som hjälper chefer och HR att agera korrekt vid ohälsa.

– Qurant har en generös geografisk täckning med kvalitativa underleverantörer. De erbjuder digitalt stöd för flertalet åtgärder. Vi som kund upplever att de utvecklar sitt erbjudande löpande utifrån våra behov. Därför är det enkelt för oss att ha Qurant som samarbetspartner. 

Grunden till friska företag 

En god företagskultur med närvarande och starka värderingar är grunden i en välmående organisation, menar Maria Thelin.
– Hos oss är det en självklarhet att ingen människa är en ö. Vi är bäst när vi arbetar tillsammans – över gränserna mellan funktioner och avdelningar och utan intern prestige. 

Målet: noll arbetsskador 

I grunden för den välmående organisationen ligger det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ansvaret för hälsa, miljö och säkerhet ligger i linjen och finns med naturligt i det vardagliga arbetet. Circle K arbetar strukturerat med riskbedömningar, riskobservationer och tillbud, berättar Maria Thelin.
– Vårt mål är noll arbetsskador, en självklarhet för oss som stor aktör. 

En utvecklingsplan för alla 

Circle K har en tydlig utvecklingsplan för de cirka 3 500 medarbetarna. Det finns många möjligheter att växa internt. Inte minst som ledare. Circle K har ett gediget ledarprogram som hjälper till att bygga en framgångsrik organisation.
– Där utvecklar vi ledare som är trygga i att agera i enlighet med vår ledarskapsprofil. Vi säkrar att vi har ledare som är tydliga med förväntningar, ger stöd vid behov, prioriterar feedback och följer upp medarbetarnas upplevda stress och balans i livet. På så sätt kan vi göra anpassningar när det behövs.  

Hjälper var och en fungera optimalt 

Circle K ser löpande över sin organisationsstruktur och lyssnar in medarbetarnas behov. De använder också ett verktyg för att tydliggöra individers drivkrafter och styrkor.
– Det gör vi för att hjälpa var och en att fungera optimalt i sin roll. Och för att få en sund balans mellan arbete och fritid, säger Maria Thelin.  

 

Fakta

Nio steg mot en hälsofrämjande arbetsplats

  • Definiera er vision för hälsa och välmående.
  • Bygg kulturen och värderingarna som tar er dit: kartlägg behoven, ta fram en handlingsplan och genomför de åtgärder ni ser behövs.
  • Sätt den goda arbetsplatsen som en strategisk punkt på agendan.
  • Ha alltid med medarbetarperspektivet i varje beslut som fattas.
  • Håll dialogen med organisationen levande.
  • Lyssna in medarbetarnas behov, till exempel genom medarbetarundersökningar.
  • Skapa roliga aktiviteter som främjar hälsa. På Circle K tränar vi för Bris under en månad om året. Då tävlar de tvärfunktionella lagen i att samla träningstillfällen: för varje pass på minst 30 minuter skänker Circle K 50 kronor till BRIS. En mycket uppskattad aktivitet som dessutom får våra anställda att må bättre.
  • Erbjud träning genom jobbet: Hos oss erbjuder vi generöst friskvårdsbidrag och attraktiva lösningar för fysisk träning.
  • Anlita företagshälsovården där ni som arbetsgivare inte har tillräcklig kunskap eller kraft.

Källa: Maria Thelin, HR Business Partner, Circle K. 

TEXT: JENNIE JENSEN 

Vill du veta hur ditt företag kan arbeta mer hälsofrämjande?

Boka möte
Vill du veta hur ditt företag kan arbeta mer hälsofrämjande?
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR