Nytänkande företagshälsa för nutidens företag och människor

Vi hjälper er minska sjukfrånvaron, förbättra medarbetarnas hälsa och göra företaget hållbart och friskt!

Företagshälsa
Heltäckande företagshälsa

Tre viktiga delar – en enkel lösning

Card image cap

Prehab

Förebyggande tjänster som ökar välmående och upptäcker ohälsa tidigt.

Läs mer om prehab
Sjuk och frisk

Sjuk & frisk

Digital sjuk- och friskanmälan med hälsostatus i realtid och personligt stöd av vårt hälsoteam.

Läs mer om sjuk och frisk
Rehab

Vård & Rehabilitering

Optimerat stöd med rätt behandling via vårt nätverk av vårdgivare.

Läs mer om rehab
telenor
“ Vi vet att ett hälsosamt och hållbart företag behöver arbeta aktivt och nytänkande med arbetsmiljön. Mår inte våra medarbetare bra, mår inte företaget bra. Därför vill vi samarbeta med en modern företagshälsa som ger oss proaktiva digitala verktyg och rådgivning kring nytänkande insatser. På så vis får vi koll på hälsostatus och kan agera rätt i rätt tid.”
logos
logos
Proaktiv företagshälsa

Förenkla arbetet av sjukfrånvaron

Gör sjuk/vab- och friskhanteringen effektivare och smidigare.

  • Skicka meddelanden precis så ni vill ha det, till närmsta chef, kollegor och/eller HR direkt.
  • Kontakt och rådgivning av sjuksköterska ingår redan från första dagen.
  • Uppdateringar av tillbaka datum för att underlätta personalplaneringen.
Läs mer om hälsoportalen
Pris

Enkel och tydlig prissättning

SEK 59 /anställd

Ingen avtalstid, ingen uppstartskostnad, enkelt att komma igång.

Tidiga insatser = lägre kostnader

Vi flaggar vid tidiga signaler på ohälsa och upprepad frånvaro. Tidiga insatser och samtal minskar risken för långtidssjukskrivningar.

Stödsamtal och rådgivning ingår

Chefsstöd vid behov utan krångligt godkännande och rådgivning till medarbetaren redan dag 1 vid frånvaro.

Uppföljning av sjukfrånvaro ingår

Ett pris per medarbetare och full kontroll över kostnaderna. Vi tjänar inte pengar på att medarbetare är sjuka.

Full kontroll över bokade tjänster

Du bestämmer vem som godkänner bokade tjänster. Tydlig överblick på status och kostnader för alla tjänster i Hälsoportalen.

Qurant är en fristående företagshälsa

Vi har ett nätverk av privata vårdgivare och specialister över hela Sverige. Allt från läkare, sjukgymnaster, terapeuter och webbdoktorer till förmedling av friskvård och hälsotjänster.

Våra företagssköterskor ser till att ni snabbt får rätt behandling anpassat efter varje medarbetares behov.

Proaktiv företagshälsa

Vårdgivare över hela landet

Oberoende och med nationellt täckande vårdförmedling.

Rätt vårdgivare för rätt vård

Våra erfarna vårdförmedlare bokar direkt i privatvården.

Inget vinstintresse i vården

Vi driver inga vårdcentraler, ni får den vård ni behöver.

Boka demo

Se hur Qurant och hälsoportalen kan hjälpa er arbeta proaktivt med företagshälsa