Arbetsmiljö

Förhindra arbetsolyckor med en god säkerhetskultur

Kvinna med skyddsutrustning

2023 var ett mörkt år för arbetsmiljön. Vi hade 59 dödsfall på grund av arbetsplatsolyckor i Sverige – den högsta siffran sen 2011. Att bygga en stark säkerhetskultur på arbetsplatsen är viktigare än någonsin.

Begreppet säkerhetskultur syftar på de gemensamma attityder, värderingar och upp­fattningar som chefer och anställda har om för­hållandet till säkerhet och arbets­miljö.

När forskare i det svensk-danska forskningsprojektet SveDan undersökte varför den danska byggindustrin är betydligt mer olycksdrabbad än den i Sverige (antalet dödsolyckor var 45 procent högre i Danmark åren 1993–2012) visade det sig att det i stor utsträckning handlade om skillnader i säkerhetskultur.

– Det finns ett övergripande mönster i Sverige och det handlar om samverkan, delaktighet och personligt ansvar. Byggnadsarbetarna i Sverige uppfattar att de har ett mer involverande ledarskap och att de gjordes delaktiga. De uppfattade också sina arbetsplatser som mer planerade än de danska, säger forskaren Anders Pousette i en artikel i Allt om arbetsmiljö.

Det kännetecknar en god säkerhetskultur

En god säkerhets­kultur syns i att ledningen prioriterar och hanterar säkerhets­frågor på alla nivåer i verksamheten och att de är en del av kulturen på arbetsplatsen.

För att skapa en hälsosam och säker arbets­plats behöver den fysiska arbets­miljön vara rätt utformad och anpassad efter användarna. Medarbetarna behöver tillgång till rätt teknik, samt kännedom om hur man beter sig korrekt i förhållande till varje arbetsuppgift.

Arbets­miljön påverkas också av hur man organiserar och leder verksam­heten. Därför har arbets­ledningen har en stor och viktig roll när det gäller att kommunicera och förankra säkerhets­tänket hos sina med­arbetare.

Ta tempen på er säkerhetskultur

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett enkätverktyg som ger ett snabbt kvitto på hur er säkerhetskultur ser ut. Enkäten ger förslag på vad ni bör förbättra, och hur ni kan göra det. Enkäten är dessutom tillgänglig för både engelsk- och svenskspråkiga personer. Bäst resultat får ni om ni utser en ansvarig grupp bestående av både chefer och medarbetare som administrerar enkätverktyget.
Här finns verktyget: Självskattning – Säkerhetskultur – Arbetsmiljöverket (av.se)

Vi på Qurant Företagshälsa är ert stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Boka ett möte så berättar vi hur vi kan göra skillnad tillsammans!

 

Lästips
Här kan du läsa mer om att arbeta med arbetsmiljön och säkerhetskultur:
Kom igång med arbetsmiljöarbetet (prevent.se)
Säkerhetskultur – ett samspel mellan människor och riskstyrning – Arbetsmiljöverket (av.se)

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR