Arbetsmiljö

Ta hand om händerna – bedöm riskerna vid handintensivt arbete

Har ni medarbetare som arbetar mycket med händerna? Då behöver ni följa reglerna kring handintensivt arbete. Här går vi igenom arbetsgivarens ansvar för att förhindra belastningsbesvär.

”Handintensivt arbete” syftar på arbete som man utför med ihållande, snabba handledsrörelser i kombination med kraft. Om det sker ofta, alltså under en väsentlig del av arbetsdagen, kan det orsaka belastningsbesvär – exempelvis värk eller domningar. Karpaltunnelsyndrom är en vanlig diagnos hos dem som överbelastat händerna.

Handintensiva arbetsmoment är vanliga inom sortering, paketering, montering, städning och manuell köttstyckning eller filétering av fisk.

Ditt arbetsgivaransvar vid handintensivt arbete

För att arbetet inte ska medföra hälsorisker så behöver du som arbetsgivare:

  • Undersöka verksamheten regelbundet för att ta reda på om arbetstagarna utför handintensivt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.
  • Riskbedöma om arbetet enskilt eller i kombination med andra belastningar kan innebära en risk för skador.
  • Åtgärda risker genom att ta bort eller minska hälsofarliga belastningar. Generellt bör du prioritera att åtgärda de allvarligaste riskerna först.
  • Kontrollera och säkerställa att åtgärderna har fått avsedd effekt. Om risken ändå kvarstår behövs ytterligare åtgärder och kontroller.
  • Anordna medicinska kontroller. Om risk för belastningsbesvär kvarstår i arbetet trots åtgärder ska du som arbetsgivare anordna medicinska kontroller för berörda arbetstagare.

Vikten av medicinska kontroller

Syftet med medicinska kontroller är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och att skapa underlag för åtgärder på arbetsplatsen. En medicinsk kontroll ska anordnas och genomföras inom tre år efter att handintensivt arbete påbörjats och återkommande med högst tre års mellanrum. Om arbetsgivaren får veta att en arbetstagare fått nya besvär som kan vara relaterade till handintensivt arbete, ska ytterligare en medicinsk kontroll anordnas och genomföras inom en månad för den berörda arbetstagaren.

Vi på Qurant är ditt stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och hjälper dig anordna medicinska kontroller. Boka ett möte för att se hur en nytänkande företagshälsa kan hjälpa just ditt företag.

Här kan du läsa mer om handintensivt arbete:
Arbetsmiljöverket (av.se)
Guide handintensivt arbete (foretagshalsor.se)

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR