Qurant Trygg

En trygg helhetslösning för företagshälsa och vårdförsäkring

Samla alla hälsoinsatser under ett tak: Vårdförsäkring, digital sjuk- och friskhantering, plus vår nytänkande, förebyggande företagshälsovård.

Boka möte idag
Illustration av man som mediterar omgiven av avva fördelar med en vårdförsäkring

En vårdförsäkring ni tjänar på

Det är praktiskt och kostnadseffektivt att kombinera företagshälsa och vårdförsäkring:

ikon

Mindre sjuklöner

Stöd från första sjukdagen hjälper er sätta in rätt resurser innan små problem blir stora.

ikon

Mindre utgifter

Det är billigare att kombinera företagshälsa och vårdförsäkring än att köpa tjänsterna separat.

ikon

Mindre skatt

En del av Qurant Trygg förmånsbeskattas inte och ni kan dra av momsen.

ikon

Mer effektivt

En plattform för alla hälsoärenden och en kontakt genom hela vårdkedjan.

Bakgrundsmönster
En komplett produkt

Heltäckande lösning till samma pris som en traditionell vårdförsäkring

Illustration av dator

Sjuk- och friskhantering

Enkel, digital sjuk- och friskanmälan med samtal från företagssköterska redan första sjukdagen för stöd och rådgivning – en bevisad strategi för minskad sjukfrånvaro.

Illustration av en hand som håller ett hjärta

Företagshälsa

Fokus på tidiga hälsoinsatser skapar en friskare arbetsplats och förhindrar kostsamma sjukskrivningar, samt underlättar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Illustration av ett steoskop

Vårdförsäkring

Snabb tillgång till vård med en kontakt genom hela hälsokedjan. Vi erbjuder vård i toppklass genom vårt samarbete med Capio, en av Sveriges största leverantörer av privat hälsovård

Tre pilar

Allt samlas på en plats i Hälsoportalen

Bild på Hälsoportalen
 • Automatiska notifikationer informerar om sjukanmälningar, varnar vid upprepad frånvaro, och påminner om hälsosamtal.
 • VAB, sjuk- och friskanmälan med kontakt av företagssköterska redan från dag ett, samt genom hela frånvaron.
 • Medarbetare kan se sin egen frånvaro och hälsoprofil.
 • Tydlig och enkel överblick över hela företagets hälsostatus.
 • Detaljerad hälsostatistik hjälper er upptäcka avvikelser och trender på grupp- eller företagsnivå.
 • Enkelt att boka företagshälsovårdstjänster och beställa rapporter.
 • Integration med personalsystem samt inloggning via BankID eller Single sign-on (SSO).
 • Ett team som stöttar er hela vägen!
Foto på företagssköterska som jobbar på Qurant
Hälsoteamet

En kontakt i alla hälsoärenden

Med Qurant Trygg får ni hjälp av en dedikerad företagssköterska i varje ärende. Medarbetare slipper bollas mellan instanser, och chefer hålls informerade med regler och rekommendationer.

 • Vi ringer medarbetare redan första sjukdagen
 • Vi bokar specialistvård och hanterar vårdförsäkringen
 • Vi är ert stöd vid rehabilitering och återgång till arbete
Innehåll

Mer än bara en vårdförsäkring

Vi har tagit det som traditionellt ingår i en vårdförsäkring och lagt till en heltäckande företagshälsovård

ikon

En kontakt i hälsoärenden

ikon

Snabb vårdgaranti

ikon

Kostnadseffektivt

 • Chefsstöd av företagssköterska
 • Vaccination
  Säsongsinfluensa – Tillägg
 • Sjukvårdsrådgivning
  Kontorstid
 • Digital frånvaroanmälan
 • Dietist
  OBEGRÄNSADE BESÖK
 • Vårdplanering
  Kontorstid
 • Samtalsstöd av företagssköterska
 • Logoped
  OBEGRÄNSADE BESÖK
 • Läkemedel
  Upp till högkostnadsskyddet
 • Komplikationer till följd av förlossning
  Vid kvarvarande besvär, 12 mån efter förlossning
 • Beroende och missbruk
  Utredning – Tillägg
 • Ersättning för sjukhusvistelse offentlig vård
 • Hälsoundersökning
  Tillägg – vartannat år
 • Behandling av ätstörningar
  Max en behandlingsperiod
 • E-vård
 • Krisstöd organisation
  Tillägg
 • Hjälpmedel
  Max 20 000kr
 • Privat läkarvård
 • Fysioterapeut/naprapat/arbetsterapeut
  OBEGRÄNSADE BESÖK
 • Patientavgifter
  Upp till högkostnadsskydd
 • Operation och sjukhusvård
 • Psykolog/terapeut
  Ersättning under max 24 mån
 • Resor och logi
  10 mil enkel resa
 • Eftervård/rehab efter operation
 • Second opinion
 • Arbetslivsrinriktad rehabilitering
  Tillägg
 • Vårdgaranti
  Läkare: 5 dagar, Operation: 14 dagar

Viktig information

Qurant är en helhetsleverantör av företagshälsovård, där vårdförsäkringen Qurant Trygg integreras med digital sjuk- och friskhantering, förebyggande hälsoinsatser och rehabiliterande vård. Vårdförsäkringen är utvecklad i samarbete med vårdbolaget Capio AB och försäkringsgivaren Eir Försäkring AB.

Läs mer om uppdrag och roller

För mer information eller specifika behov, kontakta oss

Boka ett möte

Skapa en friskare, tryggare arbetsplats idag med en komplett lösning för företagshälsa och vårdförsäkring.

Välj tid och datum i kalendern för ett kravlöst möte.

Det är enkelt att bli kund hos oss