Qurant Trygg vårdförsäkring

En komplett och trygg helhetslösning för företagshälsa och vårdförsäkring

Samma heltäckande skydd som traditionell sjukvårdsförsäkring, men med Qurants helhetskoncept för nytänkande, modern och förebyggande företagshälsovård.

En heltäckande produkt

Heltäckande lösning till samma pris som en traditionell vårdförsäkring

Image Description

Sjuk- och Friskhantering

Uppföljning av företagssköterska för stöd och råd redan dag vid dag 1 ger bevisad minsking av sjukfrånvaro.

Läs mer
Image Description

Företagshälsa

Fokus på tidiga hälsoinsatser förbättrar hälsan innan det leder till kostsam ohälsa samt underlättar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Image Description

Vårdförsäkring

Snabb tillgång till vård med en kontakt genom hela hälsokedjan. Vi har tillgång till vård i toppklass genom vårt samarbete med GHP/Capio, Sverige största leverantör av vård till försäkringsbranschen.

SVG Arrow

Allt samlat på en plats i Hälsoportalen

Hälsoportalen
 • Smarta meddelanden vid frånvaro och ohälsa som skapar friska/friskare medarbetare.
 • VAB, Sjuk- och friskanmälan med kontakt av företagssköterska redan från dag 1, samt genom hela frånvaron.
 • Medarbetarna får full insikt över deras frånvaro och hälsoprofil.
 • Tydlig och enkel överblick på företagets hälsostatus.
 • Detaljerad hälsostatistik som hjälper er hitta avikelser och trender på grupp- eller företagsnivå.
 • Enkel bokning av företagshälsovårdstjänster och rapporter.
 • Integration med personalsystem samt inlogg med BankId eller Single sign-on (SSO).
 • Ett team som stöttar hela vägen!
En vårdkontakt
 • Extra snabb vårdgaranti, (5 dagar/14 dagar)
 • Omfattande innehåll
 • Inga begränsningar i antal besök under behandlingstiden
 • Till samma kostnad som en traditionell vårdförsäkring men inkluderar Sveriges modernaste företagshälsovård

Trygg och snabb hjälp

Qurant Trygg vårdförsäkring ger snabb hjälp före, under och efter sjukdom eller skada. Med hälsofrämjande tjänster, snabb vård vid sjukdom eller skada och effektiv rehabilitering vid långvarig sjukskrivning.

Vi har tagit med det som traditionellt ingår i en vårdförsäkring och inte bara lagt in företagshälsotjänster men även extra innehåll för att motverka ohälsa, t.ex hjälp med ätstörningar, utmattningssyndrom och vid komplikationer till följd av förlossning.

Viktig information

Om Qurant

Med Qurant Trygg är Qurant en helhetsleverantör till företag inom hälsa och välmående där vårdsförsäkringen integreras med både förebyggande och rehabiliterande vård och aktiviteter.

Vårdförsäkringen är utvecklad i samarbete med vårdbolaget GHP AB/Capio och försäkringsgivaren Eir Försäkring AB.

För mer information eller specifika behov, kontakta oss

Läs mer om uppdrag och roller

Boka möte

Låt oss presentera vår lösning för en komplett företagshälsovård och vårdförsäkring.

Ni kan även kontakta oss på
08 522 505 00 eller info@qurant.se.

Boka en tid med oss

Välj en tid i kalendern nedan för att boka ett möte när det passar dig!