background

Med Qurants sjukvårdsförsäkring får du kortare väntetider och därmed snabbare diagnos och behandling.

Det innebär färre sjukdagar och mindre oro. Försäkringen fungerar som ett komplement till samhällets begränsade skydd och träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Den garanterar ett specialistbesök inom 8 dagar och inskrivning på privatsjukhus inom 18 dagar. Dessutom ingår sjukvårdsrådgivning på telefon av legitimerade sjuksköterskor.