Qurant Trygg vårdförsäkring

En trygg helhetslösning för företagshälsa och vårdförsäkring

Samla alla hälsoinsatser under ett tak: Heltäckande vårdförsäkring, digital sjuk- och friskhantering, plus vår nytänkande, förebyggande företagshälsovård.

Boka möte idag
Qurant Trygg Vårdförsäkring

En vårdförsäkring ni tjänar på

Det är praktiskt och kostnadseffektivt att kombinera företagshälsa och vårdförsäkring:

icon money

Mindre sjuklöner

Stöd från första sjukdagen hjälper er sätta in rätt resurser innan små problem blir stora.

icon money

Mindre utgifter

Det är ofta billigare att kombinera företagshälsa och vårdförsäkring än att köpa tjänsterna separat.

icon money

Mindre skatt

En del av premien räknas som företagshälsa. Den förmånsbeskattas inte och ni kan dra av momsen.

icon money

Mer effektivt

En plattform för alla hälsoärenden, en kontakt genom hela vårdkedjan.

En komplett produkt

Heltäckande lösning till samma pris som en traditionell vårdförsäkring

Sjuk- och friskhantering

Sjuk- och friskhantering

Enkel, digital sjuk- och friskanmälan med samtal från företagssköterska redan första sjukdagen för stöd och rådgivning – en bevisad strategi för minskad sjukfrånvaro.

Företagshälsa

Företagshälsa

Fokus på tidiga hälsoinsatser skapar en friskare arbetsplats och förhindrar kostsamma sjukskrivningar, samt underlättar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Vårdförsäkring

Vårdförsäkring

Snabb tillgång till vård med en kontakt genom hela hälsokedjan. Vi erbjuder vård i toppklass genom vårt samarbete med Capio, en av Sveriges största leverantörer av privat hälsovård

SVG Arrow

Allt samlas på en plats i Hälsoportalen

Hälsoportalen
 • Automatiska notifikationer informerar om sjukanmälningar, varnar vid upprepad frånvaro, och påminner om hälsosamtal.
 • VAB, sjuk- och friskanmälan med kontakt av företagssköterska redan från dag ett, samt genom hela frånvaron.
 • Medarbetare kan se sin egen frånvaro och hälsoprofil.
 • Tydlig och enkel överblick över hela företagets hälsostatus.
 • Detaljerad hälsostatistik hjälper er upptäcka avvikelser och trender på grupp- eller företagsnivå.
 • Enkelt att boka företagshälsovårdstjänster och beställa rapporter.
 • Integration med personalsystem samt inloggning via BankID eller Single sign-on (SSO).
 • Ett team som stöttar er hela vägen!
En vårdkontakt
Hälsoteamet

En kontakt i alla hälsoärenden

Med Qurant Trygg får ni hjälp av en dedikerad företagssköterska i varje sjukärende. Medarbetare slipper bollas mellan instanser, och chefer hålls informerade med regler och rekommendationer.

 • Vi ringer medarbetare redan första sjukdagen
 • Vi bokar specialistvård och hanterar vårdförsäkringen
 • Vi är ert stöd vid rehabilitering och återgång till arbete
Innehåll

Mer än bara en vårdförsäkring

Vi har tagit det som traditionellt ingår i en vårdförsäkring och lagt till en heltäckande företagshälsovård

icon money

En kontakt i hälsoärenden

icon money

Snabb vårdgaranti

icon money

Kostnadseffektivt

 • Chefsstöd
 • Vaccination
  Säsongsinfluensa – Tillägg
 • Sjukvårdsrådgivning
  Kontorstid
 • Digital frånvaroanmälan
 • Dietist
  OBEGRÄNSADE BESÖK
 • Vårdplanering
  Kontorstid
Samtalsstöd
 • Logoped
  OBEGRÄNSADE BESÖK
 • Läkemedel
  Kontorstid
 • Digital hälsoscreening
  KOMMANDE TJÄNST
 • Beroende och missbruk
  Utredning – Tillägg
 • Sjukhusvistelse offentlig vård
 • Komplikationer till följd av förlossning
  Max 1.5 prisbasbelopp/skada, 12 mån
 • Behandling av ätstörningar
  Max en behandlingsperiod
 • E-vård
 • Hälsoundersökning
  Tillägg – vartannat år
 • Hjälpmedel
  Max 20 000kr
 • Privat läkarvård
 • Behandling av utmattningssyndrom
  Ersättning under max 12 mån
 • Patientavgifter
  Upp till högkostnadsskydd
 • Operation och sjukhusvård
 • Krisstöd organisation
  Tillägg
 • Resor och logi
  10 mil enkel resa
 • Eftervård/rehab efter operation
 • Fysioterapeut/naprapat/arbetsterapeut
  OBEGRÄNSADE BESÖK
 • Second opinion
 • Arbetslivsrinriktad rehabilitering
 • Psykolog/terapeut
  Ersättning under max 24 mån
 • Vårdgaranti
  Läkare: 5 dagar, Operation: 14 dagar

Viktig information

Qurant är en helhetsleverantör av företagshälsovård, där vårdförsäkringen Qurant Trygg integreras med digital sjuk- och friskhantering, förebyggande hälsoinsatser och rehabiliterande vård. Vårdförsäkringen är utvecklad i samarbete med vårdbolaget GHP AB/Capio och försäkringsgivaren Eir Försäkring AB.

Läs mer om uppdrag och roller

För mer information eller specifika behov, kontakta oss

Boka ett möte

Skapa en friskare, tryggare arbetsplats idag med en komplett lösning för företagshälsa och vårdförsäkring.

Välj tid och datum i kalendern för ett kravlöst möte.

Det är enkelt att bli kund hos oss