Psykisk hälsa

Utmattningssyndrom del 3: Så stöttar du stressade medarbetare

Illustration av chef som stöttar stressad medarbetare

Skapa en tillåtande arbetskultur, våga hålla omsorgssamtal med medarbetare som signalerar stress, och sätt tydliga gränser. Det är några av Maria Ergüls råd till chefer som vill motverka utmattning på arbetsplatsen.

Maria Ergül är grundare och generalsekreterare för Vägra väggen, en förening som arbetar för att motverka stressrelaterad ohälsa. Hon har delat med sig av sina bästa råd för hjälpa medarbetare som visar tecken på stress och utmattning.

Vilka faktorer är viktiga för att förebygga utmattning?

Det är arbetsgivarens ansvar att inte arbetet leder till stress. Ibland kan arbetsbelastningen vara högre – men allt kan inte vara lika viktigt, samtidigt. Du som chef behöver avgöra vad som ska prioriteras och i vilken ordning. Det spelar ingen roll om en stressad medarbetare får tvåhundra samtalstimmar hos företagshälsan om han eller hon sedan måste tillbaka till kaos. Därför måste du göra arbetsbelastningen och kraven realistiska.

– Nummer två är att skapa ett tillåtande arbetsklimat. Idag pratar man om psykologisk trygghet men jag vill beskriva det som ett tillåtande klimat där vi pratar om hur vi mår, vad vi har att göra och vad vi behöver för att kunna prestera. Har man inte den tryggheten så är risken att man håller andan tills det inte längre går.

Vad vill du råda chefer vars medarbetare visar tecken på stress och utmattning?

– Är arbetsbelastningen för hög? Finns det tillräckliga resurser för att utföra arbetet? Förekommer det konflikter? Håll omsorgssamtal med den eller de medarbetarna som du är orolig för. Många chefer är tyvärr rädda för det, men min bild är att medarbetare uppskattar omtanken om de upplever att du genuint vill hjälpa till.

– Ofta beror utmattning på både jobbet och privatlivet. Då kan en del chefer tänka att de inte vet vad de kan göra om medarbetaren har problem privat. Men du kanske kan dra ner på kraven på arbetet en tid? Uppmuntra medarbetaren att ta ut några semesterdagar om det behövs? Du kan också erbjuda samtalsstöd via företagshälsan för att hjälpa dem att sortera tankarna.

– Jag brukar också tipsa chefer om att följa upp medarbetare i riskzon veckovis. Det är så enkelt, men tyvärr ovanligt att chefer gör det.

Vad kan en chef göra för att hjälpa en sjukskriven medarbetare tillbaka i arbete?

– För det första: utred vad det var som gjorde medarbetaren sjuk. Vid arbetsplatsolyckor är vi duktiga på att utreda för att undvika framtida olyckor, men sämre när det gäller psykisk ohälsa.

– För det andra: för en nära dialog med medarbetaren. Att börja jobba igen på 25 procent är nästan som att praoa. Ge medarbetaren en begränsad arbetsuppgift utan en stressande deadline och som inte kräver interaktion med andra.

– Håll uppsikt så att medarbetaren inte försöker bevisa sin förmåga. Det är en vanlig orsak till återfall i utmattning. För också en dialog med sjukskrivande läkare eller terapeut. Är medarbetaren verkligen redo att börja jobba mer?

Vad kan chefer göra om de saknar förutsättningar för att organisera arbetet på ett hälsosamt sätt?

– Då tycker jag att man ska skapa sig förutsättningar. Man har blivit chef av en anledning. Om arbetsgivaren pressar dig så sätt lock på ovanifrån. Våga trycka tillbaka. Säg nej, vi kan inte göra allt, men det här ska mitt team fokusera på. Chefen ska inte tillåta att det rinner neråt. Här behöver chefen bli bättre på att sätta gränser. Välkomna inte allt som kommer ovanifrån!

Vilka övriga råd skulle du vilja skicka med?

– Vi måste bli bättre på att prioritera nya initiativ – och inte bara starta nya, utan faktiskt avsluta dem vi redan har dragit i gång. Vi måste också börja se annorlunda på vår konsensuskultur. Risken är att man anses som besvärlig om man ifrågasätter eller inte är snäll och tillgänglig hela tiden. Många problem skapas på grund av konflikträdsla. Om vi hela tiden bara tillåter positiva känslor på jobbet så kommer de negativa och kritiska känslorna ligga och puttra där under. Men det blir inte så demokratiskt om vi stämplar ifrågasättande individer som besvärliga.

– Chefer behöver dessutom bli tydligare. Otydlighet skapar osäkerhet. Gör det tydligt vad vi ska uppnå och varför, sedan kan medarbetaren själv bestämma över hur. Det har många chefer svårt att uttrycka och det skapar mycket stress.

JENNIE JENSEN

Maria Ergül har beskrivit sin egen erfarenhet av utmattning och bakgrunden till initiativet Vägra väggen i bloggen Faktorer i arbetslivet som ökar risken för utbrändhet.

Läs mer:

Utmattningssyndrom del 1: Fånga upp tidiga signaler på arbetsplatsen
Utmattningssyndrom del 2: Fem förebyggande råd till chefer

På Qurant Företagshälsa minskar vi sjukfrånvaron med proaktiva hälsoåtgärder och effektiv vård. Boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa ditt företag.

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR