Psykisk ohälsa

Utmattningssyndrom del 2: Fem förebyggande råd till chefer

Illustration av medarbetare som drabbats av utmattningssyndrom

Vad gör du som chef när en medarbetare drabbas av utmattningssyndrom? Många upplever det som svårt att veta hur man bäst bemöter en medarbetare med mental ohälsa. Här summerar vi fem praktiska råd för dig som är chef och vill förebygga eller hantera utmattning i ditt team.

1. Var närvarande i vardagen

En arbetsmiljö där medarbetare upplever gott stöd och känner att arbetet är rättvist har visat sig skydda mot utmattning. Som chef är det viktigt att du tar dig tid att prata med medarbetarna, ofta. Att gå runt en timme på morgonen och kolla läget kan göra stor skillnad. Du behöver också lyssna och våga agera när du uppfattar att något inte är som vanligt. Om du och en medarbetare redan har dagliga pratstunder blir inte klivet så stort om du behöver fråga om mer känsliga saker.

2. Kommunicera ansikte mot ansikte

Håll tät och verklig kontakt med dina medarbetare. När det gäller mående och trivsel så räcker det inte att alltid skicka ett sms för att kolla läget. Du läser in så mycket mer i ett samtal, antingen på plats eller över video eller telefon. Var öppen för vilka signaler dina medarbetare skickar – både medvetet och omedvetet.

3. Våga fråga

Det kan finnas en rädsla att ta i svåra känslor för att man inte alltid vet hur man ska agera. Men kom ihåg, du behöver inte lösa medarbetares privata problem bara för att du frågar hur de mår. Att lyssna och visa omtanke gör skillnad.

4. Bjud in den som är sjukskriven

Om du redan har en medarbetare som är sjukskriven för utmattning kan du visa att hen är saknad och uppskattad genom att bjuda in till enklare sammankomster på jobbet. Att närma sig arbetet igen på det sättet kan vara ett bra sätt att komma tillbaka och inte utveckla en rädsla för arbetsplatsen. Det blir ett sätt att normalisera själva platsen.

Här behöver du som chef läsa in vad medarbetaren känner sig bekväm med. Stäm av, läs in och bjud in. Känns det jobbigt att ses på själva arbetsplatsen kanske den sjukskrivne skulle föredra en regelbunden fika i matsalen tillsammans med de närmsta kollegorna?

5. Hjälp medarbetaren prioritera och sätta gränser

De som drabbas av utmattning är ofta engagerade och högpresterande medarbetare som vill göra sitt bästa. För att förhindra ytterligare stress kan du som chef behöva hjälpa dem att strukturera, prioritera och sätta gränser. Hjälp medarbetaren att vara lite ”snål” med sig själv och att hushålla med sin energi – annars är risken stor att hen snart är inne på samma ohållbara spår igen.

Källor: Pia Borgudd, chef för hälsoteamet på Qurant, Susanne Ellbin, psykolog på Institutet för stressmedicin och Lisa Björk, docent och utvecklingsledare inom organisation och ledarskap vid Institutet för stressmedicin.

Läs mer:

Utmattningssyndrom del 1: Fånga upp tidiga signaler på arbetsplatsen
Utmattningssyndrom del 3: Så stöttar du stressade medarbetare

På Qurant Företagshälsa minskar vi sjukfrånvaron med proaktiva hälsoåtgärder och effektiv vård. Boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa ditt företag.

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR