Hälsa och friskvård

Mer än bara vila: Så får du återhämtning under arbetsdagen

Lina-Ejlertsson

Återhämtning är nödvändigt för både välmående och produktivitet, men hur får man till det under en krävande arbetsdag när tiden är knapp? Återhämtningsforskaren Lina Ejlertsson hjälper oss vidga blicken.

Återhämtning är, enkelt uttryckt, det som sker när vi återfår balansen kring den energi eller de resurser vi har använt. Traditionellt ser vi på återhämtning som något som sker under passiv vila, men den bilden vill forskaren och doktorn i folkhälsa Lina Ejlertsson, eller Återhämtningsforskaren som hon kallar sig på Instagram, ändra på.
– Jag vill visa att återhämtning kan vara mer än att ligga på soffan eller sitta med en kopp kaffe. Vad som är återhämtande bygger mer på individuella behov och preferenser. Vi är alla olika och återhämtning kan lika gärna vara en kreativ aktivitet snarare än sömn och passiv vila.

Vinsterna med god återhämtning

Återhämtning är hälsofrämjande på många olika sätt. Välbefinnandet ökar, humöret blir bättre, synen på livet ljusnar, arbetsprestationen förbättras, inlärning och minne förbättras och kreativiteten ökar när vi får tillräcklig återhämtning. Ur företagsekonomiskt perspektiv leder en god återhämtning på jobbet till färre sjukskrivningar – och arbetsgivare som erbjuder goda förutsättningar till återhämtning uppfattas som mer attraktiva och har lättare att rekrytera och behålla medarbetare, berättar Lina Ejlertsson.

I flödet på Linkedin syns ett företag som har ställt in ett pusselbord i matsalen.
– Det är roligt att det lyfts fram! Pusslet erbjuder kreativ vila och har också förmågan att samla kollegorna att lösa det tillsammans. Gruppens sammanhållning och goda relationer är dessutom väldigt viktigt för återhämtningen, säger Lina Ejlertsson.

Tre viktiga faktorer för återhämtning

När Lina Ejlertsson skulle disputera insåg hon att det var ont om forskning kring återhämtning under arbetsdagen. Den mesta forskningen rörde istället vad vi gör på fritiden som balanserar upp arbetet. Därför studerade hon återhämningen på jobbet inom vårdyrken. Sammanfattningsvis hittade hon tre avgörande faktorer: hanterbarhet, variation och gemenskap.

 1. Hanterbarhet – känslan av kontroll
  Hanterbarhet innebär att känna kontroll över arbetssituationen. Att ha en känsla av att ha tid att avsluta en arbetsuppgift i taget och kunna stanna upp och reflektera. Då klarar du också att ha mycket på bordet och kan till och med hamna i flow – då tid och rum upphör och du upplever flyt i arbetet.
 2. Variation i arbetsuppgifter
  Variation är den faktor som Lina Ejlertsson tycker är mest spännande. Raster och pauser är viktigt, men bara halva sanningen när det gäller återhämtning.
  – Återhämtning kan faktiskt ske även när vi fortsätter att jobba, givet att vi upplever en variation i arbetsuppgifterna. Till exempel att gå från ett tufft möte med problemlösning till att sitta själv med mer rutinartade arbetsuppgifter.
 3. Gemenskap och goda relationer
  Lina Ejlertsson vill gärna se en ökad dialog på arbetsplatser om hur vi kan skapa tid och rum för återhämtning. Hon anser att man bör fokusera mer på det, än på allt som är stressande.
  – Goda relationer är främjande för återhämtningen. När vi förstår bättre hur vi fungerar och vilka olikheter som finns, då ökar också chansen för en bättre gemenskap som också visat sig vara en viktig faktor för den individuella återhämtningen.

Till och med sekunder av vila räknas

I arbeten där man inte har så mycket flexibilitet då? Lina Ejlertsson är van att få frågan, och hon menar att forskningen är tydlig där: även extremt korta pauser, vi talar om sekunder, kan faktiskt vara återhämtande.
– Sjuksköterskan som går direkt från en patient till nästa kan innan hon öppnar dörren vila handen på handtaget och ta ett riktigt djupt andetag.

De här mikropauserna behöver vi få till: Släppa jobbet helt för en kort stund, titta ut genom fönstret och notera hur vinden böljar genom trädkronorna.
– Ansvaret för återhämtning är delat. Chefen har så klart ansvar för att ge rätt förutsättningar, men vi kan också göra mycket själva för att förstå vad som är återhämtande för oss och se till att få in det i arbetsvardagen.

TIPS

Återhämtningsforskarens tips på kreativa pauser i jobbet

 • Lyssna på en låt du tycker om
 • Vila ögonen på en tavla
 • Berätta om en idé för en kollega
 • Färglägg eller rita något
 • Läs ett kapitel ur en bok
 • Sticka eller virka
 • Dansa loss till musik
 • Öva på en sång du vill lära dig
 • Lös korsord eller sudoku
 • Titta på ett roligt klipp
JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR