Arbetsmiljö

Skapa en allergisäker arbetsmiljö

Allergi på jobbet

Pollensäsongen är här, och med den blir frågan om allergier extra aktuell. Det finns dock ett flertal allergier som kan påverka jobbet året om. Här får du veta hur ni kan skapa en god arbetsmiljö för allergiker.

Allergier innebär att kroppens immunförsvar reagerar på ett ämne som ger besvär. Det är till skillnad från överkänslighet, som innebär att ett ämne ger besvär utan att immunförsvaret är inblandat. På arbetsplatser kan det finnas flera faktorer som riskerar att orsaka problem för den som är allergisk eller överkänslig. Det kan handla om kemikalier eller andra ämnen från produktion eller städning, starka dofter som parfymer, växter, ventilation, fukt- och mögelskador eller svårstädad inredning som textila golv.

Vi har pratat med Pia Schyberg, sakkunnig inom organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket, om hur man kan skapa en bättre arbetsplats för allergiker.

Krav på att anpassa arbetsmiljön för allergiker

Arbetsgivare är ansvariga för att skapa en god arbetsmiljö, och där ingår det att ta hänsyn till allergier. Kraven finns i föreskrifterna om arbetsanpassning och handlar ytterst om att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro. Hur mycket arbetsgivaren är skyldig att anpassa är dock inte uttryckt i några fasta termer.
– Det handlar om hur stora möjligheter arbetsgivaren har att göra anpassningar utifrån typ av verksamhet. Man behöver till exempel inte inrätta en ny tjänst, nya arbetsuppgifter eller organisera om. Men i övrigt ska man göra det man kan, säger Pia Schyberg.

Det finns arbetsplatser där arbetsgivaren har skaffat luftrenare som filtrerar luften och infört så kallad allergistädning för att minska mängden partiklar som man kan andas in. Ju bättre luftkvalitet man har, desto bättre är det egentligen för samtliga på arbetsplatsen.
– Att till exempel införa ett totalt nötförbud eller parfymförbud är sådant som hjälper många utan att förstöra för andra, säger Pia Schyberg.

Anpassningarna får inte försämra arbetsmiljön för andra. Ett exempel som visserligen inte rör allergier, men som är tydliggör problemet väl, är tunga lyft. Där kan man inte anpassa arbetsmiljön utifrån en medarbetare med ryggproblem, och låta kollegorna ta alla tyngre lyft och riskera skada själva. I slutänden måste anpassningarna vara proportionerliga. Oftast vill man undvika så kallade utpekande lösningar, men ibland kan det vara lämpligt. Till exempel en egen mikrovågsugn för den med födoämnesallergi.

Överväg övergripande regler kring vanliga allergener

En god dialog mellan medarbetare och arbetsgivare är en viktig nyckel till en allergisäker miljö. Kollegor som känner till varandras allergier kan också visa bättre hänsyn.
– Man kan tycka att det inte borde vara svårt, bara man har en bra dialog. I grunden ska arbetsgivaren göra vad den kan för att anpassa arbetsmiljön. Det kostar inget och det blir kanske tråkigt för vissa, men ingen ska bli hindrad att utföra sitt arbete. Det är så vanligt med allergier att man kanske borde överväga att sätta in regler om starka dofter och djur på jobbet. Då undviker man ju att gå in i anpassningsdiskussioner, säger Pia Schyberg.

En arbetstagare som upplever att han eller hon inte får gehör har möjlighet att vända sig till sitt skyddsombud, fackförbund eller företagshälsan. Man kan också begära en remiss till Arbets- och Miljömedicinsk klinik för medicinsk utredning kopplat till arbetsmiljön. Skulle inte det hjälpa kan medarbetaren göra en anonym anmälan till Arbetsmiljöverket.
– Då blir det en inspektion som kan leda till föreläggande och i förlängningen vite eller förbud. Men det är ovanligt när det gäller allergifrågor, säger Pia Schyberg.

Vi på Qurant hjälper företag att sänka sjukfrånvaron och bygga välmående arbetslag. Boka ett möte med oss.

JENNIE JENSEN

Läs mer:
Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter – Arbetsmiljöverket (av.se).

Astma- och Allergiförbundet har tagit fram en checklista som kan användas som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att upptäcka och åtgärda allergirisker på kontorsarbetsplatser. Du hittar den här: Allergirond-kontor-uppdaterad-2015.pdf (astmaoallergiforbundet.se).

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR