Ledarskap

Så får ni unga chefer att må bra och trivas

Hanna Irehill

En undersökning från fackförbundet Vision visar att mer än hälften av unga chefer i Sverige överväger att sluta på grund av bristande stöd och en ohållbar arbetsmiljö. Här får du veta hur ni bäst stöttar nya ledare så att de blir tryggare i sin roll – och stannar längre på företaget.

Sverige är det land i Europa med lägst andel unga chefer – endast var fjärde chef är under 40 år. Om många av dem slutar kan det bero på arbetsmiljön, resonerade Hanna Irehill, legitimerad psykolog och doktorand vid Umeå universitet. Med ekonomiskt stöd från AFA Försäkring har hon och hennes kollegor forskat om unga chefers upplevelser av arbetsmiljö och hälsa.
– Hur chefer mår har stor betydelse för hur konstruktiva de blir i sitt chefskap, så det påverkar medarbetares hälsa mycket. Det är klurigt att komma in i en chefsroll och vara ung och inte ha så mycket erfarenhet av arbetsliv eller chefskap. Rollen kan dessutom innebära att leda arbetsgrupper som är äldre och har mer erfarenhet, säger hon.

Unga chefer mår sämre

I den första nationella enkätstudien med unga (19 till 29 år) och äldre chefer i privat sektor visade det sig att unga chefer upplever en sämre arbetsmiljö med höga emotionella krav. De kämpar med ledarrollen, som ofta uppfattas som otydlig och konfliktfylld, och upplever sig inte heller få tillräckligt stöd från organisationen. De unga cheferna fick också skatta sin egen hälsa, vilket jämfördes med självskattningar från äldre chefer. Här syntes tydligt att unga chefer mår sämre.

För att förstå mer om de unga chefernas situation gjordes en samarbetsstudie med tre privata organisationer där unga chefer, seniora chefer och HR intervjuades om ungas chefsroll. Även där kom utmaningar upp. En del beskrev det unga chefskapet som ”ett stålbad” eller som en ”prövotid” och svårigheter med att komma in i chefsrollen.
– De unga cheferna hade väldigt höga förväntningar på sig själva innan de ens hunnit förstå chefsrollen. Många tar med sig jobbet hem och många jobbar väldigt mycket för att bevisa sig. Man är först på plats, går sist och är alltid tillgänglig, säger Hanna Irehill.

Unga kvinnor i chefsroller har det som grupp ännu mer utmanande än de unga männen. De skattar sin arbetsmiljö sämre och har också färre förebilder av samma kön att se upp till.
– Men intressant nog så skattas ofta de unga kvinnliga cheferna högre av medarbetarna än av sig själva. Här finns ett gap att täppa igen.

Högra krav behöver vägas upp med gott stöd

Många av de unga chefernas höga krav kom från dem själva, men de berodde också på vilka uttalade förväntningar som fanns och vilket stöd som erbjöds.
– En del tyckte att det var oproblematiskt att be om hjälp, andra tyckte att de behövde testa själva. Så det fanns olikheter i hur man sökte stöd.

En viktig faktor som visade sig fungera både bra och mindre bra, var stödet från den egna närmsta chefen. Någon att stämma av med, gärna ofta och mycket.
– Där rymdes mycket, som hur jag ska bete mig, vad jag ska göra och även identitetsfrågor kopplat till chefsrollen.

Det visade sig göra skillnad om den egna chefens dörr låg nära och alltid stod öppen. På så sätt var tröskeln att söka hjälp lägre.
– Det behövs ett nära stöd som kontinuerligt används. De unga cheferna vet kanske inte alltid vad de behöver eller vilka frågor de ska ta upp.

Ge unga chefer en bättre introduktion

För att erbjuda unga chefer ett bättre stöd tycker Hanna Irehill att vi behöver tänka om kring chefernas introduktion. Många gånger sätts den bara till ett par dagar. Men chefsrollen är mer komplex än så och det kommer dyka upp frågor längs vägen.
– Se det hellre som en process och sätt en systematisk och strukturell plan för kanske ett till två år. Det kommer dyka upp specifika frågor och personalärenden där chefen kan behöva handledning och stöd. Chefens chef behöver erbjuda stöd och ställa frågan: vad behöver du?

Signalera att chefsjobbet är en lärprocess

Mentorskap kan vara ett annat värdefullt stöd för den unga chefen. Då bör det vara en annan person än den närmaste chefen som agerar mentor. En annan form av chefsstöd är nätverk, till exempel yrkesnätverk som chefen själv söker upp eller som arbetsgivaren erbjuder. Instegsjobb, där unga chefer får bygga på rollen med mer ansvar successivt är ytterligare en modell.
– Då signalerar man också att bli chef är en lärandeprocess.

Risken om den unga chefen får otillräckligt stöd, är att hon eller han själv hamnar i ohälsa.
– De unga cheferna är ofta engagerade och villiga att lära men har samtidigt ofta lite för bråttom. Arbetsgivare behöver balansera lagom mycket utmaningar och utvecklingsmöjligheter med rätt stöd så att situationen blir hållbar. För det krävs en dialog och en tydlighet i att du får göra fel och inte behöver kunna allt på en gång, säger Hanna Irehill.

Chefsstöd via Qurant

Kunder hos Qurant Företagshälsa har tillgång till chefsstöd, både individuellt och i grupp. Ansvariga chefer kan boka samtal för rådgivning och riktlinjer, eller helt enkelt för att kolla om de ”tänkt rätt” i hälso- eller personalfrågor. Vi har också tagit fram en kortare ledarskapsutbildning som innehåller ämnen som gruppdynamik, ledarrollen och hälsosamtal.

I grupphandledning får chefer möjlighet att bolla dilemman direkt ur vardagen tillsammans med andra i samma roll.
– Vi utgår från chefernas egna behov och det brukar bli väldigt bra och coachande samtal i de här konstellationerna. Vill man hellre ha individuell handledning går det också bra. Som chef är man ofta ensam i sin roll, därför vill vi erbjuda det stöd vi kan, säger Pia Borgudd, chef för Qurants Hälsoteam.

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR