Sjukfrånvaro

Din medarbetare verkar fejka sjukdom eller vab, vad gör du?

fejka sjukfrånvaro

Många chefer och HR-ansvariga känner nog igen sig: En medarbetare sjukskriver sig eller vabbar gång på gång, och man misstänker att allt inte står rätt till. Här besvarar Pia Borgudd, chef för Qurants hälsoteam, frågor om sjukfrånvaro som misstänks bero på annat än sjukdom.  

Vad gör jag om jag misstänker att en medarbetare fejkar sjukdom eller vård av sjukt barn? 

Ta alltid ett samtal med medarbetaren för att ta reda på vad det är som händer. Utgå inte från att du tror att medarbetaren verkar fejka, utan från den upprepade frånvaron: Jag ser att du har varit borta ofta på sistone. Hur har du det? Är det något jag kan hjälpa dig med? Våga ställa raka frågor, men gör det med omtanke. En god relation till medarbetaren kommer att hjälpa dig i sådana här situationer. Det blir mycket svårare om relationen redan är ansträngd.  

Vilka möjliga anledningar finns till upprepad frånvaro? 

Det kan vara allt möjligt: psykisk ohälsa, personliga problem, eller att man faktiskt inte trivs på arbetet. Om man befinner sig på en arbetsplats där man inte trivs med uppgifterna, kollegorna eller chefen kan ribban att sjukskriva sig eller anmäla vård av barn ”i onödan” vara lägre. Vi har också hört om exempel där medarbetare har ”unnat sig” en sjukdag.  

Vad ska jag vara uppmärksam på som arbetsgivare? 

Om det sker en förändring. Kanske är det en person som inte varit sjuk mycket innan och så plötsligt händer något som gör att personen börjar vara borta oftare. Det skulle då kunna handla om missbruk, problem i relationen eller våld i nära relation. Från Qurants sida ställer vi numera rutinmässigt frågan om våld i nära relation både till män och kvinnor. Och vi har en handlingsplan om hur vi ska agera beroende på svaret.  

Hur kan jag hjälpa medarbetare som sjukskriver sig ofta? 

– Det beror så klart på orsaken. Man måste komma överens med medarbetaren om att det inte går att fortsätta, att en förändring måste till och vad den ska bestå av, säger Pia Borgudd. Hon fortsätter: 

– Överlag kommer man ofta långt bara genom att prata med varandra på ett omsorgsfullt sätt och visa att man bryr sig och vill se en förändring. Man kan också göra insatser om sjukfrånvaron är hög generellt i arbetslaget. Då kan man till exempel ta upp det på en arbetsplatsträff och prata i arbetsgruppen om hur man tillsammans kan jobba för att sänka den totala sjukfrånvaron. En del går igång på att få ett sådant gemensamt mål. Man kan också se till att göra mer insatser och aktiviteter som ökar trivseln genom att stärka tillhörigheten i arbetslaget. Då kan man också öka delaktigheten. Arbetsmiljö är allas ansvar. 

Vilken hjälp kan jag få av företagshälsovården?  

Olika företagshälsor erbjuder olika nivåer av stöd. Ta reda på om er nuvarande lösning erbjuder någon typ av samtalsstöd för medarbetare eller chefer, där de kan få kvalificerad rådgivning om den bästa vägen att gå. Med Qurant kan både chefer och medarbetare prata med en företagssköterska för råd, riktlinjer och bokning av vård vid behov.
– I Qurants hälsoportal finns också en mall för hälsosamtal. Den informerar om vilka frågor chefen kan ställa, och hur man ska dokumentera processen.   

Vad gör jag om jag upplever att vi kört fast? 

Om ett vanligt samtal eller hälsosamtal inte leder till någon förändring så är det klokt att söka hjälp från en tredje part. Våra kunder kan be om ett fördjupat hälsosamtal där vi gör en livsstilskartläggning, följt av en handlingsplan med uppföljning.  

Vi hjälper företag att sänka sin sjukfrånvaro med effektiva, omtänksamma och evidensbaserade strategier. Boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa ditt företag.

FAKTA

Regler för arbetsgivare

Om arbetsgivarens sjuklöneansvar
Som arbetsgivare har du ett sjuklöneansvar, vilket regleras av sjuklönelagen. Enligt lagens huvudregel så behöver medarbetaren inte uppvisa sjukintyg förrän sjukfrånvarons sjunde dag.

Då kan ni begära förstadagsintyg
Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivare begära sjukintyg från och med den första sjukdagen – ett så kallat förstadagsintyg. Särskilda skäl kan exempelvis innefatta att medarbetaren har haft upprepad korttidsfrånvaro under en begränsad tid, utan att personen lider av någon kronisk sjukdom eller liknande. En begäran om förstadagsintyg ska vara skriftlig och är maximalt giltig i ett år.

Då behöver ni inte betala sjuklön
Om du som arbetsgivare har gjort en giltig begäran om förstadagsintyg och din medarbetare inte lämnar ett intyg från läkare eller tandläkare, så finns i regel ingen skyldighet att betala ut sjuklön. Sjukfrånvaron kan då också anses som olovlig.

Källa: Företagarna.

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR