Psykisk ohälsa

Vad alla chefer behöver veta om psykisk ohälsa på jobbet

Agnes Mellstrand

Under 2023 var 47% av pågående sjukfall hos Försäkringskassan relaterade till psykisk ohälsa. Som chef är det därför sannolikt att du kommer att möta medarbetare som mår psykiskt dåligt. Här får du lära dig hur du kan se och bemöta den som kämpar med ångest eller depression.

Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som rymmer både mer och mindre allvarliga psykiska besvär. Det kan handla om allt från oro och nedstämdhet, till allvarliga och långvariga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Sedan 2014 är psykiatrisk diagnos den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, varav den största andelen fall beror på stressrelaterad psykisk ohälsa.

Psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet då och då, kan vara normala reaktioner på en påfrestande livssituation och är ofta övergående. Det är därför viktigt att inte sjukdomsförklara det som är normala reaktioner i livet, samtidigt som man är medveten om att tidig identifiering av psykiatriska tillstånd kan påverka prognosen positivt.

De tre vanligaste psykiska sjukdomarna i Sverige är depression, ångestsjukdomar och alkoholmissbruk. I den här artikeln fokuserar vi på de två första. Missbruksproblematik kan du läsa mer om här.

Sätt ord på det du ser

Chefer behöver utveckla sin kunskap om psykisk hälsa för att bli tryggare i sitt bemötande. Det menar Agnes Mellstrand, legitimerad psykolog och organisationskonsult samt författare till Psykiatri för icke-psykiatriker (Gothia Kompetens, 2022) och en kurs med samma namn. Boken skrev hon till alla som i sitt jobb eller i sin vardag möter människor med ett psykiskt lidande.
– Våga fråga istället för att undvika det som känns svårt. När du som chef instinktivt känner att du inte borde fråga, det är kanske då du verkligen behöver göra det. Sätt ord på vad du ser och beskriv vad du har uppmärksammat. Har du redan byggt en god relation med medarbetaren kommer det vara lättare att ställa frågor.

I nästa steg behöver chefer också veta vilka rutiner och vilket stöd som arbetsgivaren erbjuder om medarbetaren visar sig må dåligt. Finns det en företagshälsa att kontakta? Och rätt kompetens att hantera psykisk ohälsa?

Depression – inte bara nedstämdhet

Depression är en folksjukdom i Sverige; var tredje person riskerar att drabbas någon gång i livet. En depression kan utlösas av normala förändringar – till och med en omorganisation på jobbet kan vara en trigger.

Depression handlar inte bara om att vara lite nedstämd eller ledsen. Gränsen mellan nedstämdhet och depression kan vara flytande, men vid depression har man svårare symtom som pågår längre. För att få en depressionsdiagnos ska symtomen ha pågått i minst två veckor.

Som chef eller kollega finns det en rad symtom att vara uppmärksam på. Vanliga symtom vid en depression är nedstämdhet, trötthet, avsaknad av glädje och lust till saker som man förut tyckt varit roliga, samt minskad ork och förmåga att ta itu med saker. Ofta kan man se att en tidigare engagerad och närvarande person börjar dra sig undan och verka nedstämd eller likgiltig. Ni kanske också upplever personen mindre intresserad än tidigare. Koncentrationssvårigheter, trötthet, humörsvängningar, sämre minne, minskad aptit och viktminskning är andra varningssignaler.
– Om en person har börjat dra sig undan är det lätt hänt att omgivningen också gör det och låter den undvikande vara. Du som chef får inte dra dig undan i det läget, ta kontakt, säger Agnes Mellstrand.

Ångest och fobier – rädslor som skapar hinder i vardagen

Ångestsjukdomar av olika slag, exempelvis social fobi, är ganska vanligt förekommande i Sverige. För att det ska räknas som en diagnos behöver det handla om ett verkligt hindrande tillstånd där rädslan gör att den drabbade undviker det som skrämmer, eller ägnar sig åt säkerhetsbeteenden för att stå ut. Om en person är rädd för att göra bort sig kommer han eller hon dra sig undan på jobbet. Det är inte ovanligt att den som lider av social ångest till och med sjukskriver sig för att slippa ett moment som väcker svår rädsla.

Hjälp den drabbade på rätt sätt

Tycka-synd-om-strategin där chefen i välmening plockar bort ångestframkallande arbetsuppgifter kan i värsta fall förvärra problemen. Den drabbade kan uppleva att den inte klarar lika mycket som tidigare eller som andra, och får ännu sämre självkänsla.
– Som chef bör man vara delaktig i att hjälpa den drabbade att närma sig det som känns svårt, säger Agnes Mellstrand. Men då är det viktigt att göra det stegvis och hela tiden i samarbete och dialog med medarbetaren kring vad som är ett rimligt nästa steg.

I en situation där ångesten blir akut, som vid en panikattack, kommer lugnet hos omgivningen vara avgörande.
– Panikångest är skrämmande och något jag får många frågor om från chefer. Bete dig inte alarmistiskt utan försök behålla lugnet själv och låt den som drabbats surfa sig igenom attacken. Stanna kvar i situationen med den som har drabbats.

Behöver du stöd för att hjälpa en medarbetare?

Vårt hälsoteam på Qurant Företagshälsa är vana att bemöta chefer och medarbetare som behöver stöd kring psykisk ohälsa. Är du kund hos oss och i behov av stöd så hittar du hälsoteamet här eller via hälsoportalen. Du som inte är kund är varmt välkommen att boka ett möte med oss.

E-LEARNING

Mer information

Här hittar du vår kostnadsfria e-learning som ger chefer och arbetsgivare ännu mer kunskap kring arbetsrelaterad psykisk ohälsa:

Är du som chef rätt rustad för att hantera psykisk ohälsa på jobbet?

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR