Hälsoportalen

Full koll på hälsostatus och frånvaro

Qurants unika Hälsoportal är en enkel och smidig plattform som ger er full kontroll över sjukfrånvaro och hälsostatus på företaget.

Full koll på hälsostatus och frånvaro

Unik statistik.
Enkel att använda

I Hälsoportalen har chefer och personalansvariga tillgång till unik statistik och kan i realtid följa hälsostatusen på medarbetare och företagsnivå.

  • Enkel digital sjuk, VAB och friskanmälan.
  • Detaljerad hälsostatistik på medarbetare, grupp- och företagsnivå.
  • Snabb överblick på sjuktillfällen, omfattning och tendenser.
  • Smarta notifikationer vid tecken på ohälsa ger chans att undvika sjuka medarbetare.
  • Medarbetarna kan se sin hälsostatus och få ökad medvetenhet kring den.

Vi hjälper dig att inte missa några av arbetsgivarens åtaganden kring sjukskrivningar

Som personalansvarig är det inte alltid lätt att ha koll på alla lagar och regler inom hälso- och arbetsmiljöområdet.

Med Qurants hälsoportal gör vi arbetet enklare. Chefstöd, automatiska påminnelser vid sjukfrånvaro och rekommendationer på hälsoåtgärder är bara några bland många tjänster som ni får.

Kom igång
Image Description

Ett axplock av funktionerna i Hälsoportalen

Smarta meddelanden

Smarta meddelanden via sms eller e-post. Ni bestämmer själva vilka som ska få meddelanden och när. Exempel: sjuk/friskanmälan, sjuk 3ggr/6mån och 6 ggr/12 mån, notifieringar om hög frånvaro, rekommenderat hälsosamtal etc.

Status på anmälningar

Medarbetarna kan se status på sina anmälningar och om de behöver sjukintyg. Personalansvariga kan se status på medarbetarnas anmälningar samt rekommendationer om vilka eventuella åtgärder som bör vidtas t.ex. hälsosamtal och rehabplan.

Påminnelser

Påminnelser via sms eller e-post. Exempel: behov av förstadagsintyg, påminnelse dagen innan beräknat åter datum och rekommenderat hälsosamtal.

Statistik

Detaljerad statistik på individ-, grupp- och företagsnivå. Exempel; antal sjukdomstillfällen och sjukdagar, antal karensdagar, orsak, rekommendationer till personalansvariga samt vilka åtgärder som bör tas. (Export av statistik i CVS- och PAXml-format till lönesystem.)

Kvartalsrapporter

En gång i kvartalet får ni en detaljerad rapport på frånvaron och hälsostatusen på företaget med eventuella förslag på åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Det går alltid bra att komma med önskemål om ni vill att något specifikt ska inkluderas i rapporten.

Chefstöd

I form av mallar, formulär, formulär, guidelines, nya regler etc. Exempelvis mall för policy för rehabiliteringspolicy, hälsosamtal, plan för återgång i arbete, guideline så jobbar du systematiskt med rehabilitering.

Boka demo

Se hur Qurant och hälsoportalen kan hjälpa er arbeta proaktivt med företagshälsa