Hälsoportalen

Digital plattform för hälsa och frånvaro

Vår unika hälsoportal samlar hela hälsokedjan på en plats, med insikter och verktyg som underlättar för HR och chefer.

  • Full koll på frånvaro och hälsoärenden
  • Automatiska påminnelser och rekommendationer
  • Samlingsplats för dokument, anteckningar och intyg
  • Enkel integration med andra HR-system
Boka möte idag
bakgrundsmönster
Sjuk och frisk

Enkel sjuk- och friskanmälan

Hantera frånvaro och personalplanering utan stress: Medarbetare sjukanmäler sig snabbt i mobilen och relevanta kollegor meddelas automatiskt.

Både chefer och medarbetare får påminnelser vid behov av sjukintyg, förstadagsintyg eller annan uppföljning.

Hälsoportalen kommunicerar direkt med era HR- och lönesystem via ett öppet API och webhooks.

Image Description
Image Description
Unik statistik

Smart och datadrivet

Ta bättre beslut med omfattande hälsodata och statistik. Hälsoportalen levererar värdefulla insikter på flera nivåer:

Ansvariga chefer får en överblick över sitt team, med trender och statistik som hjälper dem att följa upp, förebygga och planera.

Företagsledningen ser hela organisationen och kan jämföra team, undersöka det som sticker ut, och mäta resultatet av företagets hälsoarbete.

Smarta verktyg

Förenkla era chefers vardag

Chefer bokar vård och hanterar fakturor med bara några klick, och får en tydlig översikt över ansvar och åtgärder:

  • Påminnelser om intyg och uppföljning
  • Rekommendationer vid hög frånvaro
  • Bokning av chefsstöd
  • Hantering av friskvårdsbidrag
Image Description
Allt på en plats

Samla alla dokument, anteckningar och planer på en plats

ikon hälsosamtal

Hälsosamtal

I Hälsoportalen kan du hantera samtalen, boka tider, spara anteckningar och motta påminnelser.

Läs mer om hälsosamtal
ikon förstadagsintyg

Förstadagsintyg

Sköt hela processen i Hälsoportalen – det är enkelt för både chef och medarbetare.

Läs mer om förstadagsintyg
ikon rehabutredning

Rehabutredning

Dokumentera aktiviteter, ladda upp filer, och tilldela uppgifter så att alla inblandade vet vad de behöver göra.

Läs mer om rehabutredning
illustration av kvinna i pratbubbla
“En användarvänlig och modern plattform med fokus på medarbetarens hälsa. Under implementationen var Qurants engagemang och expertis proffsig, vilket gjorde hela processen smidig och enkel att genomföra.​”
För individen

Ett stöd för medarbetare

Skapa tydlighet kring ansvar i frånvaroprocessen. Medarbetare kan se sin frånvaro, historik, friskvårdsbidrag, hälsosamtal och besök hos vårdgivare. Vid behov av sjukintyg eller förstadagsintyg får de en påminnelse.

Om frånvaron varar längre än 15 dagar anmäls medarbetaren automatiskt till Försäkringskassan och både medarbetaren och arbetsgivaren meddelas.

situationstecken
"Med detta initiativ vill vi stärka bilden av Lidl som en attraktiv arbetsgivare för såväl våra befintliga som potentiella medarbetare."
Kvinna jobbar i mataffär

Redo för ett friskare företag?

Upplev vår smarta hälsoportal och se hur en nytänkande företagshälsa kan sänka frånvaron på ditt företag.