Hälsoportalen

Full koll på hälsostatus och frånvaro

Qurants unika Hälsoportal är en enkel och smidig plattform som ger er full kontroll över sjukfrånvaro och hälsostatus på företaget.

Full koll på hälsostatus och frånvaro

Unik statistik.
Enkel att använda

I Hälsoportalen har chefer och personalansvariga tillgång till unik statistik och kan i realtid följa hälsostatusen på medarbetare och företagsnivå.

  • Enkel digital sjuk, VAB och friskanmälan.
  • Detaljerad hälsostatistik på medarbetare, grupp- och företagsnivå.
  • Snabb överblick på sjuktillfällen, omfattning och tendenser.
  • Smarta notifikationer vid tecken på ohälsa ger chans att undvika sjuka medarbetare.
  • Medarbetarna kan se sin hälsostatus och få ökad medvetenhet kring den.

Vi hjälper dig att inte missa några av arbetsgivarens åtaganden kring sjukskrivningar

Som personalansvarig är det inte alltid lätt att ha koll på alla lagar och regler inom hälso- och arbetsmiljöområdet.

Med Qurants hälsoportal gör vi arbetet enklare. Chefstöd, automatiska påminnelser vid sjukfrånvaro och rekommendationer på hälsoåtgärder är bara några bland många tjänster som ni får.

Kom igång
Image Description

Ett axplock av funktionerna i Hälsoportalen

Boka demo

Se hur Qurant och hälsoportalen kan hjälpa er arbeta proaktivt med företagshälsa