Image

Få överblick över företagets sjukfrånvaro och hälsostatus

Qurant Hälsoportal ger arbetsgivare en effektiv och enhetlig administration av företagets alla sjuk/vab -och friskärenden. Du får unik statistik över dina medarbetare samt en tydlig överblick över hälsan på hela företaget. Det ger dig möjlighet att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede och ett bra faktaunderlag både för det förebyggande hälsoarbetet och rehabiliteringsarbetet på företaget.


Medvetenhet om sin egen sjukfrånvaro

Medarbetarna sjuk/vab- och friskanmäler sig via vår mobilapp och informationen samlas i Hälsoportalen.

I portalen får de tillgång till sin egen sjukfrånvaro- och hälsostatistik och blir på så vi medvetna om sin egen sjukfrånvaro.

Frånvaro grupp

Direkt tillgång till unik statistik över dina medarbetare

Chefer och personalansvariga får direkt tillgång till unik statistik över sina medarbetare, relevant statistik på grupp-, avdelnings- och enhetsnivå.

Det ger en tydlig överblick över antalet sjuktillfällen, sjukfrånvarons omfattning, förändring över tid och orsaker samt hälsostatus. Du får smarta notifikationer om någon av medarbetarna visar tecken på att drabbas av ohälsa och utmattning.

Image

Vi hjälper dig att inte missa några av arbetsgivarens åtaganden kring sjukskrivningar.

Som personalansvarig är det inte alltid lätt att ha koll på alla lagar och regler inom hälso- och arbetsmiljöområdet. I Qurant Hälsoportal får du chefstöd i form av mallar, formulär, guidelines, rekommendationer på hälsoåtgärder samt automatiserade påminnelser i sjukfrånvaroprocessen.

Image

Ett axplock av funktionerna i Hälsoportalen

Smarta meddelanden

Smarta meddelanden via sms eller e-post. Ni bestämmer själva vilka som ska få meddelanden och när. Exempel: sjuk/friskanmälan, sjuk 3ggr/6mån och 6 ggr/12 mån, notifieringar om hög frånvaro, rekommenderat hälsosamtal etc.

Status på anmälningar

Medarbetarna kan se status på sina anmälningar och om de behöver sjukintyg. Personalansvariga kan se status på medarbetarnas anmälningar samt rekommendationer om vilka eventuella åtgärder som bör vidtas t.ex. hälsosamtal och rehabplan.

Påminnelser

Påminnelser via sms eller e-post. Exempel: behov av förstadagsintyg, påminnelse dagen innan beräknat åter datum och rekommenderat hälsosamtal.

Statistik

Detaljerad statistik på individ-, grupp- och företagsnivå. Exempel; antal sjukdomstillfällen och sjukdagar, antal karensdagar, orsak, rekommendationer till personalansvariga samt vilka åtgärder som bör tas. (Export av statistik i CVS- och PAXml-format till lönesystem.)

Kvartalsrapporter

En gång i kvartalet får ni en detaljerad rapport på frånvaron och hälsostatusen på företaget med eventuella förslag på åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Det går alltid bra att komma med önskemål om ni vill att något specifikt ska inkluderas i rapporten.

Chefstöd

I form av mallar, formulär, formulär, guidelines, nya regler etc. Exempelvis mall för policy för rehabiliteringspolicy, hälsosamtal, plan för återgång i arbete, guideline så jobbar du systematiskt med rehabilitering.

Boka demo av Qurant Hälsoportal

Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt så visar vi dig hur Qurant digitala sjuk & friskhantering och Hälsoportal fungerar samt vilken information, statistik och rapporter som du får tillgång.

Qurant Företagshälsa AB (publ)
Olof Palmesgata 20a
111 37 Stockholm
Telefon: 08 522 505 00
E-post: info@qurant.se

    Jag vill ta emot nyhetsbrev Genom att kryssa i rutan samtycker du till att ta emot mailutskick från oss; med tips, råd, erbjudanden och aktuella ämnen som kan hjälpa dig att jobba proaktivt med ohälsa, minska sjukfrånvaron och få ett friskare företag. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att klicka på den länk som finns i ditt mailutskick.