Så minskar du risken för utmattade medarbetare


Hälsobloggen | Psykisk ohälsa och Stress

Stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag.

50 – 60% av alla långtidssjukskrivningar beror på dessa orsaker enligt försäkringskassans statistik. Att upptäcka och jobba proaktivt för att minska risken för utmattning har aldrig varit viktigare och här har mellancheferna en nyckelroll.

Mellan 2010 och 2016 har antalet fall näst intill sexdubblats, enligt siffror från Försäkringskassan. Organisationer slimmas, färre anställda ska göra samma jobb och de ”enkla” jobben försvinner i en alltmer automatiserad värld. Om det förr mest handlade om hur mycket våra kroppar skulle orka med, handlar det idag alltmer om hur mycket våra hjärnor klarar av att bearbeta. Konsekvenserna av de ökade sjukskrivningarna blir stora, medarbetare mår dåligt och presterar sämre, den övriga personalen får ta över arbetsuppgifter och blir överbelastade, vissa arbetsuppgifter blir inte utförda och kunderna blir missnöjda. Dessutom finns det pengar att tjäna på att minska stressen eftersom 40 procent av kostnaderna för all sjukfrånvaro kan tillskrivas stress*.

– Ju längre tid en medarbetare har mått dåligt utan stöd, desto längre blir ofta sjukskrivningarna och sannolikheten för att komma tillbaka i fullt arbete efter en långtidssjukskrivning minskar, säger Maria Schützer Funk.

Det kan ligga flera orsaker bakom den stress som en utmattad person upplever. Många av orsakerna är kopplade till jobbet såsom otydligt ledarskap och arbetsansvar, för många arbetsuppgifter, otillräckliga resurser, ensamarbete, psykosociala påfrestningar och för lite återhämtning. 

Minska risken för utmattning
Långsiktigt hälsoarbete och ledarskapet har stor effekt på andelen sjukfrånvaro i en arbetsgrupp

Många arbetsgivare gör olika typer av satsningar på hälsa men ofta blir det spridda aktiviteter som bidrag till träningskort, föreläsningar inom livsstilsområdet och på generella hälsokontroller i stället för planerade långsiktiga aktiviteter. Studier visar att en arbetsgivare bör se god hälsa och en god arbetsmiljö som något strategiskt och nödvändigt för organisations framgång samt att ledarskapet har stor effekt på andelen sjukfrånvaro i en arbetsgrupp. Genom att integrera aktiviteter inom livsstil, arbetsmiljö och ledarskap med organisationens övriga verksamheter, når man goda effekter. I en sådan process får därför mellancheferna en nyckelroll.

Mellancheferna har en nyckelroll i att minska stressen

Här är några enkla råd till dig som chef för att minska risken föra att dina medarbetare blir utmattade:

•   Ökad kontroll över sin arbetssituation.Stress och UtmattningÖkad känsla av kontroll över den egna arbetssituationen är en viktig faktor för att minska stressen på arbetsplatsen. Detta kan göras genom att involvera medarbetarna i planeringsarbetet och informera med-arbetarna om olika saker som kan påverka deras arbete. (Kom ihåg att ”ingen information” också är information). Flera studier visar på detta samband bl.a. i en studie utförd av Brilliant med 250 000 svar (se grafen).

•   Sätt upp gränser.
Ska det förväntas att dina medarbetare ska svara på mail på kvällar och helger? Om inte, undvik att själv maila till dem under dessa tider, annars kommer de att svara dig- även om de inte behöver.

•   Enas kring tydliga och mätbara mål samt ansvarsområden.
Om alla vet vad som förväntas av dem och vad de ska göra minskar otydligheten och medarbetarna känner mer kontroll.

•   Se dina medarbetare.
Att finnas där och ge dina medarbetare stöd är den bästa stötdämparen mot stress. Belöna dem när de gör någonting som är bra, och se dem när de kämpar. Bekräfta att du ser vad de gör och visa att det är betydelsefullt.

•   Hälsosamtal och mätningar av medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa.
Se till att hålla hälsosamtal och håll mindre mätningar ofta för att fånga upp ohälsa i ett tidigt skede. Läs mer om hur du håller ett hälsosamtal med dina medarbetare. Använd gärna vår mall för hälsosamtal.

•   Använd hälsostatistik på individ-, grupp- och enhetsnivå som bas
Ett digitalt sjuk/vab- och friskhanteringsverktyg ger dig hälsostatistik som hjälper dig att upptäcka ohälsa och utmattning i ett tidigt skede.

•   Ta hjälp av din partner inom företagshälsa för att stödja dig i ditt arbete.
En modern företagshälsa ska erbjuda dig både digitalt och direkt stöd och rådgivning i ditt hälsoarbete.

Full koll på hälsoläget

Med Qurant företagshälsa får du allt du behöver för att skapa grunden till en attraktiv, trygg och hälsosam arbetsplats. Qurants digitala verktyg ger dig en effektiv hantering av företagets alla sjuk- och friskärenden. Alla hälsoärenden och hälsostatistik samlas på ett ställe där du får direkt tillgång till hälsostatistik på individ-, grupp och enhetsnivå. Dessutom får du stöd och rådgivning i frågor rörande företagshälsan.  Då har du de rätta verktygen och basinformationen för att kunna upptäcka ohälsa och utmattning i ett tidigt skede och möjlighet att agera proaktivt. I Qurants sjuk & friskhanteringsverktyg och hälsoportal finns denna typ av hälsostatistik:

Minska risken för Utmattning

Källor:
EU-OSHA (2014)
Arbetsmiljöverket
publikt.se i en artikel från oktober 2016
Försäkringskassan 2017

Hälsobloggen

16 februari, 2021
Fem minuter pausstretch för rygg, axlar och nacke
Läs mer
12 februari, 2021
Fyra prioriterade områden inom nya arbetsmiljöstrategin
Läs mer
20 januari, 2021
Nu förändras reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Läs mer