Kundcase

Tidig upptäckt av ohälsa sänkte sjukfrånvaron hos HMB

Tidig upptäckt av ohälsa sänkte sjukfrånvaron hos HMB

HMB Construction (345 anställda) har sänkt sina sjuklönekostnader med 48% sedan de inledde ett samarbete med Qurant 2019. Tidig upptäckt av ohälsa har gjort stor skillnad för byggföretaget.

HMB Construction bygger skolor, bostäder och äldreboenden. Företaget har verksamhet i sju städer i Mälardalen och huvudkontor i Falun. Majoriteten av medarbetarna är hantverkare inom bygg eller betong. Ungefär en tredjedel av medarbetarna är tjänstemän och arbetar som projektledare, platschefer och arbetsledare.

HR-chefen Peter Vongheer berättar att företagets hälsofilosofi går ut på att man ska må lika bra när man kommer till jobbet som när man går hem. Och att man ska hålla fram till och även efter pension.

Bättre överblick med Qurant

2019 inledde HMB ett samarbete med Qurant. Bakgrunden var ett missnöje med tidigare företagshälsa där servicegraden inte nådde upp till förväntningarna.

–  Qurant känns mer digitala och ligger i framkant tekniskt. Med Qurants system kan jag delegera till cheferna och vi har fått överblick över processerna. Tack vare hälsosamtalen har vi kunnat fånga upp signaler på ohälsa tidigare och sänkt korttidsfrånvaron med 2 procentenheter.

Som Qurant-kund har HMB en dedikerad företagssköterska som stöd i hälsoärenden. Varje vecka stämmer Peter Vongheer av med företagssköterskan vilka ärenden som är bokade inför kommande vecka. Det ger överblick och kontroll på läget, menar han.

– Det är ett bra arbetssätt. Det digitala systemet är praktiskt och gör att man snabbare kan få hjälp.

Tidsbesparingar som gör skillnad

En nära kontakt med företagshälsovården gör att medarbetare som drabbats av sjukdom eller skada kan få rätt hjälp snabbt, och stöttas hela vägen tillbaka till arbetet. Peter Vongheer kommenterar:

– Idag kan vi upprätthålla produktion på ett annat sätt när en medarbetare kan ta ett digitalt läkarsamtal under en kvart i stället för att behöva åka fyra mil till ett fysiskt läkarbesök.

– Vi har även bra stöttning och hjälp vid arbetsrelaterade skador, där Qurant snabbt hjälper våra anställda till rätt instans. Detta bidrar på sikt till snabbare rehabilitering och lägre sjukfrånvaro. Hälsoundersökningar sker på respektive arbetsort vilket också minimerar produktionsbortfallen i våra projekt.

Förebyggande samarbete kring droger

HMB har även inlett ett samarbete med Qurants partnerföretag Ljung & Sjöberg för att genomföra drogtester på arbetsplatsen.

– Vi måste skapa trygghet på arbetsplatsen och om problem kring dessa saker dyker upp måste vi ha en handlingsplan. Det har vi nu och vi upplever att det är accepterat i organisationen, man ser att det är för allas bästa vi gör detta.

Bättre koll på orsakerna till ohälsa

Peter Vongheer säger att det har blivit enklare att fånga upp de verkliga orsakerna till att medarbetare inte mår bra. Avdelningschefer på HMB genomför hälsosamtal för att synliggöra problematik snabbare, sätta in hjälp tidigare och undvika långtidsjukfrånvaro. Både hälsosamtal och rehabiliteringsärenden planeras och dokumenteras digitalt via Hälsoportalen och sparas för framtida behov.

– Vid första samtalet låter det alltid som att det är arbetsrelaterat, men vid andra, tredje samtalet kommer det ofta fram att det är beror på privatlivet. Är det så att ohälsan visar sig bero på privata faktorer så hänvisar vi till den offentliga vården.

HMB:s förebyggande hälsosatsningar

Utöver samarbetet med Qurant gör HMB en rad saker för att främja välmående och hälsa i organisationen. Sedan de höjde friskvårdsbidraget har fler börjat utnyttja att de exempelvis kan köpa ett gymkort för 8 000 kronor varav HMB står för halva kostnaden. HMB har också informerat medarbetarna om Skatteverkets syn på friskvård. Till exempel att det är okej att använda friskvårdsbidraget till kostrådgivning för den som behöver.

– Gym är ju inte för alla, en del blir mer hjälpta av att få ordning på kosten, säger Peter Vongheer.

Enkla insatser som ger mervärde

HMB sponsrar också träning under arbetsveckorna, uppläggen ser lite olika ut på de olika orterna. Dessutom är medarbetare ofta med i olika lopp där både elitidrottare och motionärer kan delta på lika villkor.

– Det behöver inte vara så avancerat, men vi ser att enkla sådana saker kan göra att fler får upp ögonen för fysisk träning och fortsätta med det. Vi ser att fler förstår att man behöver hålla i träningen för att hålla över tid.

Vill pensionera fler som fortfarande mår bra

Peter Vongheer säger att han har sett allt för många som inte orkar jobba fram till pension.

– Då har man jobbat på fel sätt. Jag hoppas få pensionera fler med god hälsa framöver. Då måste vi ha en helhetsbild från början. En del presterar på topp och är sjukskrivna på halvtid. Jag skulle hellre se dem prestera normalt – och hålla hela vägen.

Fakta

Peter Vongheers tips och råd för hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

  • Se alltid individen. Det kräver närvarande ledare. Vi talar om 80/20-regeln. Minst 80 procent av din tid behöver du vara på plats som chef ute på bygget.
  • Informera medarbetarna. De måste veta vart de kan vända sig om de upptäcker risker så att arbetet kan avbrytas i tid.
  • Bygg arbetslag som trivs med varandra. Låt arbetsgrupperna styra upp vad de vill göra tillsammans, det fungerar inte att jag sitter i Västerås och bestämmer att de ska spela brännboll i Uppsala.
  • Fånga korttidsfrånvaron tidigt. Det finns något dolt där som inte kommer fram förrän man börjar nysta i det. Följa upp med en sådan individ. Och se till att du har ett system för det. Det skapar bra flöden och kontinuitet.
  • Jobba mer digitalt. Genom Qurants lösning har vi fått överblick och det går fortare från det att vi upptäcker ett problem tills vi kan sätta in hjälp.
  • Skapa förståelse för helheten. I början när vi använde Qurant kunde en medarbetare ifrågasätta att de kunde behöva åka en bit och under helgen för att få rätt vård. Idag förstår de att de själva vinner på att ta hjälpen som erbjuds, snabbt.
JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR