Hållbar Hälsa

Hälsostrategi som självklarhet

Friska företag attraherar bättre personal, har nöjdare kunder och högre omsättning. Vägen dit nås via en hälsostrategi – men vad är det egentligen och hur integrerar man den i den vardagliga verksamheten?

De senaste 15 åren har vikten av god hälsa fått allt större plats i vår vardag. Vi äter antiinflammatoriskt, periodfastar, vinterbadar, mediterar, mäter våra blodvärden, vår sömnrytm – och så vidare. Men steget till att integrera dessa tankar på våra arbetsplatser är fortfarande stort för många företag. Detta trots att psykisk ohälsa idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ergonomiska resurser och friskvårdsbidrag är hygienfaktorer på de flesta arbetsplatser. Men hur är det med den förebyggande strategin för psykiskt och fysiskt välbefinnande?

Ledaren visar vägen till god hälsa

Kraven på individen ökar – precis som kraven från individen ökar. Unga människor idag vet vad de har rätt till från sin arbetsgivare – och kraven på VD:s och HR:s kreativitet och engagemang växer. Detta inte utan anledning. Forskning visar att ledarskapet spelar stor roll för en hälsosam verksamhet. Det innebär att en hälsostrategi måste vara mer än en bock i protokollet.

God företagshälsa kräver en kontinuerlig strategi

För att kunna skapa en hälsosam arbetsmiljö, förebygga sjukskrivningar och attrahera bra medarbetare behöver ledare och chefer integrera hälsostrategin i det dagliga arbetet och engagera hela personalen så att de känner sig delaktiga. Hälsostrategin kräver en långsiktig plan, uppsatta kpier, löpande mätningar och uppföljningar samt ihärdigt arbete – som engagerar, stöttar och motiverar alla. Viktigt är också att ledningen med stor tydlighet delar syfte och mål, varför gör vi det här, varför är det viktigt, hur ska vi göra det och varför det ska ske löpande.

Viktiga punkter:

  • Plan
  • Mål
  • Rutiner
  • Intern kommunikation
  • Löpande uppföljningar

Prata om det

En hälsostrategi bör alltid innehålla löpande dialog med medarbetarna för att stämma av mål, deras hälsa och ömsesidiga förväntningar. Det är också en förutsättning för att inhämta kunskap om vad som skapar välbefinnande, hälsa och motståndskraft i organisationen. Dialogen är dessutom en möjlighet för chefer att möta och få ökad engagemang och en mer genuin kontakt med sina anställda. Resultatet blir en ömsesidig utdelning som skapar värde för personalen och i sin tur ökad tillit för ledning och organisation. Om en medarbetare har haft mycket frånvaro under en kort tid eller på andra sätt verkar må dåligt är det viktigt att få reda på hur hen egentligen mår och undvika ohälsa genom att ha ett hälsosamtal.

Tips för en lyckad hälsostrategi:

  • Hängivet ledarskap
  • Engagerade medarbetare
  • Våga vara ärlig
  • Våga fråga
  • Regelbunden utvärdering

En bra hälsostrategi ger möjlighet för ledningen att stötta sina medarbetare med rätt medel, förebygga sjukskrivningar, minska personalomsättningen – och inte minst få nöjdare kunder. Det märks när personalen trivs.

Förebyggande hälsovård – skapar förutsättning för ett friskare företag.  Läs mer om hur du får en lönsam friskvårdssatsning.

 

Källor:

Folkhälsomyndigheten

”Det hälsostrategiska ledarskapet”, Cornerstone

”Främjande av psykisk hälsa på arbetsplatsen”, Europeiska Kommissionen

.

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR