image

Jobba förebyggande med sjukfrånvaron i det systematiska arbetsmiljöarbetet

För många företag är det en utmaning att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en effektiv sjuk-, vab- och friskhantering. Ännu svårare att skaffa sig en bild över medarbetarnas och företagets hälsostatus. Arbetsgivare, HR och personalansvariga har dessutom ett stort ansvar kring hälsoarbete, sjukskrivningar och rehabilitering. Det vill vi på Qurant hjälpa dig med. Våra tjänster inom företagshälsa, digitala verktyg och sjuksköterskor skapar förutsättningar för att jobba effektivt, enhetligt och förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det skapar hållbar hälsa på arbetsplatsen.

Image

Prehab


Förebyggande hälsovård med verktyg för att upptäcka ohälsa i tidigt skede och jobba proaktivt, bokning av och tillgång till prehab och friskvård samt enkel hantering av friskvårdsbidraget.

Läs mer om prehab
Image

Digital Sjuk & Frisk


Effektiv och smidig digital sjuk/vab- och frisk­hantering direkt i mobilen, surfplattan eller datorn via vår digitala hälsoportal. Med tydlig översikt av hälsostatus samt uppföljning och rådgivning av sjuksköterska.

Läs mer om hälsoportalen
Image

Vård & Rehab


Stöd, rådgivning, bokning och tillgång till rätt behandling och resurser genom hela rehabprocessen via vårt oberoende nätverk av kvalitetssäkrade vårdgivare i hela landet.

Läs mer om rehab

Se hur Qurant kan hjälpa ditt företag effektivisera hälsoarbetet

Qurants tjänster ger dig:

Verktyg för att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede för att kunna jobba proaktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet

Effektiv digital hantering av sjuk/vab- och friskärenden i Qurant app och hälsoporta

Personlig sjuksköterska som följer upp samt ger råd och stöd

Tillgång till rätt resurser och vård via vårt oberoende nätverk av vårdgivare

Översikt av hela företagets hälsostatus och hälsostatistik

En samlingspunkt för hela företagets hälsoärenden - Qurant Hälsoportal

Samla alla dina hälsoärenden på ett ställe

Qurant Hälosportal ger dig en smidig hantering av sjuk- och friskärenden, full koll på sjukfrånvaron, unik statistik över dina medarbetare samt en tydlig överblick över hela företagets hälsostatus.

Kontakta oss för en demo »
Image