Hälsa och friskvård

Kvinnor med barn sägs ha högre sjukfrånvaro än andra

Kvinna sitter på säng och håller ett barn

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring, Karolinska Institutet, reagerade på myten om att kvinnor med barn sägs ha högre sjukfrånvaro än andra. Hon bestämde sig för att ta reda på hur det faktiskt låg till och kunde nyligen bevisa raka motsatsen.

-Att kvinnor som fött barn har högre sjukfrånvaro är en utbredd missuppfattning som kan leda till att arbetsgivare drar sig för att anställa kvinnor i fertil ålder eller att de missgynnas yrkesmässigt. Projektet jag ledde visar tvärtom; att kvinnor som har fött barn, speciellt de som har fött fler än ett barn, har lägre sjukfrånvaro, säger Kristina Alexanderson.

Projektet inleddes 2017 och avslutades i januari 2023 då sammanlagt sex olika delstudier har publicerats om kvinnors sjukfrånvaro före och efter barnafödande. Det Kristina Alexanderson specifikt ville studera var kvinnors sjukskrivning och/eller längre sjukfrånvaro som sjuk- och aktivitetsersättning (det som tidigare kallades förtidspension). Kortare sjukfrånvarofall, på två veckor eller kortare (till exempel en förkylning) har inte tagits med.

Fyra grupper med 350 000 – 500 000 kvinnor i varje grupp följdes i upp till tio år och underlaget för analyserna hämtades ur sju rikstäckande register. Kvinnor i fertil ålder som inte tidigare fött barn, jämfördes med sjukfrånvaron bland de som födde ett barn respektive flera barn under uppföljningen.

– Unikt för den här studien var att vi jämförde kvinnor med kvinnor. I ett tidigare projekt följde vi tvillingsystrar över tid, i det här projektet ville vi studera alla kvinnor i fertil ålder som inte tidigare fött barn. Detta är alltså något annat än att jämföra mammor med pappor, kvinnor med män, vilket är det som främst har gjorts tidigare inom området, säger Kristina Alexanderson.

Flerbarnsmammor hade minst sjukfrånvaro

Resultaten har publicerats i flera delstudier, samtliga visade sig att sjukfrånvaron var högst bland de kvinnor som inte födde barn alls under de studerade åren, medan sjukfrånvaron var lägre bland kvinnor som födde ett barn. Allra lägst var den bland de kvinnor som födde flera barn.

– Resultatet gällde för alla fyra grupper, inklusive olika ålder och olika yrkesgrupper och arbetsgivaren var offentlig eller privat. Vår studie visar tydligt att de kvinnor som födde barn, speciellt de som hade födde fler än ett barn, hade lägre sjukfrånvaro, säger Kristina Alexanderson.

Viktigt att arbetgivaren arbetsanpassar

Kristina Alexandersons fokuserade inte på specifika sjukskrivningsdiagnoser i sitt forskningsprojekt. Generellt är de vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna i Sverige annars psykiska diagnoser (här ingår till exempel utmattningsdepression) och rörelseorganens diagnoser (som ont i rygg/nacke/skuldror). Kristina Alexandersson säger att hon gärna skulle vilja studera hur detta ser ut bland de kvinnor hon har följt i sina studier, kanske kan det bli ett kommande projekt.

 

Kristina Alexanderson

Det behövs fler studier om barnafödande och samspelet mellan hälsa och sjuklighet generellt. Här skulle jag gärna se studier på mer detaljerad nivå, gällande olika yrken, arbetsplatser, åldrar och specifika diagnoser. Ännu längre uppföljningar hade också varit värdefullt.

På frågan om det finns något hon skulle vilja skicka med arbetsgivare, med tanke på studiens resultat svarar hon att direkt att de givetvis ska fortsätta anställa fertila kvinnor och mammor och att det är en självklarhet att dessa kvinnor ska få kompetensutvecklas som alla andra.

– Det är viktigt att arbetsgivare inte går på myten om frånvarande småbarnsmammor. Istället bör de se över sin verksamhet och fundera över hur man kan arbetsanpassa arbetsmiljön. Det finns till exempel bussbälten som är anpassade för kvinnliga, höggravida busschaufförer, toaletter bör också finnas lättillgängliga under arbetsdagen. Så det är bara att tänka till och leta upp de verktyg som kan förenkla vardagen för alla anställda, säger Kristina Alexandersson.

Vill du veta mer kring arbetsanpassning och hur du som arbetsgivare kan optimera arbetsmiljön? Prata med Qurants hälsoteam:

 

https://qurant.se/tjanster-foretagshalsa/prehab/

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR