Prehab

Skapa bättre hälsa genom hälsofrämjande arbete

Fånga upp tidiga signaler på ohälsa och få friskare företag och organisationer.

Människor som tränar
Förebyggande

Fokus på förebyggande aktiviteter som ger resultat

Personlig kontakt och snabb hjälp

Vårt hälsoteam ser till att du och dina medarbetare får all hjälp ni behöver. Med stöd, rådgivning.

Omfattande statistik

Överskådlig och lättförståelig statistik på individ- och gruppnivå som gör att ni kan upptäcka ohälsa och agera proaktivt.

Sjuk och frisk från dag 1

Medarbetarna få kontakt med en företagssköterska redan dag 1 för tips och råd för snabbare återgång till arbete.

Hälsobarometer

Snabb pulsmätning på hur medarbetarna mår. Uppföljning och stöd vid lågt resultat.

Effektiva hälsosamtal

Smarta notifikationer när det är dags för hälsosamtal.

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar som passar just er bransch och företags medarbetare.

Hälsoamtal på arbetsplatsen

Små tidiga åtgärder kan lösa problem innan dom blir stora

Vi tipsar när en medarbetare har upprepad frånvaro och kanske behöver lite extra stöd och hjälp.

I hälsoportalen håller ni lätt koll på hälsosamtal och åtgärder.

  • Chefsstöd ingår
  • Rådgivning för alla medarbetare ingår
  • Hantering för hälsosamtal ingår
Med förebyggande stöd och tidiga åtgärder minskar vi sjukskrivningar, vårdbehov och kostnader.

Hälsoprofil

Få koll på hälsan i företaget genom att skapa hälsoprofiler med hjälp av lättanvänd data och statistik i hälsoportalen.

Hälsostatus i realtid

I vår hälsobarometer kan du se hur ditt företag mår vecka för vecka. Och med dessa underlag hjälper vi dig med handlingsplan och vidta rätt åtgärder vid behov.

Coaching

Individuellt Chefsstöd och rådgivning i hälsorelaterade ärenden samt vägledning och riktlinjer för hälsosamtal.

Stöd för alla behov

Alltid nära tillgång till hälsoundersökningar, kris- och stresshantering, fysioterapeuter, naprapater, psykologer och vaccinationer genom vårt nätverk.

40% av alla sjukskrivningar kan undvikas

med hjälp av förebyggande stöd, tidiga åtgärder och snabb tillgång till rätt vård.