Prehab

Förebygg ohälsa, sänk sjukfrånvaron

Fånga upp tidiga signaler på ohälsa och få en friskare arbetsplats där människor trivs och presterar.

Förebygg ohälsa, sänk sjukfrånvaron
Förebyggande

Sänk dina sjukkostnader med proaktiva insatser

Snabb och personlig hjälp

Ge dina medarbetare all hjälp de behöver med stöd och rådgivning från vårt hälsoteam.

Omfattande statistik

Hälsodata på individ- och gruppnivå hjälper dig upptäcka ohälsa tidigt och se förändringar över tid.

Stöd från första sjukdagen

En företagssköterska ringer medarbetare redan första sjukdagen med råd för snabbare återgång till arbete.

Pulsmätningar

Snabba digitala undersökningar via vår Hälsobarometer visar hur medarbetare mår. Vi erbjuder stöd om resultatet visar på ohälsa.

Smarta notifikationer

När en medarbetare har hög frånvaro meddelas ansvarig chef automatiskt med rekommendation om hälsosamtal.

Hälsoundersökningar

Skapa en tryggare arbetsplats med hälsoundersökningar som är skräddarsydda för din bransch och dina medarbetare.

Hälsoamtal på arbetsplatsen
Hälsosamtal

Lös små problem innan de blir stora

Vi reagerar och informerar när en medarbetare har upprepad frånvaro, så att vi tillsammans kan sätta in extra stöd och hjälp.

Ni håller enkelt koll på hälsosamtal och åtgärder i hälsoportalen och får personlig hjälp av våra företagssköterskor.

  • Stöd till ansvariga chefer
  • Rådgivning för medarbetare
  • Hantering av hälsosamtal
Läs mer om Hälsosamtal
illustration av kvinna i pratbubbla
"Tack vare hälsosamtalen har vi kunnat fånga upp signaler på ohälsa tidigare och sänkt korttidsfrånvaron."
Läs mer om hur HMB sänkte sina sjuklönekostnader med 48%
Chefsstöd

Trygga chefer = trygga team

Chefsstödsgruppen på Qurant består av legitimerade företagssköterskor med erfarenhet av ledarskap och/eller handledarutbildning.

Vi erbjuder handledning individuellt eller i grupp för ditt företag och agerar som ett bollplank i beslutsfrågor, inför svåra samtal och som ett första stöd vid krissituation.

situationstecken
"Våra chefer har blivit tryggare i att agera vid ohälsa. Vi ser att de i högre grad håller kvalitativa hälsosamtal och genomför anpassningar."
En kvinna jobbar vid datorn

Vill du veta mer?

Upplev vår smarta hälsoportal och se hur en nytänkande företagshälsa kan sänka frånvaron på ditt företag.

Heltäckande företagshälsa

Tre viktiga delar – en enkel lösning

Card image cap

Förebyggande arbete

Öka dina medarbetares välmående och upptäck ohälsa tidigt.

Card image cap

Sjuk och frisk

Smidig och enkel digital sjuk- och friskanmälan, hälsostatus i realtid och personligt stöd av vårt hälsoteam.

Card image cap

Vård och rehab

Ge dina medarbetare snabbt stöd med rätt behandling via vårt nätverk av över 2,000 vårdgivare.