background

Mentala verktyg för att hantera nedstämdhet och depression

Hälsobloggen

Inte bara naturen går in i en ny fas, vi människor kan också uppleva en …

Förstadagsintyg vid upprepad och återkommande frånvaro

Hälsobloggen

Om en medarbetare varit sjuk flera gånger på kort tid kan arbetsgivaren besluta om att …