background

Att tänka på som arbetsgivare vid långvarig covid-19

Coronavirus/covid-19

Långvarig covid-19 kan orsaka långvarig problematik hos medarbetaren och kan påverka både arbetsförmåga och sjukfrånvaro. …

Ryggsmärta ett allt vanligare besvär

Ergonomi

Ryggsmärta förekommer i alla åldrar och den är oftast helt ofarlig, men kan vara begränsande …

Därför ska du hålla ett hälsosamtal med din medarbetare

Hållbar Hälsa

Hälsosamtal har många fördelar och är till för att fånga upp ohälsa hos dina medarbetare …

Att tänka på som arbetsgivare vid hävda coronarestriktioner

Arbetsmiljö

Nu händer det, coronarestriktionerna är hävda och fler och fler arbetsgivare kallar sina anställda åter …

Hur mår medarbetarna?

Hållbar Hälsa

Som HR eller chef kan det vara utmanande att arbeta hälsofrämjande på ett enkelt sätt. …