background

Friskare medarbetare med ett systematiskt rehabiliteringsarbete

Hälsobloggen | Vård och Rehabilitering

Arbetsplatser med låga sjukskrivningstal har ofta tydliga system, goda rutiner och samsyn inom organisationen för …

Qurant och BlueCall skapar förutsättningar för proaktiv digital företagshälsovård

Hälsobloggen | Qurant nyheter

Qurant och Bluecall har ingått ett samarbete där Bluecall ingår i Qurants nätverk av oberoende …