Arbetsmiljö

Nya utbildningskrav vid hantering av diisocyanater

Medarbetare som hanterar diisocyanater

Har du medarbetare som hanterar diisocyanater? Då måste de få mer utbildning i ämnet. Den 24 augusti skärptes utbildningskraven i och med att EU-förordningen Reach inträdde. De nya reglerna innebär att många medarbetare behöver utbildas på nytt.

De nya utbildningskraven berör de som hanterar köpta diisocyanater. Det kan till exempel handla om tillverkning av lim, lack, skumisolering, stoppning och plastvaror och beröra de som arbetar inom färgindustrin.

För många arbetstagare innebär de nya reglerna att de behöver komplettera sin utbildning eller gå om den för att få fortsätta hantera diisocyanater.

Vad är diisocyanater?

Diisocyanater är en grupp ämnen som framför allt används för att tillverka polyuretanplaster. Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för dessa ämnen i sitt arbete.

För att skydda arbetstagarna har EU beslutat om utbildningskrav vid hantering av vissa diisocyanater. Kraven finns i Reach-förordningen och började gälla 24 augusti 2023.

Vad behöver utbildningen innehålla?

Utbildningen behöver vara anpassad till målgruppen och omfatta de moment som är relevanta för arbetet. Följande moment ska ingå:

  • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras.
  • Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda.
  • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning.
  • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete.
  • Vilken typ av ventilation som behövs.
  • I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig.
  • Teknik för rengöring och sanering.

Hur vet jag som arbetsgivare om vi berörs?

Om ni säljer kemiska produkter som innehåller diisocyanater i halter över 0,1 viktprocent behöver ni utbilda de som arbetar med ämnet.

Vilka medarbetare omfattas?

De som leder arbetet och de som aktivt hanterar diisocyanater behöver utbildning.

Hur ofta måste man uppdatera utbildningen?

Utbildningen ska upprepas vart femte år och att man ska styrka att man gått utbildningen med ett utbildningsbevis. Reach-begränsningen kräver att man har fått ett godkänt resultat på utbildningen. Det är den som håller i utbildningen som ger godkänt på utbildningen genom att säkerställa att de som har gått utbildningen har förstått innehållet i utbildningen. Arbetsgivare ska sedan dokumentera att arbetstagarna har genomgått en utbildning med godkänt resultat.
Har du behov av att uppdatera dina medarbetares kunskaper om diisocyanater? Kontakta oss på Qurant så hjälper vi dig vidare.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna

Utbildningskrav vid hantering av diisocyanater – Arbetsmiljöverket

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR