Arbetsmiljö

Skapa en ljudsäker arbetsmiljö

Störande ljud i kontor

Att höga ljud på jobbet kan leda till hörselskador är väl känt. Men visste du att störande ljud som inte är direkt hörselpåverkande också kan vara negativa för hälsan och försämra arbetsprestationen?

Hälsoriskerna med störande ljud är flera. Störande ljud kan ge upphov till stresseffekter som ökat blodtryck, och vara uttröttande för människors kognition då deras koncentration distraheras av ljudbilden.

Ett exempel är irrelevant tal, det vill säga konversationer som pågår omkring dig – ett vanligt störningsmoment i öppna kontorslandskap. Alla som någon gång försökt skriva eller prata med någon samtidigt som ett annat samtal pågår i närheten vet hur svårt det är att inte låta sitt medvetande dras med i det där parallella snacket.

Sofie Fredriksson

– Då är det irrelevanta talet störande för uppmärksamheten, koncentrationen och prestationen, säger Sofie Fredriksson, audionom och forskare vid Göteborgs universitet. Hennes forskning omfattar bland annat två yrkesgrupper som är utsatta för intensiva ljud på jobbet: förskollärare och förlossningspersonal.

Ljudmiljön påverkar sjukskrivningar och arbetsförmåga

I sin forskning har Sofie Fredriksson bland annat jämfört nära 5 000 förskollärare med drygt 4 000 kvinnor som inte arbetar inom förskolan. Skillnaden är markant: Förskollärare har en mer än fördubblad risk att drabbas av hörselproblem och resultaten tyder på att det är förskolemiljön som ökar risken för ljudkänslighet och ljudtrötthet.

Preliminärt visar pågående studier att hörselbesvär som ljudkänslighet och ljudtrötthet påverkar arbetsförmågan. Data i studien visar att hörselbesvär även ökar förekomsten av sjukskrivning, men ännu har forskarna inte analyserat risken.

En strategi för att hantera den krävande ljudmiljön kan vara att förskollärare väljer att gå ner i arbetstid. Sofie Fredriksson hoppas nu kunna fortsätta studera hur de här sakerna hänger ihop med förmågan att behålla personal.
– Kan man arbeta ett helt yrkesliv i en krävande ljudmiljö? Det kanske inte är så. I så fall är det ett stort problem då vi redan har lärarbrist.

Hitta källan eller bygg bort problemen

Någon enkel lösning på hur man får bukt med de störande ljuden finns inte riktigt idag, berättar Sofie Fredriksson. Men steg ett är att gå till källan till det störande eller hörselskadliga ljudet och dämpa det så gott det går. Inom förlossningen var det en barnmorska som bad den födande kvinnan skrika i andningsmasken istället för rakt ut. Inom förskolan kan gruppvis utslussning vara en lösning för att inte samtliga barn ska trängas under stoj i hallen på väg ut. I öppna kontorslandskap kan man behöva inrätta ett rum som medarbetare kan gå till för att ta telefonsamtal.

Steg två kan vara att arbeta med rumsakustik och att försöka förbättra sina lokaler. Ekon från väggar, golv och bord går till exempel att minska med olika former av dämpande material. I en kontorsmiljö kan det också vara lämpligt att ställa skrivaren på ett ställe där ljudet inte stör där man ska sitta och arbeta koncentrerat.
– Idag finns det också ganska avancerade åtgärder som dämpande golv och bord i syfte att förhindra onödiga extraljud.

Gå en ljudrond

Ljudmiljön behöver även ses över ur organisatorisk synvinkel. Sofie Fredriksson föreslår en ljudrond: gå igenom hur lokalerna fungerar ur hörselsynpunkt, och inför rutiner och överenskommelser för att skapa den bästa möjliga ljudmiljön. Hur ska man till exempel göra med mobiltelefonen, ha den på ljudlöst eller gå iväg för att ta samtal? Och på rasten, finns det möjlighet att koppla av en stund i tystnad? Får man lämna mat i mikrovågsugnen med risk för att den står och piper en bra stund när den är klar?

Många ljudåtgärder är otillräckliga

Sofie Fredriksson menar att det finns en brist på tillräckligt forskningsstöd för att kunna ge tydliga rekommendationer kring en god ljudmiljö. Men ett uppenbart problem är att många av de ljuddämpande åtgärder som görs är för små.
– Man kanske behöver göra något som får kosta och som innebär en uppenbar förändring. Det räcker inte att dutta. Förskollärare har till exempel länge krävt mindre barngrupper. Idag är många barn i förskolan hela dagen, förr kunde morgonen och eftermiddagen vara lugnare med färre barn på plats.

Qurant kan hjälpa er minska bullret

Funderar du på ljudnivån på din arbetsplats? Genom oss på Qurant Företagshälsa kan du få hjälp att mäta bullernivån och vidta åtgärder om det behövs. Hos oss kan du också enkelt boka hörseltest.

Inte Qurant-kund ännu? Boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa ditt företag.

TIPS

Audionomens tips för en bättre ljudmiljö

  • Gå en ljudrond och undersök vilka störande ljud som finns i er verksamhet och försök hitta lösningar för hur ni kan minska eller ta bort dem. Läs mer här: Checklista för ljudmiljön (prevent.se).
  • Ta fram rutiner och regler för ljud: hur hanterar ni mobiltelefoner och samtal i lokalerna?
  • Skapa rum för samtal eller vila i avskildhet.
  • Låt yrkesgrupperna som ska arbeta i lokalerna vara med och bestämma hur ni ska utforma lokalerna.
  • Anpassa ljudmiljön till de ljud- och hörselbehov som arbetsuppgiften kräver.

Lästips: Minskat buller ger bättre välmående och ökar produktiviteten

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR