Ledarskap

Vad alla chefer behöver veta om Gen Z

Gen z på arbetsplats

Generation Z eller ”Gen Z” växer på arbetsmarknaden, och chefer och HR börjar se nya idéer och preferenser på sina arbetsplatser. Här får du veta vad som utmärker dagens unga talanger, och hur du kan få dem att trivas på ditt företag.

Vilka årtal som definierar Gen Z är omdiskuterat, men man brukar säga att de är födda ungefär mellan 1997 och 2012. Idag är de flesta alltså mellan 18 och 27 år, och många är nya i arbetslivet.

Svårigheter med att förstå den yngre generationen har alltid funnits både på och utanför arbetsplatsen. Gen Z är inget undantag. En möjlig orsak till att Gen Z kanske sticker ut extra mycket är att många påbörjade sitt arbetsliv under pandemiåren. Åtminstone en del av dem har sannolikt inte samma kontorsvana som föregående generationer.

Fortsätt läsa för fyra viktiga faktorer när du rekryterar talanger från arbetslivets yngsta generation.

1. De är missförstådda

En stor studie av forskare vid Oxford och Stamford University har använt intervjuer, fokusgrupper och analyser av miljontals interaktioner online för att förklara vilka Gen Z egentligen är.

Resultaten visar på en generation av unga människor som är drivna, pragmatiska och samarbetsvilliga. I livet och på jobbet värderar de flexibilitet, autenticitet, och icke-hierarkiskt ledarskap. De är också väl bevandrade i dagens teknologier – framför allt sociala medier. Genom att interagera med hela världen genom en skärm har de fått en större uppskattning för olika människor och kulturer, och nya möjligheter att forma sin egen identitet.

Vissa har anklagat Generation Z för att vara alltför mjuka och ovilliga att växa upp, men faktum är att de har växt upp under helt andra förutsättningar än tidigare generationer. De har ofta mindre behov av exempelvis körkort, och kan lika gärna tjäna extra pengar online i stället för via ett traditionellt extrajobb.

Forskarna förvånades också över vilken typ av kommunikation Gen Z föredrar. Trots deras digitala bakgrund svarade majoriteten att de helst kommunicerar ansikte mot ansikte.

2. Värderingar ska synas och kännas

I en LinkedIn-studie från 2022 visar Gen Z upp ett trendbrott när det gäller prioriteringar i arbetslivet. Där alla andra generationer prioriterar lön och förmåner högst när de söker nytt jobb, så söker majoriteten av Gen Z arbetsplatser som delar deras intressen eller värderingar. Lönen kommer på andra plats tillsammans med möjligheten att lära sig och öva på nya färdigheter.

Som företag är det därför viktigt att ni kan visa upp en tydlig bild av vilka ni är och era mål – och att er företagsidentitet verkligen återspeglas i det ni gör. Företag som visar upp en attraktiv utsida som inte stämmer överens med medarbetarnas verklighet blir snabbt genomskådade.

Använd er marknadsföring, rekrytering, och interna kanaler för att visa upp vilka ni är som företag. Är ni bra på att stödja medarbetares hälsa, arbetar ni för att förbättra miljö eller samhälle, eller strävar ni efter att vara det mest innovativa företaget på er marknad? Låt det synas!

3. Flexibilitet är inte förhandlingsbart

Enligt en studie från Deloitte är en god balans mellan arbete och privatliv av högsta prioritet för Generation Z. Och det är faktiskt något arbetsgivare har blivit bättre på: Idag är ungefär en tredjedel av både Gen Z och föregående generation, Millennials, nöjda med sin livsbalans – jämfört med bara en femtedel innan pandemin.

Möjligheten till flexibelt arbete är sannolikt en stor faktor i detta. För många handlar det om att kunna arbeta hemifrån på hel- eller deltid, så kallat remote- eller hybridarbete. Det kan också handla om flexibla arbetstider som lättare kan anpassas till medarbetarens livssituation. Bland fördelarna med hemarbete nämns en mer hållbar livsbalans, bättre mental hälsa, och högre produktivitet.

Den här preferensen blev extra tydlig vid frågan om vad som skulle hända om remote- och hybridarbetarnas arbetsgivare skulle kräva att de återvände till kontoret på heltid. En stor majoritet i den globala studien, hela tre fjärdedelar av både Gen Z och Millennials, skulle överväga att leta efter ett nytt jobb.

4. De är medvetna om sin psykiska hälsa – och ohälsa

I samma Deloitte-studie uppger 46% av Gen Z att de känner sig stressade eller har ångest på jobbet ”ofta eller hela tiden.” En amerikansk studie visar också att 82% av unga vill se möjligheten till en ”mental health day” – en ledig dag för sin mentala hälsa – bland sina arbetsförmåner.

Chefer och arbetsgivare i Sverige beskriver att de idag ser fler unga med upprepad korttidsfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Men läget för Generation Zs mentala hälsa är kanske inte riktigt så illa som man kan tro. Att många kämpar sitt mående är tydligt, men de är också generellt mer bekväma att prata om sin mentala hälsa än tidigare generationer.

Vi vet sedan tidigare att en del korttidsfrånvaro som anmäls som förkylningar, magproblem och annat egentligen beror på psykisk ohälsa. I de fallen har drabbade ofta inte känt sig bekväma med att diskutera sina problem. Det har alltså har varit lättare att sjukanmäla sig för ”vanliga” åkommor än att säga att man mår psykiskt dåligt. Att dagens unga medarbetare faktiskt vågar prata om problemet ställer nya krav på chefer – men skapar också bättre förutsättningar för att hitta lösningar.

TIPS

Digitala pulsmätningar

Vet du egentligen hur dina medarbetare mår? Ett effektivt sätt att ta reda på det är genom pulsmätningar – snabba enkäter som ni skickar ut till hela företaget med jämna intervaller. Alla svar är anonyma för att främja ärlighet. I stället för att peka ut specifika medarbetare belyser pulsmätningar välmåendet i varje arbetslag och företaget som helhet.

Med Qurant är det enkelt. Läs mer om Hälsobarometern.

KARIN MOESTAM
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR