Arbetsmiljö

Sämre arbetsmiljö i flera branscher efter pandemin

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön har försämrats i många branscher under de senaste tre åren. Stressen ökar och återhämtningen minskar. Det visar en färsk undersökning från Brilliant Future, som har samlat in och analyserat över en miljon svar ur svenska medarbetarundersökningar mellan 2019 och 2023.

Syftet med undersökningen var att kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom tjänstebranschen, servicebranschen, och bygg- och tillverkningsbranschen. Kartläggningen bygger på data från medarbetarundersökningar genomförda av Brilliant Future.

Många saknar viktig återhämtning

Undersökningen visar att 38 procent av medarbetarna känner sig stressade, jämfört med 34 procent när pandemin slog till. Nästan lika många upplever att de inte får tillräckligt med tid för återhämtning mellan arbetsdagar. Framför allt ökar problemen inom servicebranschen, där 42 procent av medarbetarna säger att de inte har en rimlig stressnivå idag.

Nästan en tredjedel av medarbetarna upplever dessutom att de inte kan påverka sin arbetssituation. Även där sticker servicebranschen ut som ett negativt exempel.

Ihållande konflikter försämrar arbetsmiljön

Kartläggningen visar även att många upplever konflikter på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt. I genomsnitt upplever cirka var fjärde medarbetare konflikter, men branschskillnaderna är stora: Servicebranschen och bygg- och tillverkningsbranschen upplever högre grader av konflikt än tjänstebranschen.

Pia Borgudd, chef för Qurants Hälsoteam, förklarar att det är viktigt att arbeta med SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete – för att strukturera organisationen och sätta upp regelverk för hur man ska agera inom företaget. Hon konstaterar även at att chefer och ledare får en ännu viktigare roll i oroliga tider:

– Det gäller att vara närvarande så att man har möjlighet att se vad som pågår, och att våga agera tidigt för att lösa konflikter. Vi erbjuder chefsstöd där vi vägleder chefer i hur de bör och kan agera i hälsoärenden och konflikter, så att de blir starkare i sitt ledarskap.

JENNIE JENSEN

Här hittar du undersökningen från Brilliant Future: Stor arbetsmiljöundersökning – mer stress och mycket bråk på jobbet (brilliantfuture.se)

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR