Qurants tjänst, en extra resurs för mig som chef


Hälsobloggen | Kundrecenssioner

”På ett litet företag som Geddeholm är det en tidsvinst att få hjälp att hålla reda på allt som gäller inom sjukhanterings- och hälsovårdsområdet.”

Qurants digitala tjänster blir som en extra resurs för mig som chef och personalansvarig. Jag får bättre koll på sjukfrånvaron, bra hälsostatistik som underlag för hälsosamtal och eventuella förebyggande hälsoåtgärder samt mallar på viktiga juridiska dokument. Statistiken är direkt tillgänglig i Qurants portal.

För mina medarbetare är den största vinsten tillgången till en ”personlig” sjuksköterska som ringer upp vid sjukfrånvaro för att ge stöd och råd samt boka in eventuell vård. De uppskattar tillgängligheten och säger att de känner sig mer trygga.

Susanne Myckelberg
Platschef Geddeholm

Qurant företagshälsa

 

Hälsobloggen

förebygg ohälsa
11 april, 2019
Förebygg ohälsa och minska sjukfrånvaron med 40%
Läs mer
MInskade sjuklönekostnader
4 april, 2019
ICA minskade sjuklönekostnaderna med 30% tillsammans med Qurant
Läs mer
Systematiskt arbetsmiljöarbete
4 mars, 2019
Frukostseminarium: Hur systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) påverkar arbetsmiljön
Läs mer