Frisk- och Hälsovård

Friskare medarbetare med Qurant Trygg

Illustration av medarbetare från hotell och restaurang, sjukvården och bygg.

Med Qurant Trygg – företagshälsa och vårdförsäkring i kombination, får arbetsgivare stöd i hela hälsokedjan. Det innebär bättre förutsättningar för god hälsa i företaget och kan ge ordentligt sänkta sjuklönekostnader.

Statistik från Försäkringskassan visar att 40 procent av alla längre sjukskrivningar kan undvikas. Det görs genom tidig upptäckt och åtgärd.

– För att få ut maximal effekt av en vårdförsäkring måste företagshälsan samarbeta med vårdförsäkringen. Det säger Elin Arnell, vd på Qurant.

Med företagshälsa och vårdförsäkring i ett som Qurant erbjuder, får arbetsgivare bättre överblick över hälsoläget i organisationen. De kan snabbare fånga upp medarbetare i riskzon och hantera konstaterade vårdbehov mer effektivt. Den digitala tjänsten skapar också möjlighet att bättre mäta och följa upp effekten av de insatser som görs.

Få kontroll på hela hälsokedjan

Vårdförsäkringar är bra men ersätter bara skador som uppstår. För att minimera effekten av, eller rent av eliminera risken för sjukdom och skada, behövs även ett förebyggande arbete och ett efterhjälpande arbete när sjukdom eller skada väl uppstår. Det är där företagshälsan kommer in.

– Qurant Trygg är en kombination av vårdförsäkring och företagshälsa. Det innebär att man får hela kedjan, från det förebyggande (preventiva) hälsoarbetet till det reaktiva när någonting inträffar, liksom rehabiliteringen därefter, säger Christer Hjerpe, försäkringsspecialist på Qurant.

Med försäkringen och företagshälsan får medarbetare snabb och högkvalitativ sjukvård genom Qurants nätverk med vårdgivare över hela landet.

– Genom vår egen personal kan vi fånga upp behov och se till att återgången till arbete sker effektivt genom rehabkoordinering och adekvata insatser. Dessutom kan vi ge förslag på förebyggande insatser som bygger på den erfarenhet vi samlat på oss, fortsätter Christer Hjerpe.

I Qurant Trygg ingår mer än i en traditionell vårdförsäkring, till exempel hjälp med ätstörningar och förlossningsskador. Vårdförsäkringen som Qurant erbjuder är ett komplement till den allmänna sjukvården. Fördelen är att den försäkrade snabbare kan få tillgång till adekvat vård.

Billigare försäkringspremie med företagshälsa

När fler får tidig hjälp slipper de ofta bli riktigt sjuka eftersom rätt insatser kan sättas in tidigt. På samma sätt skapas en röd tråd genom hela vårdkedjan när en person behöver eftervård. När det gäller till exempel utmattningssyndrom behöver den drabbade fortsatt anpassning. Eftersom Qurant skapar överblick över hela vårdkedjan från det preventiva till det rehabiliterande arbetet kan skador och sjukdom i högre grad undvikas. Därför blir försäkringspremien lägre.

– Qurant Trygg har bland de lägsta försäkringspremierna på marknaden. Genom ett effektivt och proaktivt arbete minskas antalet skador och förloppet förkortas från symtom till färdigbehandlad. Det leder till en lägre försäkringspremie eftersom skadorna inte blir lika frekventa och kostsamma. Företagshälsa och vårdförsäkring i ett kan helt enkelt bidra till att små problem inte växer till stora, säger Elin Arnell.

En investering som betalar sig snabbt

Att satsa på företagshälsa och vårdförsäkring bör ses som en investeringskostnad. En investering som betalar sig snabbt jämfört med risken för sjuklönekostnader. I genomsnitt kostar en sjuklönedag tio procent av den sjukskrivnes månadslön, per dag. Den som tjänar 25 000 kronor i månaden kostar alltså 2 500 kronor om dagen de dagar han eller hon är hemma och är sjuk.

– Med Qurant Trygg får den försäkrade träffa en specialist inom fem dagar och vid behov av operation sker den inom 14 dagar, säger Michael Emilsson, försäljningschef på Qurant.

Qurant Trygg – en attraktiv förmån

Qurant Trygg är inte bara ett effektivt vaccin mot stigande sjuklönekostnader utan även en attraktionsfaktor för arbetsgivare som vill attrahera kompetens, främja produktivitet och öka lönsamheten: engagerade medarbetare skapar nöjda kunder.

– Arbetsgivare vill ha medarbetare som håller i längden och medarbetare vill må bra. Att arbeta proaktivt för att bygga god hälsa är till allas vinning, säger Elin Arnell.

 

Fakta

En bra vårdförsäkring lönar sig

Här följer ett exempel som bygger på ett verkligt fall. Namnen och omständigheterna är utbytta för att värna personernas integritet.

Alexandra och Miguel är kollegor. Alexandra har med sig en vårdförsäkring från sin tidigare arbetsgivare. Miguel saknar vårdförsäkring. När de båda kollegorna nästan samtidigt ådrar sig axelbesvär visar sig den stora skillnaden i att ha, eller inte ha, en vårdförsäkring.

Alexandra får träffa en specialist, opereras och påbörjar rehabiliteringen efter 20 dagar. Miguel röntgas först efter 21 dagar. Först nästan tre månader efter olyckan kommer han till operation.

Alexandra är tillbaka i arbete efter 20 dagar. Miguel behöver vara heltidssjukskriven i flera månader. Det blir dyrt. Både för arbetsgivaren och för Miguel själv. En vårdförsärking hade gjort stor skillnad.

 

JENNIE JENSEN

Heltäckande lösning till samma pris som en traditionell vårdförsäkring

Läs mer om Qurant Trygg
Heltäckande lösning till samma pris som en traditionell vårdförsäkring
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR