Missa inte bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd


Hälsobloggen | Okategoriserad

Många arbetsgivare missar möjligheten att få bidraget som kan vara ett bra stöd för att förebygga eller förkorta sjukskrivningar. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker halva kostnaden upp till 10 000 kr per arbetstagare och år, men högst med 200 000 kr per arbetsgivare och år. Du ansöker om det hos Försäkringskassan.

– Vi vill att fler arbetsgivare använder bidraget. Det har ett tydligt förebyggande perspektiv och man kan ansöka om bidrag för olika åtgärder som kan göra att sjukskrivning undviks. Och bidraget är enklare att söka än vad många tror, du behöver bara uppge till Försäkringskassan vilken anordnare du anlitat, vilken person det gäller och styrka kostnaden för tjänsten, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare Försäkringskassan.

Kan användas vid:
– Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
– När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
– Risk att den anställda blir sjukskriven
– Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
– Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven

Enkelt att ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
När du behöver expertstöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro ansöker du om bidraget från Försäkringskassan. Du kan anlita företagshälsovård som Qurant, som är en av Försäkringskassan godkänd aktör. Du skickar in ansökan när du genomfört en insats som du vill söka bidrag för. På ansökningsblanketten kryssar du i vilka delar av det arbetsplatsinriktade stödet du vill ansöka om, samt styrker dina kostnader för köpet. I vår tjänst Qurant Sjuk- och frisktjänst ingår stöd i frågor kring rehabiliteringsplan och rehabiliteringsåtgärder.

PDF: 7025 Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Läs mer på Försäkringskassan.se

 

Bli kund hos Qurant

Fyll i vårt BLI KUND formulär nedan så får du ett avtalsförslag.

 1. 1

  Fyll i formuläret

  Skicka in dina uppgifter.

 2. 2

  Vi skickar ett avtalsförslag

  Vi skickar ett avtal samt GRPR avtal för hantering av personuppgifter. Du godkänner enkelt via BankID.

 3. 3

  Redo att köra

  Ditt konto är igång och vi skickar inloggningsuppgifter och du kan lägga in dina anställda eller så hjälper vår supportavdelning till.


Välkommen till Qurant – en nytänkande och proaktiv företagshälsa!

 

 

Hälsobloggen

Smittbärarpenning
26 november, 2020
Det gäller vid smittbärarpenning
Läs mer
13 november, 2020
Mentala verktyg för att hantera nedstämdhet och depression
Läs mer
9 november, 2020
Förstadagsintyg vid upprepad och återkommande frånvaro
Läs mer