Nyheter

Är ni redo för Arbetsmiljöverkets inspektion?

bild på förstoringsglas som representerar inspektion av arbetsmiljöverket

Hör ert företag till ett av Sveriges 300 000 småföretag? I så fall kan ni snart få oväntat besök. Under oktober 2023 till och med mars 2024 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera hur små företag jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Här får du veta vad ni kan göra för att komma i gång med arbetsmiljöarbetet och klara inspektionen.

Arbetsmiljöverkets undersökningar visar att företag med få anställda (1–49 medarbetare) generellt inte arbetar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt, fast de är skyldiga att göra det enligt arbetsmiljölagen. I stället sköts arbetsmiljöarbetet när någonting redan har hänt, som att någon har skadats eller när Arbetsmiljöverket krävt det av företaget i fråga. Det är också vanligt att små företag inte själva aktivt tar reda på vilka lagar de omfattas om på arbetsmiljöområdet. Nästan en tredjedel av alla som förvärvsarbetar i Sverige gör det i ett litet företag. Därför är det viktigt att kunskapen om arbetsmiljöarbete höjs i dessa företag.

För att arbeta med arbetsmiljölagen på rätt sätt ska även små företag följa föreskrifterna som heter Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Föreskrifterna innebär att arbetsgivaren ska organisera, genomföra och följa upp hur det arbetar med arbetsmiljön. Syftet med reglerna är att ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö på jobbet.

De företagen omfattas av inspektionen

Under den kommande inspektionsfasen kommer Arbetsmiljöverket rikta in sig på relativt nystartade företag som inte tidigare blivit besökta. Arbetsmiljöverket kommer undersöka eventuella brister i arbetsmiljön, förklara vilka regler som gäller och be arbetsgivaren rätta till de eventuella brister de stöter på.

Så sätter ni i gång arbetsmiljöarbetet

Om ni ännu inte kommit i gång med ert arbetsmiljöarbete finns det saker att göra, enligt Arbetsmiljöverket:

Börja med att bestämma vilka i företaget som ska delta i arbetsmiljöarbetet.

  1. Identifiera vilka risker som finns i er arbetsmiljö. Skyddsombud och medarbetare ska vara med i detta. Skriv ner riskerna; fysiska, organisatoriska och sociala. Bedömning av riskerna gör ni senare.
  2. Ta reda på vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter ni omfattas av och se till att de finns tillgängliga. Alla föreskrifter finns att hitta på Arbetsmiljöverkets webbplats.
  3. Sedan är det dags att ta fram strukturen och bygga upp systemet:
    A) Ta fram en arbetsmiljöpolicy som är så konkret som möjligt och som utgår från just era arbetsmiljöfaktorer.
    B) Ta fram rutiner för medverkan i arbetsmiljöarbetet. Rutinerna ska tala om vad som ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Det är viktigt att rutinerna kopplas till andra rutiner och aktiviteter i företaget så att arbetsmiljöarbetet kan blir en naturlig del av det dagliga arbetet.
    C) Ta fram instruktioner, det vill säga en detaljerad beskrivning av hur en arbetsuppgift ska utföras. De kan behövas för att beskriva hur arbetet ska utföras till exempel vid driftsstörningar, vid reparationer och underhåll på maskiner och i samband med andra riskfyllda situationer i verksamheten.

Har ni mer än tio anställda ska arbetsmiljöpolicy, rutiner, riskbedömning, handlingsplan, uppgiftsfördelning, instruktioner och resultatet av den årliga uppföljningen vara skriftligt dokumenterade.

Läs mer och få verktyg

På Arbetsmiljöverket sajt finns det ett test där ni kan ta reda på hur ni ligger till och få verktyg för att komma vidare i arbetsmiljöarbetet. Du hittar testet här: Självskattning: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här hittar du Arbetsmiljöverkets guide för att komma i gång med arbetsmiljöarbetet samt mallar: Komma igång med arbetsmiljöarbetet – Arbetsmiljöverket (av.se)

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR