Vård och Rehabilitering

Är en vårdförsäkring avdragsgill? Få koll på reglerna kring skatt och moms

Foto på man som funderar på om vårförsäkring är avdragsgill

Vårdförsäkring och företagshälsa omfattas av särskilda skatteregler, men det är mindre krångligt – och mindre kostsamt – än man kan tro. Här får du veta hur vårdförsäkring och företagshälsa beskattas.

Företagshälsa och vårdförsäkring är viktiga stödfunktioner för arbetsgivare som värnar om att anställda ska må så bra som möjligt. De kan hjälpa arbetsgivare kostnadsoptimera och säkerställa produktiviteten med både minskad sjukfrånvaro och sjuknärvaro (när en medarbetare är på arbetet men inte kan prestera fullt ut). Idag söker sig dessutom allt fler arbetare till företag som månar om individens hälsa, så ett starkt skydd vid skada och sjukdom kan göra dig till en mer attraktiv arbetsgivare.

Så beräknas skatt på en vårdförsäkring

När en vårdförsäkring betalas av arbetsgivaren är den avdragsgill för företaget, men förmånsbeskattas för medarbetaren. Försäkringen jämställs med lön och ska beskattas på samma sätt. Arbetsgivaren drar av förmånsskatten från medarbetarens lön och lämnar uppgifter om förmånen och skatteavdraget på medarbetarens lönespecifikation. Skatten beräknas på det förmånsvärde som en vårdförsäkring har.

För Qurant vårdförsäkring är förmånsvärdet 60 procent av premien på ordinarie pris och det förmånsvärde som vårdförsäkringen har. Förmånen läggs på lönen och medarbetaren betalar marginalskatt på förmånen. Trots att det innebär en kostnad för medarbetaren så uppskattar många den ökade tryggheten.

Qurant Trygg – en unik vårdförsäkring

Qurant Trygg är en unik kombination av vårdförsäkring och företagshälsa som ger dig hela hälsokedjan på en plattform. Från förebyggande arbete till åtgärder, sjukvård och rehabilitering om medarbetare drabbas av skada eller sjukdom. När medarbetare får tidig hjälp slipper de ofta bli riktigt sjuka eftersom rätt insatser kan erbjudas innan deras tillstånd förvärras. Eftersom Qurant skapar överblick över hela vårdkedjan från det preventiva till det rehabiliterande arbetet kan skador och sjukdom i högre grad undvikas, och sjukfrånvaron kortas ner. Med färre och mindre kostsamma skador blir premien lägre.

Qurant Trygg underlättar momshanteringen

En praktisk del av Qurant Trygg är att momsbelagda tjänster som rehabilitering, hälsoundersökningar och vårdförmedlingstjänster ingår i abonnemanget för företagshälsa. För kunden innebär det att Qurant fakturerar med moms och kunden kan dra momsen på vanligt sätt. Det optimerar kostnader för alla parter. Bokföringsmässigt så betalar arbetsgivaren moms för företagshälsodelen i Qurant Trygg, men inte för försäkringsdelen eftersom den inte omfattas av momskrav.

För att redovisningen av era köpta företagshälsovårds- och försäkringstjänster ska ske på rätt sätt, konsultera alltid er redovisningspartner.

Läs mer om Qurant Trygg

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR