Arbetsmiljö

Är du anledningen till att dina medarbetare är sjuka?

En man funderar över hur hälsa och ledarskap hänger ihop och hur man leder hälsofrämjande

Du som chef kan göra stor skillnad i hur dina medarbetare presterar och mår. I den här artikeln får du veta hur ledarskap och hälsa hos medarbetarna hänger ihop. Hur kan du bli bättre på att leda hälsofrämjande så att dina medarbetare kan må – och prestera – bättre?

Hur en medarbetare upplever sin chef påverkar inte bara hur ofta han eller hon sjukskriver sig. Det påverkar även medarbetarens egen hjärthälsa. Risken att drabbas av hjärtinfarkt ökar markant om man, under en lång tid, har en chef som brister i sitt ledarskap. Det visar en avhandling* från Karolinska institutet av psykologen och forskaren Anna Nyberg.

Hon har undersökt hur anställda uppfattar sina chefers ledarskap och jämfört det med hur många som tio år senare drabbats av hjärtinfarkt. Resultatet är tydligt: bland män ökar risken för hjärtinfarkt med 25 procent om de under lång tid har en chef som saknar så kallat ”skyddande egenskaper”. Sådana egenskaper är förmåga att vara tydlig med förväntningar och att ge mandat, att lyssna, vara rättvis, stöttande och inspirerande.

Ett annat resultat ur avhandlingen visar att män och kvinnor som bedömer sina chefer som inspirerande, positiva och entusiastiska också korttidssjukskriver sig mer sällan.

Så blir du en hälsofrämjande ledare

År 2020 gavs rapporten ”Ledarskap för hälsa och välbefinnande” ut av Mynak, myndigheten för arbetsmiljökunskap**. Kunskapssammanställningen visar att det finns ett tydligt samband mellan ledarskap och hälsa. Framför allt när ledare har ett utvecklingsinriktat och stöttande förhållningssätt (så kallat transformativt ledarskap) påverkar det medarbetarnas hälsa i positiv riktning, mätt i arbetstillfredsställelse och engagemang i arbetet.

Om du som chef och ledare motiverar och inspirerar dina medarbetare, är tillgänglig och lyssnar på dina medarbetare och samtidigt visar förtroende för deras förmågor, ger dem ansvar, utrymme och medbestämmande så är det sådant som bidrar positivt till hälsa och välmående.

Sammantaget går det inte att säga att en visst typ av ledarskap ger bättre hälsa, eftersom situationen och sammanhanget spelar stor roll. Men de ledarbeteenden som genom forskning har visat sig vara främjande av hälsa och välbefinnande är till exempel att vara tillgänglig, visionär, inspirerande och inkluderande. Det kan du som chef ta med dig – och försöka anpassa efter just dina förutsättningar.

Reflektionsfrågor för hälsofrämjande chefer

Fyra frågor som du som är chef och som vill arbeta hälsofrämjande behöver fundera på är:

  • Ger vi som arbetsgivare rätt förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt arbete på bästa sätt?
  • Har vi skapat ett socialt klimat på jobbet som gör att medarbetare kan trivas och prestera?
  • Rekryterar vi medarbetare som är intresserade av och engagerade i arbetet?
  • Gör vi hälsofrämjande och förebyggande insatser i tillräckligt hög grad?

Så kan Qurant hjälpa er i det hälsofrämjande arbetet

Qurant kan hjälpa chefer att bli mer hälsofrämjande genom de samtal vi i chefsstödsgruppen har med chefer. Det berättar Pia Borgudd, chef för Qurants hälsoteam.

– Vi erbjuder kortare stöd då chefer ringer in och vill ha tips och råd inför ett specifikt samtal. Då blir vi ett bollplank där man kan bli styrkt i att man är på rätt väg eller inte. Vi har även individuell handledning och coaching eller i grupp. De här insatserna kan hjälpa chefer och ledare att bli modigare i sin roll, det i sin tur gör dem tryggare. Något som i förlängningen bör avspegla sig på ett positivt sätt i ledarskapet.

Är du chef och vill arbeta mer för att dina medarbetare ska må och prestera bättre? Kontakta gärna oss på Qurant för professionellt chefsstöd.

 

Källor:

*The Impact of Managerial Leardership on Stress and Health Among Employees av Anna Nyberg, Karolinska institutet, 2009

**Ledarskap för hälsa och välbefinnande, kunskapssammanställning 2020:6, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR