Arbetsmiljö

Självledarskap – 3+3 tips till chef och medarbetare

Självledarskap som stärker både företag och personal

Ett numera etablerat faktum i jakten på en välfungerande arbetssituation är att de som upplever sig ha kontroll över sin arbetssituation lyckas bäst. När kontrollförlusten ökar stiger stressnivåerna. Utbrändhet och stress är vanligare ju längre ner i företagshierarkin man kommer. Men desto mer ansvar människor får desto mer ansvar tar de – och stressen minskar. Kanske är det därför som nyttjandet av självledarskap har blivit så populärt.

Distansarbete är idag en självklar del av vår vardag. Många företag har applicerat 3-2-2: tre dagar på kontoret, två på distans och två dagars helgledighet. Som resultat av detta har det så kallade självledarskapet ökat. Självledarskap innebär att medarbetarna i större utsträckning själva styr och leder sitt arbete. Resultatet är minskade kostnader, då medarbetaren tar ett större ansvar, samt ökad motivation på grund av känslan av frihet.

Arbetssättet lanserades redan på 1980-talet som ett alternativ till traditionellt ledarskap. Grundtanken var dels den ökade motivationen, dels att arbetssättet skulle göra mindre stimulerande arbetsuppgifter roligare, tack vare självständighet och ökat ansvar.

Frihet minskar stress och ökar motivationen

När en medarbetares uppgifter är starkt kopplade till personligt ansvar blir de en viktig del för att driva verksamheten framåt. Detta kan leda till ökat intresse och incitament för att lära sig nya saker och att kompetensutveckla för att nå högre resultat. Den frihet och flexibilitet som självledarskapet för med sig kan också bidra till att medarbetarna blir mer effektiva när de själva ges möjlighet att planera sin tid och få ihop pusslet av yrkesliv och fritid.

God självkännedom är nyckeln till bra självledarskap

Självledarskap handlar om att planera, prioritera och fullfölja arbetsuppgifter men kräver också annat, som till exempel självkännedom och förmågan att ta ansvar för sina egna och andras behov. Företaget Selfleaders har tillsammans med Karolinska Institutet och Stockholms universitet genomfört en studie där deltagarna under sex månader fick öva på självledarskap. En gång i månaden fick deltagarna genomgå en utbildning baserad på olika teman. De fick bland annat lära sig förstå sina personliga värderingar och styrkor – och att bättre kunna agera efter dem, att kunna ge och ta emot feedback, aktivt lyssnande och förstå sina drivkrafter. Deras välmående och förmågor mättes före och efter studien. Resultaten visade en stor positiv effekt på det allmänna välmåendet, relationer och förmågan att hantera osäkerhet.

Fungerar inte med detaljstyrande chefer

Självledarskap ökar ansvaret på individen men också kravet på tydlighet, förväntningar och stöd från ledningen. En viktig poäng när man pratar om självledarskap är att det inte innebär att chefer ska vara passiva. De måste stödja sina medarbetare med tydliga mål, tillgång till information och ständig feedback. Det är viktigt att prata om vilka krav och förväntningar som ledningen har på sina medarbetare, hur mycket de förväntas arbeta samt hur leveransen ska se ut.

Utbilda medarbetarna

Medarbetarna behöver också rustas för självledarskapet, bland annat genom utbildning och coachning. Det behövs workshops om hur medarbetare ska kunna utveckla och fastställa sina egna mål och hur dessa kan kopplas ihop med organisationens värderingar och mål. Samtidigt behöver medarbetare praktisk träning i att känna efter vad de faktiskt behöver.

 

3 TIPS TILL CHEFEN

 • 1

  Släpp kontrollen

  För att självledarskap ska fungera behöver dina medarbetare få mandat att ta egna beslut och göra sina egna misstag.

 • 2

  Tydliga mål och krav

  Dina medarbetare ska inte behöva gissa sig till vad som väntas av dem. Det kan leda till ökad stress. Måla upp en klar målbild tillsammans med tydliga gränser och förväntningar.

 • 3

  Kommunicera

  Bli en aktiv lyssnare. Samt försäkra dig om att det du kommunicerat gällande förväntningar och information verkligen har nått fram. Att skicka ett mail räcker inte.

3 TIPS TILL MEDARBETAREN

 • 1

  Ta ansvar för dina handlingar

  Ta aktiva beslut, ta ansvar för dina handlingar och vad de resulterar i. Ibland blir det fel, men du behöver vara trygg även i det – eftersom beslutet var ditt. Det krävs stor självmedvetenhet och insikt i vilka av dina beteenden som är bra för dig och vilka du bör ersätta.

 • 2

  Kommunicera dina behov

  Kommunikation går alltid åt två håll. Precis som att din chef förväntas förse dig med förväntningar och mål behöver du uttrycka vad du behöver för att uppnå dem.

 • 3

  Du har inte allt ansvar

  Självledarskap sker i samverkan mellan individ, team och ledare. Din utveckling och dina mål hänger ihop med organisationens utveckling och mål där du tillsammans med din chef och dina kollegor har ansvar för att nå dem.

Självledarskap sker i samverkan mellan individ, team och ledare. Din utveckling och dina mål hänger ihop med organisationens utveckling och mål där du tillsammans med din chef och dina kollegor har ansvar för att nå dem.

Att självledarskap har seglat upp som ett starkt alternativ till det mer hierarkiska, traditionella ledarskapet är kanske inte så överraskande. De yngre generationerna äntrar arbetsmarknaden med krav på individualism, frihet, inflytande och delaktighet. Om de ens är på kontoret vill säga. Det är inte bara de unga som arbetar på distans. Känt är att höga stressnivåer och psykisk ohälsa är nyckelfaktor för sjukskrivningar. Att stanna upp och ändra arbetssätt och ifrågasätta gamla strukturer är nyttigt och nödvändigt. Men precis som att det traditionella arbetssättet har fungerat för vissa men inte för andra behöver vi titta på vilka självledarskapet fungerar för – och för vilka det inte gör det. Det viktigaste är som alltid att kommunicera med sina medarbetare. Hur mår de och vad behöver de?

Vi ger chefer och anställda stöd, råd och uppföljning genom hela hälsoarbetet och stöttar er att få full kontroll över lagar och regler. Vill du veta mer?  Boka ett möte med oss så får vi berätta hur vi kan hjälpa er. 

 

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR