Arbetsmiljö

Så får du chefernas gehör för arbetsmiljöfrågor

Du är inläst på alla lagar och regler och vet vilka vinster som finns i en god arbetsmiljö, men du möter motstånd bland dina chefskollegor. Hur gör du då? Vi har pratat med Linda Stenqvist, förändringscoach och konsult, om hur man engagerar fler i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Otydliga förväntningar på ledarskapet, avsaknad av kompetens, upplevelser av tidsbrist, frånvaro av relevant stöd eller en känsla av att arbetsmiljöarbete är någonting komplicerat. Det kan vara några av skälen till att arbetsmiljöarbetet inte riktigt tar fart enligt Linda Stenqvist. Hon har lång erfarenhet av att utveckla organisation, företagskultur och ledarskap i olika branscher och verksamheter.
– Många upplever arbetsmiljöarbetet som någonting som läggs ovanpå och tar tid från kärnverksamheten.

Väck chefens ”varför”

För att känna engagemang för förändring och vilja skapa nya vanor och beteenden behöver vi förstå varför vi gör det. Det handlar ofta om ett behov; något vi vill uppnå eller undvika. Ju mer vi vill det, desto mer engagerade blir vi.

Lagar och paragrafer beskriver kraven kring arbetsmiljö, men vill man väcka ett engagemang som håller så är det smart att försöka sätta sig in i fler perspektiv, menar Linda Stenqvist.

– För att väcka engagemang behöver man hitta varje chefs eget ”varför”. Välmående och engagerade medarbetare bidrar ofta till mer försäljning, nöjdare kunder, innovation och produktion

Utgå från era mål och utmaningar

Många upplever arbetsmiljölagen och de så kallade ”AFS:arna”, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som omfattande, komplicerade och svåra. För att skapa mer engagemang och långsiktighet i arbetsmiljöarbetet är det ofta mer effektivt att förstå motståndet ur chefens perspektiv, än att hänvisa till krav och hot om viten.
– Chefen vill förflytta verksamheten mot målen och för att göra det behövs medarbetarnas engagemang. Prata om vad som skapar det: Vad behövs för att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt? Och vilka risker finns hos oss? Hur kan vi undvika eller minimera dem? Då är vi inne både på risker och lösningar, säger Linda Stenqvist.

Sätt siffror och summor på riskerna

Konsekvenserna av allvarliga arbetsplatsolyckor talar sitt tydliga språk: ekonomiska förluster och skada på varumärket som ledare och företag. När du kan visa vad arbetsmiljöproblem såsom konflikter i arbetsgruppen, bristande engagemang eller sjukskrivningar faktiskt kostar, så hamnar tiden det tar att upprätta rutiner och förebygga risker i ett nytt ljus.
– Du kan utgå ifrån lönekostnaderna i chefens team för att få en realistisk siffra på vad det faktiskt skulle kosta om ni tappade X procent i engagemang eller sjukfrånvaro. Eller så utgår du från någonting som hänt historiskt: titta vad den här situationen faktiskt kostade, totalt sett.

Gör arbetsmiljöarbetet till en del av den dagliga verksamheten

För att arbetsmiljöarbetet inte ska kännas som att lägga sten på börda rekommenderar Linda Stenqvist att väva in frågorna i befintliga rutiner.
– Och glöm inte att ta stöd av varandra. Arbetsgivaren har huvudansvaret, men alla behövs för att skapa en god och trygg arbetsmiljö. Påminn varandra om vad det innebär hos er, var uppmärksam på riskerna i ert arbete och diskutera hur ni hanterar dem. Att göra det är att bedriva arbetsmiljöarbete. Utifrån det kan ni sedan gå djupare in i de olika föreskrifterna för vägledning – men börja med att väcka en insikt om era behov, så kommer fler att vilja bidra.

TIPS

Sex strategier för mer engagerade chefer

 1. Visa att god arbetsmiljö är vägen till måluppfyllelse
  Ledning och styrelse bör vara tydliga med att arbetsmiljön är ett prioriterat område. Utifrån det behöver varje chef titta på riskerna i sin verksamhet och sitt team.
 2. Bredda bilden av vad arbetsmiljö är
  Arbetsmiljö handlar inte bara om olycksrisker, höj- och sänkbara skrivbord eller farliga redskap och maskiner. Hur vi har det tillsammans på jobbet och vilka förutsättningar som finns är minst lika viktigt. Med rätt förutsättningar kan fler trivas och prestera.
 3. Utbilda både chefer och medarbetare om risker och skyldigheter i arbetsmiljön
  Alla på en arbetsplats ska enligt arbetsmiljölagen ha koll på riskerna som finns i arbetsmiljön och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågorna. Chefen har ett särskilt ansvar, men alla behöver hjälpas åt..
 4. Visa hur förbättrad arbetsmiljö leder till mindre risk för sjukfrånvaro
  Sjukfrånvaro är dyrt och gör att verksamheten tappar fart, så ett aktivt arbetsmiljöarbete kan leda till stora besparingar. Är det svårt att få gehör kan kanske några tydliga exempel ur chefens egen verklighet väcka intresset att ta tag i arbetsmiljöarbetet på riktigt.
 5. Berätta att ökad trivsel hjälper er behålla medarbetare
  Med en bättre arbetsmiljö är det mer sannolikt att medarbetare trivs och stannar. Rekrytering är dyrt, så det är viktigt att behålla rätt medarbetare så att deras kunskap och erfarenhet gynnar er arbetsplats i ställe för att de går vidare; inte minst till en konkurrent.
 6.  Synliggör hur arbetsmiljöarbetet leder till ett starkare arbetsgivarvarumärke
  Arbetsgivare som visar att de satsar på arbetsmiljöarbete och har chefer som engagerar sig i ämnet blir ofta kända som en bra arbetsgivare och får lättare att rekrytera.

Källa: Linda Stenqvist, förändringscoach och konsult

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR