Arbetsmiljö

Hur skapas företagskultur vid hemmajobb?

Det gamla uttrycket om att företagskulturen ”sitter i väggarna” är svår att överföra till hemmajobb. Möjligtvis till en bakgrund med företagslogga i videomöten. Eller sitter företagets kultur mer på insidan och handlar om att företagets och medarbetarnas värderingar stämmer överens. Ett företag som har lyckats skapa en stark företagskultur genom hybridjobb är Lidl som här delar med sig av sina bästa tips.

Hybridjobbande och möjlighet att arbeta hemifrån etablerades under pandemin och är nu här för att stanna. Distans- och hybridarbete har påverkat både företagen och medarbetarna på olika sätt. Försäkringsbolaget IF sammanställde 2022 rapporten Hälsobarometern, där de tog tempen på den svenska folkhälsan och undersökte vilken inställning vi har till att arbeta hemifrån.

Vi saknar våra kollegor

Den största utmaningen vid hemarbete var att vi saknade våra kollegor. På andra plats i undersökningen var när arbetstid och det privata flyter ihop.
Samtidigt svarade en stor andel av respondenterna det motsatta, att hybridjobb tvärtom fick livspusslet att gå ihop. 61 procent menade att ett flexibelt arbetssätt och möjlighet att i betydande grad jobba hemifrån var avgörande för att i framtiden uppfatta ett företag eller en organisation som en attraktiv arbetsgivare.

I Hälsobarometern från IF framkom en viss risk för att hybridjobbande kan förstärka den så kallade kvinnofällan då fler kvinnor svarade att de ville jobba hemifrån. Hemmajobbande kan för en del göra det svårare att avgränsa arbetet till normala arbetstider.

Om all kommunikation sköts digitalt och vi aldrig ses på kontoret kanske det även kommer öppna upp för kommunikationsproblem och missförstånd? Det menar Charlotta Wikström, senior partner på Stardust Consulting, som i sin coaching av chefer har lagt märke till att många saknar det goda samtal och konstruktiva dialoger. Att vi i videomöten missar små nyanser i samtalen, kroppsspråk och andra kommunikativa detaljer som lättare upptäcks om vi träffas fysiskt.

Sammanfattat verkar ett rätt utformat hybridarbete bidra till effektivitet, livskvalitet och stärkt företagskultur.

Stärkt företagskultur på Lidl genom hybridjobb

För en del företag verkar det vara just digitaliseringen och hybridmöjligheten som har ökat medarbetarnas tilltro till arbetsgivaren. Här är Lidl ett bra exempel, där företaget nu har tagit beslut om att helt gå över till 100 % flexibilitet och remote/hybridjobbande – för de medarbetare som kan.

Vi ställde några frågor till Carin Årvik, Head of Employee Lifecyle på Lidl, som upplever att företagets kultur och medarbetarnas engagemang stärkts genom hybridarbete:

Stämmer det att ni har infört 100 % flexibilitet för de medarbetare som kan jobba hemifrån? Vad innebär det här beslutet och hur kom ni fram till det?

Ja, det stämmer. Från och med den 1 oktober 2022 har anställda tjänstemän på Lidl Sverige möjlighet att arbeta mobilt upp till 100 procent. Vi ser stora fördelar med att kunna skapa ett flexibelt och hållbart arbetsliv för våra medarbetare, utan att för den delen göra avkall på verksamhetens krav på prestation och resultat.

Genom det här initiativet kan vi ge våra medarbetare möjlighet att anpassa sin arbetsplats så att hela livspusslet går ihop, ett initiativ som alla vinner på.

Det här gäller uppenbarligen främst Lidl-anställda med kontorstjänst, många arbetar också på plats i butik. Skulle du kunna uppskatta ungefär hur många Lidl-anställda som har möjlighet att hybridjobba?

Mobilt arbete är tillgängligt för alla medarbetare vars arbetsuppgifter tillåter att arbetet sker mobilt. Idag arbetar ca 700 med bas i något av våra kontor. Vi premierar prestation och resultat och inte platsen där arbetet utförs.

Skulle du kunna förklara Lidls företagskultur förenklat, med tre ord?

Tre ord räcker nog inte till, men jag kan göra det med våra fem värdeord: ”Tillsammans, Ansvar, Smart, Engagemang och Ha kul! ”

Hur kan företagskulturen hållas levande även då många anställda arbetar hemifrån? Tips?

Genom regelbundna möten och korta avstämningar. Men även genom att hitta tillfällen att vara tillsammans och ses. Digitala lösningar är fantastiska, men att träffas och sitta ansikte mot ansikte med jämna mellanrum gör stor skillnad.

Utifrån resultat från tidigare medarbetarundersökningar, men även från erfarenheter under pandemin, vet vi att våra medarbetare uppskattar tiden på kontoret. Det här är tid som bidrar till en ökad trivsel och kreativitet och ett givande samarbete. Att kunna välja själv genom ökad flexibilitet ger därför rätt förutsättningar för såväl ett hållbart arbetsliv som en dynamisk arbetsplats. Det innebär ökad möjlighet att få till balans mellan arbetsliv och fritid.

Är ledarskap en nyckel? ”Ledarskap före location/arbetsplats” – skapar känslor av tillhörighet menar många som är positiva till hybridjobbande. Stämmer det tycker du? Och vad är ett bra ledarskap enligt dig?

Så är det absolut. Ett bra ledarskap är ett ledarskap baserat på tillit och dialog. Med en öppen kultur och tydliga gemensamma ramar och mål ska en ledare inte behöva kontrollera eller detaljstyra sina medarbetare. Vi tror på frihet under ansvar och att människor presterar bäst när de får livspusslet att gå ihop.

Vill du veta mer om hur Qurant hjälper företag med hälsa och en bättre arbetsmiljö kontakta oss

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR