Arbetsmiljö

Hur kan ni förbättra arbetsmiljön och förebygga arbetsskador inom detaljhandeln?

Att arbeta i detaljhandeln innebär många spridda arbetsuppgifter och kan skifta från monotont arbete till tunga lyft, ofta i kombination av långa arbetsdagar, med få pauser. Trots att problemen är välkända inom handeln visar studier att många arbetsgivare inte gör tillräckligt för att förbättra arbetsmiljön. Belastnings- och förslitningsskador är inte ovanligt.

Tungt arbete, påfrestande arbetsställningar och ensidigt upprepat arbete är vanligt bland arbetare i detaljhandeln. Några av de vanligaste skadorna inom handeln beror på för långa arbetspass i samma kroppsställning, exempelvis vid kassaarbete eller bristande arbetsteknik vid lyft. Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handels har enats om riktlinjer för exempelvis kassaarbete som innebär att det inte får utföras mer än högst två timmar i sträck. Undersökningar visar att mer än hälften av alla anställda vittnar om att det trots allt förekommer. Många visar också bristande kunskap i arbetsteknik vilket även det resulterar i en hel del skador. Detta trots att det är arbetsgivarens ansvar att se till att utbilda sin personal i detta samt se till att variera arbetsuppgifterna för att undvika allt för hård belastning på kroppen.

En orsak som leder till att arbetsmiljöaktiviteter ofta blir nedprioriterade är tidsbrist och knappa resurser. Engagemang och vilja finns men det som saknas är tid och resurser för att genomföra aktiva åtgärder.

5 exempel på hur du som arbetsgivare kan förbättra arbetsmiljön och förebygga arbetsskador inom detaljhandeln

 

 1. Roterande arbetsuppgifter

  Just eftersom många arbetsuppgifter innebär monotona kroppsställningar är det viktigt att skifta roll och därmed arbetsställning under dagen. Den grupp som sticker ut i skadestatistiken och som  roterar i mindre utsträckning mellan arbetsuppgifter är de som har tidsbegränsad anställning. Genom att utbilda alla anställda för många uppgifter bidrar det till att öka förståelsen för varandra och företaget. Dessutom blir det lättare för arbetsgivaren att resursplanera om någon blir sjuk.

 2. Hjälp kunderna hjälpa personalen

  Ett enkelt sätt att göra kassaarbete mer ergonomiskt är att uppmana kunderna att vända streckkoden åt rätt håll. Mer än hälften av de som Handels pratat med uppger att denna information saknas i deras butik.

 3. Utbilda personalen

  Försäkra dig om att personalen har rätt kunskap om exempelvis arbetsställningar och arbetsrörelser. Utnyttja minipauser bättre med kassaergonomi. Här finns det många råd i att sitta, stå och lära sig slappna av i axlar i nacke och hantera tunga eller ömtåliga varor och råden behöver naturligtvis också anpassas efter individens behov och förutsättningar. Korta rörelsepauser på arbetsplatsen är också ett viktigt komplement som har gynnsamma effekter för de anställdas hälsa.

  För de som använder truckar är riskerna stora för olyckor, arbetssjukdomar och allvarliga skador om jobbet inte utförs säkert och med tydliga arbetsmiljörutiner. Arbetsmiljöverket har krav kring exempelvis tillstånd, körkunskaper, kontroll av truckens utrustning samt separation av gående och trafik i lagermiljö.

 4. Individanpassa kassaarbetsplatsen

  Genom att ge personalen möjlighet att antingen sitta eller stå i kassan blir arbetsplatsen mer ergonomisk. Olika försök har gjorts till en mer ergonomisk kassa, där ett exempel är den så kallade z-kassan som ska driva trafik till självservice och minska det monotona kassaarbetet. Än så länge visar det på olika resultat. En del personal tycker det är obekvämt och oergonomiskt, medan andra säger att det är ett nytt arbetssätt som tar tid att lära sig.

 5. Hantera ohövligt eller kränkande bemötande från kunder

  Ohyfsat och respektlöst bemötande har blivit vanligare i samhället i stort, visar forskning. För butikspersonal kan kundmötet innehålla många utmanande situationer där de kan utsättas för otrevligt bemötande från kunder. Vid händelser i butik där personal känt sig kränkt av bemötandet från kund visar på samband med arbetsrelaterad ohälsa. Här gäller det att ha utarbetade rutiner som alla anställda känner till och agerar efter. Ta fram en policy som beskriver hur organisationen vill ha det i frågor som berör trakasserier och ohövligt bemötande från kunder samt hur man når dit. Viktigt är att medarbetare känner till att det finns ett uttalat stöd från chef och arbetskamrater och som gör att den anställde kan få hjälp med att hantera sina upprörda känslor, och vid behov kunna erbjudas professionell hjälp.

Brister inom e-handeln

Under de senaste åren har e-handeln vuxit kraftigt i Sverige och utgör en allt större del av den totala detaljhandeln. Men kunskapen om arbetsmiljön inom e-handeln är begränsad och arbetsmiljöarbetet har inte följt med i samma snabba utveckling. Att beställa hem varor till dörren eller närmsta utlämningsställe är bekvämt. Lika bekvämt är det inte alltid för anställda inom branschen. E-handelns ökade paketvolymer påverkar medarbetarna i alla delar av kedjan och för konsumenter genom förseningar av leveranser och överfulla utlämningsställen.

Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner och funnit stora brister i arbetsmiljörutinerna inom e-handelskedjan som omfattar pakethanteringen. De vanligaste bristerna är kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö samt truckanvändning. En ljusning är inspektionerna tycks ha effekt. Arbetsgivare tar till sig av kritiken och rättar till problem som myndigheten har påpekat.

Ett område inom e-handeln där man ännu inte har tillräckligt med kunskap för att se effekterna i arbetsmiljön är hanteringen av varor. Idag är det vanligt att dagligvaror plockas manuellt och i olika temperaturzoner men det är ännu oklart vilken påverkan det har på anställda.

Det finns också många tekniska lösningar som tar lagerlogistiken allt närmare en mer automatiserad orderplockning och som skulle förbättra arbetsmiljön. Men det finns inte ett system som passar alla och höga inköpskostnader för automatiserade system är en faktor som hindrar en investering.

Hållbara företag

Det går såklart inte att bortse ifrån den mänskliga faktorn. Och givetvis kommer alla arbetsplatser och arbetsformer med risker och belastning. Men det viktiga är att som ansvarig göra sitt bästa för att optimera förutsättningarna och arbeta proaktivt för sin personals hälsa. För välmående medarbetare leder till ett välmående – och inte minst hållbart – företag. Det finns mycket du kan göra för ditt företag och dina medarbetare. Våra företagssköterskor svarar gärna på dina frågor gällande arbetsmiljö och hur ni kan förebygga skador.

Källa: https://handels.se/globalassets/centralt/handels-tycker/undersokningar/undersokning-bland-skyddsombud-om-belastningsergonomi-2021-1.pdf

 

Vi ger chefer och anställda stöd, råd och uppföljning genom hela hälsoarbetet och stöttar er att få full kontroll över lagar och regler. Vill du veta mer?  Välkommen att fylla i formuläret så kontaktar vi dig och berättar hur vi hjälper företag. 

 

 

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR