Hållbar Hälsa

Fem steg till en familjesmart arbetsplats

Fem steg till en familjesmart arbetsplats

Att jonglera arbete och familjeliv är en riskfaktor för sjukdom, och en del av dem som kämpar med livspusslet väljer dessutom att byta jobb. Arbetsgivare som bidrar till bättre balans för sina medarbetare har därför mycket att vinna. Här får du veta hur.

Föräldrar som har svårt att kombinera arbets- och privatliv löper ökad risk att bli sjukskrivna längre än 14 dagar. Det visar en studie från Karolinska Institutet. För att behålla duktiga, kompetenta förändrar på arbetsplatsen är det därför klokt att underlätta deras familjeliv. Då kan ni både främja frisknärvaro och bidra till fortsatt produktivitet.

För att ta reda på hur man skapar en föräldravänlig – eller till och med föräldrasmart – arbetsplats har vi tagit inspiration av Unionens initiativ Guldnappen som lyfter fram föräldravänliga arbetsgivare, samt organisationen Famsmart som visar vägen för familjesmarta arbetsgivare. Här är fem konkreta steg till gladare föräldrar:

1. Bygg en familjevänlig kultur på arbetsplatsen

Skapa en inkluderande kultur där alla har samma möjligheter att komma till tals, och där föräldraskap uppmuntras och ses som en naturlig del av livet. Rekommendera chefer och arbetslag att inte förlägga möten tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen, så att föräldrar hinner hämta och lämna på förskolan.

Utforma arbetet så att det är möjligt att växa och utvecklas och samtidigt ha ett välfungerande familjeliv. Till exempel genom att göra chefstjänster mindre sårbara för korttidsfrånvaro i händelse av exempelvis vab. Det kan man göra genom delade ledartjänster, eller genom att ha tydliga överlämningar av ansvar vid frånvaro.

2. Låt medarbetare göra jobbet där de gör det bäst

Ge anställda frihet under ansvar där det är möjligt. Det viktigaste är oftast vad personen producerar, inte exakt när. För att få ihop vardagen är det bra om medarbetare kan påverka när och var de jobbar. Låt föräldern också själv välja vabb (vara ledig för att ta hand om barnet) eller vobb (kombinera jobb med vabb) när barnet är sjukt.

3. Erbjud lika karriärmöjligheter

Var noga med att erbjuda kvinnor och män samma karriärmöjligheter och uppmuntra både män och kvinnor att ta ut sin föräldraledighet. Ni kan bidra till att föräldraskapet har mindre påverkan på karriären genom att erbjuda föräldralön, och ge föräldralediga rätt till löneökningar retroaktivt precis som övriga medarbetare.

4. Skapa en tydlig policy och rutiner för föräldraledighet

Bestäm hur avstämningssamtal ska genomföras inför föräldraledigheten, och om medarbetar- och lönesamtal ska genomföras under föräldraledigheten så att ingen riskerar att halka efter i kompetens eller lön. Gör det också tydligt hur chef och medarbetare kan hålla kontakt på medarbetarens villkor under föräldraledigheten, så att medarbetaren känner sig fortsatt sedd och informerad.

5. Se föräldraledigheten som viktig kompetensutveckling

Genom föräldraskapet utvecklar medarbetare en rad kompetenser. Organisationen Famsmart har identifierat mer än 120 kompetenser som utvecklas genom föräldraskapet. Några av dem är: prioritering och delegering, själv- och situationsanpassat ledarskap, organisering och effektivitet, empati och medkänsla, målmedvetenhet och problemlösning. Låt medarbetaren själv reflektera kring sin utveckling och hur dessa kompetenser kan komma till användning i arbetet.

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR