Sjukfrånvaro

Fem snabba frågor från vår Q&A om upprepad korttidsfrånvaro 

webbinarium - minska korttidsfrånvaron

Vi höll nyligen ett webbinarium där vi pratade om ett av HR och chefers allra vanligaste problem – upprepad korttidsfrånvaro. Pia Borgudd, chef för Qurants Hälsoteam och Marie Sparrman, företagssköterska ansvarade för webbinariet och svarade på deltagarnas frågor.  

Nedan kan du läsa fem intressanta frågor och svar från webbinariets Q&A. Om du vill se hela webbinariet så hittar du det här.  

1. Hur omfattande är rehabansvaret i samband med misstänkt missbruk och korttidsfrånvaro? 

Pia Borgudd förklarar att arbetsgivaren har ett rehabansvar vid missbruk då det anses som en sjukdom. Det är lika omfattande som vid vilken annan sjukdom som helst.
– Det är svårt att svara på exakt hur ansvaret ser ut då det kan variera från fall till fall. Man bör dock sätta upp en rehabiliteringsplan, och ibland rekommenderar vi slumpmässiga drogtester. 

Marie Sparrman kommenterar att om personen redan har hjälp och rehabilitering utanför arbetet, så är det bra om de fortsätter med det.
– Men som arbetsgivare är det fortfarande viktigt att man tagit upp problemet, tittat på det och talat om för medarbetaren att de behöver genomgå en rehabiliteringsplan. Där kan man exempelvis ta hjälp av företagshälsan eller av den befintliga resursen. 

2. Hur ska jag kunna genomföra arbetsanpassningar om jag inte får reda på vad medarbetarens problem är?

– Medarbetare har en skyldighet att delta i sin egen rehabilitering – och att delta borde inkludera att tala om vad det handlar om. Annars kan du inte göra en arbetsanpassning, du vet ju inte vad de behöver. Men det är inte alltid lätt när någon inte vill berätta, säger Pia Borgudd. 

3. Hur gör man om en medarbetare är sjuk ofta, men jobbar hemma i stället för att sjukskriva sig? Då finns ingen statistik för sjukfrånvaro, men det är ändå något som stör i arbetet.

När en medarbetare ofta väljer att stanna hemma trots att det är fördelaktigt att ha dem på arbetsplatsen kan det vara ett svårt problem att komma åt. Enligt Pia Borgudd har det blivit allt vanligare efter pandemin.
– Det låter som att det är en medarbetare man kanske inte litar på – det har jag också varit med om. Då ska man prata om det och säga vad man tänker. Är man lite snuvig så kan man ju faktiskt arbeta, det säger vi idag. Det är inget skäl att sitta hemma och jobba. 

Marie Sparrman håller med om att samtal är A och O:
– Det är det viktigaste för att ta reda på hur personen faktiskt mår. Man kanske kommer fram till att det är bättre att personen är sjukskriven i stället för att vara hemma och jobba. 

4. Jag upplever att rehabiliteringsansvaret är en ’never-ending story’. När vet vi att vi uppnått rehabiliteringsansvaret?

Rehabiliteringsansvaret kan vara en lång process, och det varierar från fall till fall. Marie Sparrman berättar att en rehabiliteringsprocess kan bli orsak till uppsägning.
– Det är bra att använda en rehabkoordinator som kan vägleda i olika frågor och vilka kontaktvägar man ska ta. Är det exempelvis ett fysiskt krävande arbete som man inte kan återgå till, så får man göra en arbetsförmågebedömning. Utifrån den får man se om det finns möjlighet till omplacering. Om det inte är möjligt så har man också mer underlag för ett eventuellt avslut av tjänsten – men då gäller de att man har gjort alla utredningar samt arbetsförmågebedömning.

5. Som chef kanske man upplever en rädsla för dokumentation. Hur viktigt är det att man dokumenterar och vad ska man tänka på?

Pia Borgudd påminner deltagarna om att både medarbetaren och Försäkringskassan eventuellt ska läsa det du skrivit, så saklighet är viktigt. Marie Sparrman fortsätter:
– När man skriver dokumentation ska man inte skriva ner alla sina tankar och känslor, utan här handlar det om rena fakta. Då har man också en bakgrund om det skulle bli en fortsättning, där det står exakt vad man har kommit överens om – för båda parters skull. Man ska inte vara rädd för att dokumentera, men man ska dokumentera faktamässigt.  

För mer information om hur vi på Qurant Företagshälsa kan hjälpa ditt företag, boka ett möte här. 

KARIN MOESTAM
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR