Ekonomi | Hälsobloggen

Satsning på god hälsa och arbetsmiljö sparar pengar

Ekonomiska nyckeltal som visar vinsterna med god hälsa och arbetsmiljö

Att friska och glada medarbetare ger en bra arbetsplats som producerar goda resultat är en slutsats som många redan har dragit. Nu finns det även konkreta forskningsresultat som bekräftar sambandet. Företag som satsar på god hälsa för sina anställda minskar inte bara sjuktalen, de sparar dessutom stora pengar. Undersökningar visar att satsningar på friskvård och hälsa är en vinstaffär. 

Ett treårigt forskningsprojekt som har initierats av Nordiska ministerrådet och som forskare från alla de nordiska länderna deltagit i, visar att det finns tydliga samband mellan medarbetarnas hälsa, välmående och hur mycket de presterar. Att minska sjukfrånvaron, skapa bra arbetsmiljö och hållbar hälsa är alltså en vinst för individen, verksamheten och samhället. Men det är också viktigt att visa att det lönar sig för företagen att investera i detta.

Nedan finner du ekonomiska nyckeltal som kan göra det lättare att ta beslut om åtgärder som främjar de anställdas välmående.

Nyckeltal 1 – Minskade kostnader för sjukfrånvaro

Om en medarbetare är sjuk en dag blir kostnaden för arbetsgivaren cirka 10 % av den sjukes månadslön. För en anställd med en lön på 30 000 blir då alltså kostnaden för den sjukdagen 3 000. En långtidssjukskrivning på ett halvår uppskattas kosta runt 100 000.* Är den sjukskrivne dessutom en person med speciell kompetens eller någon i en nyckelroll tillkommer kostnaderna för att hitta en lämplig ersättare. Just personalomsättning, nyrekrytering och onboarding är andra nyckeltal man kan räkna på. Beroende på arbetsuppgift kan det ta upp till ett år innan en nyanställd är fullt produktiv.

Vill du räkna ut vad sjukfrånvaron kostar ditt företag?

Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi uträkningen till dig i ett separat email.

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Nyhetsbrev
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Nyckeltal 2 – Varje satsad krona ger mer än dubbelt tillbaka

Varje satsad krona ger mer än dubbelt tillbaka visar en omfattande studie bland 337 granskade företag och organisationer i 19 länder. Forskare har uppmanat arbetsmiljöansvariga i de olika verksamheterna att bedöma utgifter och intäkter i samband med att man investerade i arbetsmiljö- och hälsoåtgärder. Deras svar visar att bättre arbetsmiljö minskar olycksrisker och tillbud samt ökar personalens engagemang och medvetenhet om riskerna. Undersökningen är gjord av den internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA (International Social Security Association).

Hälsoförsäkringsbolaget Euro Accident har också gjort en studie som visade att det går att få upp till sex kronor tillbaka på varje krona som är investerad i personalens hälsa (räknat på en minskad korttidsfrånvaro och personalomsättning samt ökad produktivitet). Om bara hälften av den siffran stämmer är det motiv nog att satsa på arbetsmiljö och hälsa.

Nyckeltal 3 – Ökad arbetskapacitet med upp till tre gånger

Man kan även räkna på vinsterna med att aktivera passiva medarbetare. Nyckeltalsinstitutet har tagit fram siffror som visar att en sådan insats i träning, kondition och ork kan öka arbetskapaciteten med upp till tre gånger. Tar man dessutom itu med hälsoproblemen innan de resulterar i kostsamma sjukskrivningar och behov av rehabilitering kan man i åtta av tio fall få tillbaka dubbelt sin investering.

Nyckeltal 4 – Förbättrad image och attraktivare arbetsplats

På dagens marknad är organisationernas framgångar starkt kopplade till att attrahera rätt kompetens är det. Arbetsgivare satsar mycket på employeer branding och att framstå som en attraktiv arbetsplats. Även här har Nyckeltalsinstitutet tittat på vad som spelar in. De har tagit fram ett ”Attraktiv Arbetsgivarindex” med nyckeltal som säger hur attraktiv en arbetsgivare är. Bland de talen finns faktorer som en bra arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro som gör att människor trivs. Här kan du räkna på vad det kostar att tappa en attraktiv medarbetare beroende på att man inte satsat tillräckligt på hälsa och välmående.

Ekonomiska nyckeltal kring hälsa och arbetsmiljö är till stor hjälp för att förstå hur en god arbetsmiljö med välmående friska medarbetare hänger ihop med minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet samt vilka åtgärder man behöver ta för att komma dit.

 

Källor:
Nyckeltalsinstitutet – Vinster Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet 
Undersökningen är gjord av den internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA (International Social Security Association).
Nyckeltalsinstitutet  – Attraktiv Arbetsgivarindex
Hälsoförsäkringsbolaget Euro Accident

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR