Nytänkande företagshälsa för nutidens företag och människor

Vi hjälper er minska sjukfrånvaron, förbättra medarbetarnas hälsa och göra företaget hållbart och friskt!

Företagshälsa
Heltäckande företagshälsa

Tre viktiga delar – en enkel lösning

Card image cap

Prehab

Förebyggande tjänster som ökar välmående och upptäcker ohälsa tidigt.

Card image cap

Sjuk och Frisk

Digital sjuk- och friskanmälan med hälsostatus i realtid och personligt stöd av vårt hälsoteam.

Card image cap

Vård och rehab

Optimerat stöd med rätt behandling via vårt nätverk av vårdgivare.

Proaktiv företagshälsa

Förenkla arbetet av sjukfrånvaron

Gör sjuk/vab- och friskhanteringen effektivare och smidigare.

  • Skicka meddelanden precis så ni vill ha det, till närmsta chef, kollegor och/eller HR direkt.
  • Kontakt och rådgivning av sjuksköterska ingår redan från första dagen.
  • Uppdateringar av tillbaka datum för att underlätta personalplaneringen.
Läs mer om hälsoportalen

Qurant är en fristående företagshälsa

Vi har ett nätverk av privata vårdgivare och specialister över hela Sverige. Allt från läkare, sjukgymnaster, terapeuter och webbdoktorer till förmedling av friskvård och hälsotjänster.

Våra företagssköterskor ser till att ni snabbt får rätt behandling anpassat efter varje medarbetares behov.

Proaktiv företagshälsa

Vårdgivare över hela landet

Oberoende och med nationellt täckande vårdförmedling.

Rätt vårdgivare för rätt vård

Våra erfarna vårdförmedlare bokar direkt i privatvården.

Inget vinstintresse i vården

Vi driver inga vårdcentraler, ni får den vård ni behöver.

Digital plattform ikon

89% av våra kunder

har tack vare vår digitala plattform bättre överblick över hälsoläget nu

Meddelande ikon

91% av våra kunder

har en bra dialog och får bra stöd av vårt hälsoteam

Hälsofrågor stöd ikon

92% av våra kunder

säger att de bättre kan stötta ledare och medarbetare i hälsofrågor nu

Pris

Enkel och tydlig prissättning

Qurant Premium SEK 59 /anställd/månad

Ingen avtalstid, ingen uppstartskostnad, enkelt att komma igång.

icon money

Tidiga insatser = lägre kostnader

Vi flaggar vid tidiga signaler på ohälsa och upprepad frånvaro. Tidiga insatser och samtal minskar risken för långtidssjukskrivningar.

icon money

Stödsamtal och rådgivning

Chefsstöd vid behov utan krångligt godkännande och rådgivning till medarbetaren redan dag 1 vid frånvaro.

icon money

Uppföljning av sjukfrånvaro

Ett pris per medarbetare och full kontroll över kostnaderna. Vi tjänar inte pengar på att medarbetare är sjuka.

icon money

Full koll över bokade tjänster

Du bestämmer vem som godkänner bokade tjänster. Tydlig överblick på status och kostnader för alla tjänster i Hälsoportalen.

Boka demo

Se hur Qurant och hälsoportalen kan hjälpa er arbeta proaktivt med företagshälsa