Full koll på företagets sjukfrånvaro och hälsostatus

Med Qurants hälsoportal får både arbetsgivare och medarbetare en effektiv och smidig digital hantering av företagets sjukfrånvaro, VAB och hälsoärenden samt tydlig översikt av hälsan på hela företaget. Våra sjuksköterskor följer upp, ger råd och stöd samt hjälper till att boka in snabb tillgång till rätt resurser och vård.

Image
Image

Våra sjuksköterskor ger vägledning och stöd

Våra sjuksköterskor ger både dig som personalansvarig och dina medarbetare hjälp och stöd under hela sjukfrånvaron och medverkar under rehabprocessen. Redan första dagen ringer våra sjuksköterskor upp för att ge medicinsk rådgivning och stöd samt bokar rätt specialister och vård med korta väntetider vid behov. Det påskyndar tillfrisknandet och ökar tryggheten för de anställda.

Image

Hälsostatistik ger full koll på företagets hälsostatus

I vår Hälsoportal samlar du alla hälsoärenden på ett och samma ställe.

Du som arbetsgivare och personalansvarig får unik statistik över dina medarbetare samt en tydlig överblick över hälsan på hela företaget. Det ger dig möjlighet att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede och ett bra underlag för det förebyggande hälsoarbetet.

Läs mer om Hälsoportalen här »

Ett axplock av funktionerna i Hälsoportalen

Smarta meddelanden

Smarta meddelanden via sms eller e-post. Ni bestämmer själva vilka som ska få meddelanden och när. Exempel: sjuk/friskanmälan, sjuk 3ggr/6mån och 6 ggr/12 mån, notifieringar om hög frånvaro, rekommenderat hälsosamtal etc.

Status på anmälningar

Medarbetarna kan se status på sina anmälningar och om de behöver sjukintyg. Personalansvariga kan se status på medarbetarnas anmälningar samt rekommendationer om vilka eventuella åtgärder som bör vidtas t.ex. hälsosamtal och rehabplan.

Påminnelser

Påminnelser via sms eller e-post. Exempel: behov av förstadagsintyg, påminnelse dagen innan beräknat åter datum och rekommenderat hälsosamtal.

Statistik

Detaljerad statistik på individ-, grupp- och företagsnivå. Exempel; antal sjukdomstillfällen och sjukdagar, antal karensdagar, orsak, rekommendationer till personalansvariga samt vilka åtgärder som bör tas. (Export av statistik i CVS- och PAXml-format till lönesystem.)

Kvartalsrapporter

En gång i kvartalet får ni en detaljerad rapport på frånvaron och hälsostatusen på företaget med eventuella förslag på åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Det går alltid bra att komma med önskemål om ni vill att något specifikt ska inkluderas i rapporten.

Chefstöd

I form av mallar, formulär, formulär, guidelines, nya regler etc. Exempelvis mall för policy för rehabiliteringspolicy, hälsosamtal, plan för återgång i arbete, guideline så jobbar du systematiskt med rehabilitering.

Hur fungerar det när en medarbetare blir sjuk?

Kontroll över korttidssjukanmälningar

Dag 1

Dina medarbetare gör sjukanmälan i vår app. Utvalda personalansvariga får notifiering och anmälan registreras i hälsoportalen. Qurants sjuksköterska ringer upp och ger råd.

Dag 4

Om medarbetaren fortfarande är sjuk ringer vår sjuksköterska upp igen

Dag 7

Medarbetaren och personalansvarig får påminnelse att sjukintyg måste lämnas in påföljande dag.

Dag 14

Qurant sjukanmäler medarbetaren till försäkringskassan. Utvald personalansvarig får bekräftelse samt information.

Hjälp under hela sjukfrånvaron

Dag 21

Meddelande om att det är dags att börja göra en rehabiliteringsplan om medarbetaren ännu inte är frisk och förväntas vara borta mer än 60 dagar. Denna skall vara klar och inlämnad dag 30 av sjukfrånvaron. Qurants sjuksköterskor kan ge stöd inför hälsosamtal med medarbetaren och ge förslag på upplägg av rehabilitering.

Dag 30

Påminnelse att lämna in rehabiliteringsplanen om medarbetaren ännu inte är frisk och förväntas vara borta mer än 60 dagar. Ärendet räknas nu som en långtidssjukskrivning.

Dag 31-366

Arbetsgivaren får fortsatta påminnelser om att medarbetaren är sjuk. Våra sjuksköterskor fortsätter att ge råd och stöd under hela sjukfrånvaron och medverkar i rehabiliteringsprocessen.

Image

Prehab


Förebyggande hälsovård med verktyg för att upptäcka ohälsa i tidigt skede och jobba proaktivt, bokning av och tillgång till prehab och friskvård samt enkel hantering av friskvårdsbidraget.

Läs mer om prehab
Image

Digital Sjuk & Frisk


Effektiv och smidig digital sjuk/vab- och frisk­hantering direkt i mobilen, surfplattan eller datorn via vår digitala hälsoportal. Med tydlig översikt av hälsostatus samt uppföljning och rådgivning av sjuksköterska.

Läs mer om hälsoportalen
Image

Vård & Rehab


Stöd, rådgivning, bokning och tillgång till rätt behandling och resurser genom hela rehabprocessen via vårt oberoende nätverk av kvalitetssäkrade vårdgivare i hela landet.

Läs mer om rehab

Kom igång med Qurants digitala företagshälsa

Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt så berättar vi mer.

Qurant Företagshälsa AB (publ)
Olof Palmesgata 20a
111 37 Stockholm
Telefon: 08 522 505 00
E-post: info@qurant.se

    Jag vill ta emot nyhetsbrev Genom att kryssa i rutan samtycker du till att ta emot mailutskick från oss; med tips, råd, erbjudanden och aktuella ämnen som kan hjälpa dig att jobba proaktivt med ohälsa, minska sjukfrånvaron och få ett friskare företag. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att klicka på den länk som finns i ditt mailutskick.