Webinar

Nya regler om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – så påverkar de

Datum

torsdag 11 mars 2021

Tid

08:00 – 09:00

Plats

Teams - länk skickas

Kostnad

Gratis

Föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering förändras och förtydligas från och med den 1 juni 2021. Har du koll på vad det innebär?

De nya föreskrifterna fokuserar ännu mer på att göra anpassningar direkt på arbetsplatsen genom proaktivt och förebyggande hälsoarbete.

Minskat rehabiliteringsansvar
– Det är viktigt för alla arbetsgivare att ta del av de nya reglerna så att man ej står för kostnaderna för sådant som ska erbjudas via den offentliga sjukvården. För arbetsgivaren innebär AFS 2020:5 Arbetsanpassning ett tydligare ansvar gällande arbetsanpassning och samtidigt ett minskat ansvar gällande rehabilitering, säger Karin Molander, arbetsmiljöspecialist och ergonom. (Läs Nu förändras reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar).

Förklarande webinar
Välkommen till ett webinar där Qurant tillsammans med Arbetsmiljlöakademin förklarar hur de nya reglerna påverkar arbetsgivare och medarbetare, och hur vi på Qurant kan hjälpa dig och ditt företag.

Maila info@qurant.se för en kopia av inspelningen