Hälsobloggen

Nu förändras reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering har gällt sedan 1994 men nu förändras och förtydligas de från och med den 1 juni 2021. Vi benar ut vad det innebär i praktiken.

Arbetsmarknaden och utmaningarna på arbetsplatserna har förändrats och många tyckte att föreskrifterna var otydliga, bland annat när det gäller rehabiliteringsansvaret, menar Arbetsmiljöverket. Syftet med förändringen är att det ska vara lätt att göra rätt, så att fler arbetstagare kan få arbetsanpassning, innan de riskerar att bli sjukskrivna. Att förebygga sjukfrånvaro blir således allt viktigare, något som Qurant arbetar modernt och effektivt med.

Vad innebär borttagandet av ordet rehabilitering?

Att ordet rehabilitering är borttaget i rubriken i de reviderade föreskrifterna innebär inte att kraven på arbetsgivares ansvar att få tillbaka en arbetstagare efter sjukskrivning ändras. De nya föreskrifterna är mer konkreta om arbetsgivarens tillvägagångssätt för att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller arbetssituationen. För vilka insatser som däremot är lämpliga vid den medicinska rehabiliteringen är utgångspunkten hälso- och sjukvårdens bedömning.

– Det är viktigt för alla arbetsgivare att ta del av de nya reglerna så att man ej står för kostnaderna för sådant som ska erbjudas via den offentliga sjukvården. För arbetsgivaren innebär AFS 2020:5 Arbetsanpassning ett tydligare ansvar gällande arbetsanpassning och samtidigt ett minskat ansvar gällande rehabilitering, säger Karin Molander, arbetsmiljöspecialist och ergonom.

Sjukfrånvaron – en stor kostnad för arbetsgivare

Att arbetsanpassa för att undvika sjukfrånvaro eller underlätta återgång i arbetet efter sjukfrånvaro, kan minska kostnaden. De nya föreskrifterna fokuserar därför ännu mer på att göra anpassningar direkt på arbetsplatsen genom proaktivt hälsoarbete.
Räkna ut kostnaderna för vad sjukfrånvaron kostar på ditt företag

Precis som med allt annat förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren fortlöpande ta reda på behov av arbetsanpassning och göra rutiner för arbetsanpassning kända för alla arbetstagare.

Vi förklarar hur de nya reglerna påverkar arbetsgivare och medarbetare

Qurant har tagit reda på vad som gäller och nu kan du anmäla dig till ett webinar som vi håller tillsammans med Arbetsmiljöakademin den 11 mars. Anmäl dig här: Nya regler om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Kontakta Qurant eller fyll i vårt BLI KUND formulär så får du ett avtalsförslag.

 

Källa: Arbetsmiljöverket
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR