Enkla ​priser. Inga överraskningar

Utan bindningstid. Utan uppstartskostnad. Enkelt att komma igång​

Qurant Premium 59/mån
Digital sjuk/vab- och friskhantering
Tillgång till Qurants Hälsoportal
Sjuk/vab- & friskanmälan via mobil, surfplatta eller dator för medarbetarna
Administration av företagets sjuk/vab-och friskärenden i Hälsoportalen
Uppdelning av medarbetare i grupper och enheter
Smarta meddelanden och påminnelser
Meddelanden via e-post
Meddelanden via SMS
Tips om hälso- & rehabsamtal
Personlig sjuksköterska
Medarbetarstöd och rådgivning
Individuellt Chefsstöd
Stöd vid rehabutredning
Bokning av vård och behandling
Hälsostatistik
Bas statistik på individ- och företagsnivå
Komplett statistik på individ-, grupp-, enhets- och företagsnivå
Rapporter
Övrigt
Tillgång till privata vårdgivare i Qurants nätverk
Kvittouppladdning för friskvårdsbidrag
Teknisk support till chefer & medarbetare
HR Light
Kom igång

Frågor och svar

Hur många behöver man vara på företaget för att ha nytta av Qurant?

Det finns ingen nedre eller övre gräns för hur många anställda ett företag behöver ha för att använda Qurant. Ett mindre företag kan snabbt och enkelt komma igång med sin företagshälsovård samt få stöd i frågor som gäller hälsa och sjukfrånvaro. För stora företag finns det en stor potential att effektivisera sina rutiner med våra digitala tjänster och minska medarbetarnas sjukfrånvaro.

Om jag har frågor?

Kund och användare kan kontakta vår support genom att skicka ett e-post till support@qurant.se eller ringa 08-522 505 10.

Är Qurant GDPR säkert?

Vi värnar om din integritet. Det är viktigt för oss att ni känner er trygga med hur vi hanterar era medarbetares personuppgifter. Vår policy för personuppgifter är uppdaterad i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Fråga oss gärna om du har några funderingar.

Kan jag ändra antalet användare närsomhelst?

Det är enkelt att lägga till, ta bort eller ändra på uppgifterna om användarna. Du gör det direkt i Hälsoportalen.

Kan ni visa mig hur det fungerar?

Det gör vi gärna. Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss direkt så kan vi visa visar vi er en demo eller ge login till ett demo-konto.

Hur betalar vi?

Betalning sker månadsvis via faktura.

Hur lång är uppsägningstiden?

Om du mot förmodan skulle ångra dig har vi 30 dagars uppsägningstid.