Enkla priser. Inga överraskningar

Ingen bindningstid. Ingen uppstartskostnad. Enkelt att komma igång.​

Qurant Företagshälsa SEK 64/mån/anställd
  • Hälsoportal
  • Dedikerad företagssköterska
  • Kontakt första sjukdagen
  • Frånvarostatistik
  • Smarta notifikationer
  • Chefsstöd
  • Hälsosamtal
  • Bokning av vård
  • Underlag för rehab
  • + mycket mer...
Boka ett möte idag!
Qurant Trygg

Allt i Qurant Företagshälsa, plus vårdförsäkring

Samma heltäckande skydd som en traditionell sjukvårdsförsäkring, kombinerat med vår smarta hälsoportal och förebyggande företagshälsovård.

Läs mer
Qurant företagshälsa 64/mån/anställd
Hälsoportalen
Digital sjuk-och friskhantering
Översikt över företagets sjukfrånvaro
Dela in medarbetare i grupper, enheter och kostnadsställen
Organisera kvitton för friskvårdsbidrag
Hantering av och påminnelser om sjukintyg
Underlag för hälsosamtal och rehabutredningar
Underlag för arbetsanpassat rehabiliteringsstödstöd
Detaljerade rapporter
Statistik på individ-, grupp-, enhets- och företagsnivå
Export av statistik i CSV- och PAXml-format till lönesystem
Hälsoteamet
Dedikerad företagssköterska för ditt företag
Samtal från sköterska redan första sjukdagen
Bokning av vård och behandling
Hälsosamtal och handlingsplaner
Stöd vid rehabutredningar
Förstadagsintyg och sjukintyg
Automatisk anmälan till Försäkringskassan
Chefsstöd vid hälsoärenden, utmaningar och konflikter
Smarta meddelanden och påminnelser
Notifikationer vid sjuk- och friskanmälningar
Status på frånvaroanmälningar
Rekommendationer vid hög frånvaro
Påminnelser om skyldigheter
Skräddarsy dina meddelanden och mottagare
Övrigt
Tillgång till 2,000+ privata vårdgivare i hela Sverige
Inloggning via BankID eller Single sign-on
Teknisk support
GDPR och patientdatalagsäkert

Hos oss är ni i gott sällskap

Vi levererar nytänkande företagshälsa till några av Sveriges största företag.

Frågor och svar

Det finns ingen nedre eller övre gräns för hur många anställda ett företag behöver för att använda Qurant. Mindre företag brukar uppskatta att de snabbt och enkelt kan komma i gång med sin företagshälsovård, samt få stöd i frågor om hälsa och sjukfrånvaro. Större företag vänder sig ofta till oss för att få en bättre överblick över hela organisationen, effektiva digitala frånvarorutiner, samt databaserade underlag för att minska sjukfrånvaron.
Kunder och användare kan kontakta vår support genom att skicka e-post till support@qurant.se eller ringa 08-522 505 10.
Vi värnar om er integritet, och det är viktigt för oss att ni känner er trygga med hur vi hanterar era medarbetares personuppgifter. Vår policy för personuppgifter är uppdaterad i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Fråga oss gärna om du har några funderingar.
Ja. Det är enkelt att lägga till, ta bort och ändra användares uppgifter. Du gör det direkt i Hälsoportalen.
Det gör vi gärna. Boka en tid nedan eller kontakta oss direkt för en demo. Ni kan även få tillgång till ett demo-konto där ni kan testa hälsoportalen på egen hand.
Betalning sker månadsvis via faktura.
Om ni mot förmodan skulle ångra er så har vi 30 dagars uppsägningstid.