illustration av patient på hälsoundersökning
Hälsokontroller

Boka hälsokontroller, hälsoundersökningar och medicinska kontroller

Upptäck ohälsa tidigt, arbeta hälsofrämjande och skapa en tryggare arbetsplats med hälsokontroller. Dina medarbetare får rätt undersökning för er bransch utifrån behov, yrkeskategorier, krav och arbetsmiljö.

Våra leverantörer erbjuder hälsokontroller, medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg i hela Sverige.

Ett urval av våra undersökningar

icon

Hälsoprofil

Grundläggande livsstilsanalys med stöd och råd för ett mer hälsosamt liv.

icon

Hälsoundersökningar

Från enkla blodprov till omfattande medicinska undersökningar.

icon

Lagstadgade undersökningar

Medicinska kontroller och undersökningar för branscher och fackorganisationer som har det som krav.

Exempel på innehåll

 • Blodtryck

  För att minska risken för allvarliga följdsjukdomar av högt blodtryck, såsom stroke och hjärtinfarkt.

 • Syn- och hörseltest

  För att upptäcka försämringar i syn och hörsel. Dålig syn och hörsel kan leda till ergonomiska besvär och olyckor.

 • Bukhöjd och midjemått

  Midjemått är ett bra sätt att upptäcka hälsorisker, men fler saker spelar in när det gäller hälsa – bland annat vad det är för slags fett som sitter på buken. Därför bör man även mäta bukhöjd.

 • EKG

  EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Man kan behöva bli undersökt med EKG för att upptäcka hjärtsjukdomar eller störningar i hjärtats rytm.

 • Blodvärde

  Det är vanligt att lämna prov för att mäta hemoglobin. Det brukar kallas att mäta blodvärdet eller mäta Hb. Provet kan visa om någon har blodbrist.

 • Snabbsänka (CRP)

  Ett CRP-prov, vardagligt kallat snabbsänka, används för att undersöka om det finns en infektion eller inflammation i kroppen. Det är ett blodprov som mäter koncentrationen av så kallat C-reaktivt protein.

 • Kolesterol

  Ett kolesterolprov kan påvisa risker för hjärt- och kärlsjukdomar och gör det möjligt att sätta in behandling som minskar risken.

 • Blodsocker

  Blodprov som mäter glukoshalten i blodet tas framför allt för att undersöka om någon har diabetes. Provet kan ibland även visa om det finns andra sjukdomar.

 • Kalciumvärde

  Ett kalciumtest görs för att screena, diagnostisera och övervaka sjukdomar relaterade till skelett, hjärta, nerver, njurar och tänder.

 • Urinprov för att mäta äggvita och socker

  Förhöjda glukosvärden och äggvita är vanligt vid vissa sjukdomar som tex. högt blodtryck eller diabetes. Detta används ibland också under graviditet.

 • Lungfunktionstest, spirometri

  Med spirometri undersöks lungfunktionen genom att mäta hur mycket luft man kan blåsa ut och hur snabbt det går.

 • Njur- och leverprover

  Mäter viktiga markörer som kan indikera hur en persons njurar och lever mår.

Redo för ett friskare företag?

Upplev vår smarta hälsoportal och se hur en nytänkande företagshälsa kan sänka frånvaron på ditt företag.