Hälsokontroller

Boka hälsokontroller, hälsoundersökningar och medicinska kontroller

Utifrån behov, yrkeskategorier, krav och arbetsmiljö ser vi till att dina medarbetare får den typ av undersökning som passar ert företag. Syftet med hälsokontrollerna är att tidigt upptäcka ohälsa och arbeta hälsofrämjande.

Innehåll

Vilka prover och undersökningar som erbjuds vid en hälsokontroll varierar beroende på behov. Några exempel på de vanligaste testerna är:

– Längd och vikt för att beräkna BMI
– Blodtryck
– Syn- och hörseltest
– Bukhöjd och midjemått
– EKG
– Blodvärde
– Snabbsänka (CRP)
– Kolesterol
– Blodsocker
– Kalciumvärde
– Urinprov för att mäta äggvita och socker
– Lungfunktionstest, spirometri
– Njur- och leverprover
med flera.

Så går det till

1. Medarbetaren fyller i ett formulär med frågor om sina kostvanor, fysisk aktivitet och allmänna hälsa
2. Provtagning och undersökning
3. Återkoppling på provresultaten via hemskickat svar alternativt samtal med sjuksköterska eller läkare

Provtagningsställen
Hälsokontrollerna utförs hos våra partners i vårt rikstäckande och kvalitetssäkrade nätverk av vårdgivare.
Priser och bokning
För priser och bokning av olika typer av kontroller och undersökningar kontaktar ansvarig beställare Qurants sjuksköterskor.