image

Våra tjänster

För många företag är det en utmaning att få till en effektiv hantering av sina sjuk- och friskärenden och ännu svårare att skaffa sig en bild över medarbetarnas och företagets hälsostatus.

Arbetsgivare och personalansvariga har dessutom ett stort ansvar och mycket arbete kring hälsoarbete, sjukskrivningar och rehabiliteringsfrågor. Det vill vi på Qurant hjälpa dig med. Våra tjänster, digitala verktyg och sjuksköterskor skapar förutsättningar för att jobba effektivt, enhetligt och strukturerat med hälsoarbetet och minska sjukfrånvaron på ditt företag.

Image

Prehab - Förebyggande hälsovård


Förebyggande hälsovård med verktyg för att upptäcka ohälsa i tidigt skede och jobba proaktivt, bokning av och tillgång till prehab och friskvård samt enkel hantering av friskvårdsbidraget.

Läs mer
Image

Digital Sjuk & Frisk


Effektiv och smidig digital sjuk/vab- och frisk­hantering direkt i mobilen, surfplattan eller datorn via vår digitala hälsoportal. Med tydlig översikt av hälsostatus samt uppföljning och rådgivning av sjuksköterska.

Läs mer
Image

Vård & Rehab


Stöd, rådgivning, bokning och tillgång till rätt behandling och resurser genom hela rehabprocessen via vårt oberoende nätverk av kvalitetssäkrade vårdgivare i hela landet.

Läs mer

Se hur Qurant kan hjälpa ditt företag effektivisera hälsoarbetet

Qurants tjänster ger dig:

Verktyg för att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede för att kunna jobba proaktivtt

Effektiv digital hantering av sjuk/vab- och friskärenden i Qurant app och hälsoportat

Personlig sjuksköterska som följer upp samt ger råd och stödt

Tillgång till rätt resurser och vård via vårt oberoende nätverk av vårdgivaret

Översikt av hela företagets hälsostatus och hälsostatistikt

En samlingspunkt för hela företagets hälsoärenden - Qurant Hälsoportalt

Samla alla dina hälsoärenden på ett ställe

Qurant Hälosportal ger dig en smidig hantering av sjuk- och friskärenden, full koll på sjukfrånvaron, unik statistik över dina medarbetare samt en tydlig överblick över hela företagets hälsostatus.

Kontakta oss för en demo »
Image